Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Сім'єзнавсто

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Різнорідна сім'я (соціально-гетерогенна)

У ній подружжя мають різний рівень освіти і професійної орієнтації. Кількість таких сімей досягає 38% і має тенденцію до збільшення. У таких шлюбах взаєминам подружжя притаманна конфліктність: немає спільних інтересів, поглядів, установок, немає єдності світогляду. Підвищений нервово-емоційний фон члени сім'ї приймають за норму.

Кожен із подружжя різнорідної сім'ї має своє микроокружение, інтереси перетинаються рідко. Взаємини батьків і молодих часто натягнуті через авторитарного типу спілкування і його педагогічної спрямованості.

До числа основних соціально-психологічних цілей різнорідної сім'ї відносяться: усунення різниці в освітньому і соціокультурному рівні подружжя; підвищення престижу і соціального статусу глави сім'ї; встановлення вигідних для сім'ї соціальних зв'язків і відносин; створення інтелектуально однорідного мікрооточення; збереження особистої гідності подружжя і рівності їх соціальних ролей у сім'ї.

Міжнаціональна сім'я

Такі сім'ї виникають переважно в нестандартних обставинах з представників різних націй, на їх формування значний вплив мають етнографічні особливості соціуму. Це найбільш тривожний тип сімей з підвищеним нервноемоціональним фоном взаємин. Якщо успішно подолані перші роки сімейного життя, то вони зазвичай стають стійкими, оскільки створювалися по любові.

У Росії такі шлюби широко поширені, в даний час їх кількість зростає через міграцію населення з Кавказу, з Середньої Азії, Придністров'я і Прибалтики та інших регіонів. Уклад життя міжнаціональної сім'ї практично має ті ж особливості, що і звичайної російської родини. Відмінності спостерігаються в нравственнопсіхологіческой атмосфері, що відбиває інтеграцію національних традицій, вірувань і звичаїв. На внутрішньосімейні взаємини надають досить сильний вплив національно-психологічні особливості кожного з подружжя: склад розуму, темперамент, риси характеру, звички і т.д. Мікрооточення такої сім'ї також визначається характером підтримки зв'язків кожного з подружжя зі своєю діаспорою. Деякі чоловіки (дружини) зберігають національну мову, традиції, звичаї, релігію нації країни проживання. Одним з імовірних наслідків збільшення кількості міжнаціональних шлюбів є і демографічна криза, яка може позначитися на зміні етнічного та конфесійного складу населення в майбутньому (при частці мігрантів більше 20% з'являються замкнуті етнічні групи, асиміляція утруднюється і загострюються міжнаціональні конфлікти) [1].[1]

Соціально-психологічні цілі міжнаціональної сім'ї складаються в досягненні соціально-психологічної (національно-психологічної) сумісності подружжя; в інтеграції кращих традицій, культури різних націй в особистих якостях дітей; у набутті почуття гармонії і комфортності життєдіяльності в національному соціумі; у розвитку здатності взаємозахисту подружжя у своїй національній середовищі.

Актуальними для соціальної роботи проблемами міжнаціональної сім'ї є: сумісність національних, релігійних цінностей і установок; відношення подружжя до традицій, вдач і звичаїв нації свого обранця (обраниці); залучення дітей до національної культури, мови нації батьків; взаємини подружжя з національним мікрооточенням партнера; вибір дітьми національної приналежності одного з батьків тощо

  • [1] Соціальні наслідки депопуляції в Росії.
 
<<   ЗМІСТ   >>