Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Анатомія центральної нервової системи та органів чуття

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вегетативна нервова система

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

• принципи будови і функціонування вегетативної нервової системи;

вміти

  • • демонструвати на препаратах і таблицях симпатичний стовбур і краніальні вегетативні вузли;
  • • схематично зображати будова рефлекторної дуги вегетативної нервової системи;

володіти

• навичками прогнозування функціональних розладів при пошкодженні структур вегетативної нервової системи.

Вегетативна (автономна) нервова система забезпечує іннервацію внутрішніх органів, залоз, судин, гладкої мускулатури і виконує адаптаційно-трофічну функцію. Так само як і соматична нервова система, вона здійснює свою діяльність за допомогою рефлексів. Наприклад, при подразненні рецепторів шлунка через блукаючий нерв до цього органу надходять імпульси, що підсилюють секрецію його залоз і активують моторику. Як правило, вегетативні рефлекси не підконтрольні свідомості, тобто відбуваються автоматично після певних подразнень. Людина не може довільно учащати або зменшувати частоту серцевих скорочень, посилювати чи пригнічувати секрецію залоз.

Так само як і в простій соматичної рефлекторної дузі, у складі вегетативної рефлекторної дуги є три нейрона. Тіло першого з них (чутливого, або рецепторного) розташовується в спинномозковому вузлі або у відповідному чутливому вузлі черепного нерва. Другий нейрон - асоціативна клітина, лежить у вегетативних ядрах головного або спинного мозку. Третій нейрон - еффекторний, перебуває за межами центральної нервової системи в паравертебральних і превертебральних - симпатичних або інтрамуральних і краніальних - парасимпатичних вузлах (гангліях). Таким чином, дуги соматичних і вегетативних рефлексів різняться між собою місцеположенням ефекторних нейрона. У першому випадку він лежить в межах центральної нервової системи (рухові ядра передніх рогів спинного мозку або рухові ядра черепних нервів), а в другому - на периферії (у вегетативних вузлах).

Для вегетативної нервової системи також характерний сегментарний тип іннервації. Центри вегетативних рефлексів мають певну локалізацію в центральній нервовій системі, а імпульси до органам проходять через відповідні нерви. Складні вегетативні рефлекси виконуються за участю надсегментарного апарату. Над- сегментарні центри локалізуються в гіпоталамусі, лімбічної системі, ретикулярною формації, мозочку і в корі півкуль кінцевого мозку.

У функціональному відношенні виділяють симпатичний і парасимпатичний відділи вегетативної нервової системи.

Симпатична нервова система

У складі симпатичної частини вегетативної нервової системи виділяють центральний і периферичний відділи. Центральний представлений ядрами, розміщеними в бічних рогах спинного мозку на протязі від 8-го шийного до третього поперекового сегмента. Від нейронів цих ядер починаються всі волокна, що йдуть до симпатическим ганглиям. З спинного мозку вони виходять у складі передніх корінців спинномозкових нервів.

Периферичний відділ симпатичної нервової системи включає вузли і волокна, розташовані за межами центральної нервової системи.

Симпатичний стовбур - парна ланцюг паравертебральних вузлів, що йде паралельно хребетномустовпа (рис. 9.1). Він простягається від основи черепа до куприка, де правий і лівий стовбури зближуються і закінчуються єдиним куприкова вузлом. До вузлів симпатичного стовбура підходять білі сполучні гілки від спинномозкових нервів, що містять прегангліонарних волокна. Їх довжина, як правило, не перевищує 1-1,5 см. Ці гілки присутні тільки у тих вузлів, які відповідають сегментам спинного мозку, що містить симпатичні ядра (8-й шийний - третій поперековий). Волокна білих сполучних гілок перемикаються на нейрони відповідних гангліїв або проходять через них транзитом до вище- і нижележащим вузлам. У зв'язку з цим кількість вузлів симпатичного стовбура (25-26) перевищує кількість білих сполучних гілок. Деякі волокна не закінчуються в симпатическом стовбурі, а, минаючи його, йдуть до черевного аортальному сплетенню. Вони утворюють великий і малий чреваті нерви. Між сусідніми вузлами симпатичного стовбура є міжвузлові гілки, що забезпечують обмін інформацією між його структурами. З гангліїв виходять безміеліновие постгангліонарні волокна - сірі сполучні гілки, які повертаються до складу спинномозкових нервів, а основна маса волокон направляється до органів по ходу великих артерій.

Великий і малий внутренностние нерви проходять транзитом (не перемикаючись) через 6-9-й і 10-12-й грудні вузли відповідно. Вони беруть участь в утворенні черевного аортального сплетення.

Відповідно сегментам спинного мозку виділяють шийний (3 вузла), грудної (10-12), поперековий (5) і крижовий (5) відділи симпатичного стовбура. Єдиний куприковий вузол зазвичай рудиментарен.

Верхній шийний вузол - найбільший. Його гілки йдуть переважно по ходу зовнішньої і внутрішньої сонних артерій, утворюючи навколо них сплетіння. Вони здійснюють симпатичну іннервацію органів голови і шиї.

Середній шийний вузол, непостійний, лежить на рівні VI шийного хребця. Віддає гілки до серця, щитовидної та паращитовидної залоз, до судин шиї.

Нижній шийний вузол розташовується на рівні шийки I ребра, нерідко зливається з першим грудним і має зірчасті форму. У цьому випадку він називається шийно-грудним (зірчастим) вузлом. Віддає гілки для іннервації органів переднього середостіння (у тому числі серця), щитовидних і паращитовидних залоз.

Від грудного відділу симпатичного стовбура відходять гілки, що беруть участь у формуванні грудного аортального сплетення. Вони забезпечують іннервацію органів грудної порожнини. Крім того, від нього починаються великий і малий внутренностние (чреваті) нерви, які складаються з претангліонарних волокон і проходять транзитом через 6-12-й вузли. Вони проходять через діафрагму в черевну порожнину і закінчуються на нейронах чревного сплетення.

Схема організації вегетативної нервової системи

Мал. 9.1. Схема організації вегетативної нервової системи:

1 - війкового вузол; 2 - крилопіднебінної вузол; 3 - підязиковий вузол; 4 - вушний вузол; 5 - вузли чревного сплетення; 6 - тазові внутренностние нерви

Поперекові вузли симпатичного стовбура з'єднані один з одним не тільки поздовжніми, але і поперечними міжвузловими гілками, які зв'язують ганглії правої і лівої сторін (див. Рис. 8.4). Від поперекових гангліїв відходять волокна до складу черевного аортального сплетення. По ходу судин вони забезпечують симпатичну іннервацію стінок черевної порожнини і нижніх кінцівок.

Тазовий відділ симпатичного стовбура представлений п'ятьма крижовими і рудиментарним куприкова вузлами. Крижові вузли також пов'язані між собою поперечними гілками. Нерви, що відходять від них, забезпечують симпатичну іннервацію органів малого таза.

Черевне аортальне сплетіння розташоване в черевній порожнині на передній і бічних поверхнях черевної частини аорти. Це найбільше сплетіння вегетативної нервової системи. Воно утворене кількома великими превертебральньмі симпатичними вузлами, відповідними до них гілками великого і малого внутренностних нервів, численними нервовими стовбурами і гілками, що відходять від вузлів. Основними вузлами черевного аортального сплетення є парні чреваті і аортопочечние і непарний верхній брижових вузли. Від них відходять, як правило, постгангліонарні симпатичні волокна. Від чревного і верхнього брижових вузлів в різні боки відходять численні гілки, як промені сонця. Це пояснює стара назва сплетення - "сонячне сплетіння".

Гілки сплетення тривають на артерії, формуючи навколо судин вторинні вегетативні сплетення черевної порожнини (судинні вегетативні сплетення). До них відносять непарні: чревное (обплітає черевний стовбур), селезінкове (селезеночную артерію), печінковий (власну печінкову артерію), верхнє і нижнє брижові (по ходу однойменних артерій) сплетення. Парними є шлункові, надниркові, ниркові, яєчкові (яєчникові) сплетення , що розташовуються навколо судин названих органів. По ходу судин постгангліонарні симпатичні волокна досягають внутрішніх органів і іннервують їх.

Верхнє і нижнє підчеревні сплетіння. Верхнє підчеревне сплетіння утворюється з гілок черевного аортального сплетення. За формою воно являє собою пластинку трикутної форми, розташовану на передній поверхні V поперекового хребця, під біфуркацією аорти. Вниз сплетіння віддає волокна, які беруть участь в утворенні нижнього подчревного сплетіння. Останнє розташоване над м'язом, що піднімає задній прохід, у місця ділення загальної клубової артерії. Від цих сплетінь відходять гілки, що забезпечують симпатичну іннервацію органів малого таза.

Таким чином, вегетативні вузли симпатичної нервової системи (пара- і превертебральние) розташовуються поблизу спинного мозку па певному віддаленні від иннервируемого органу. Відповідно, прегангліонарне симпатическое волокно має невелику довжину, а постгангліонарні - більш значну. У нейротканевом синапсі передача нервового імпульсу з нерва на тканину здійснюється завдяки виділенню медіатора норадреналіну.

Парасимпатична нервова система

У складі парасимпатичної частини вегетативної нервової системи виділяють центральний і периферичний відділи. Центральний відділ представлений парасимпатичними ядрами III, VII, IX і X нар черепних нервів і парасимпатичними крижовими ядрами спинного мозку. Периферичний відділ включає парасимпатичні волокна і вузли. Останні, на відміну від симпатичної нервової системи, розташовуються або в стінці органів, які вони іннервують, або поряд з ними. Відповідно прегангліонарних (мієлінові) волокна мають велику довжину в порівнянні з постгангліонарними. Передача імпульсу в нейротканевом синапсі в парасимпатичної нервової системі забезпечується переважно за рахунок медіатора ацетилхоліну.

Волокна парасимпатичного (додаткового) ядра III пари черепних нервів (окоруховий нерв) в очниці закінчуються на клітинах війкового вузла. Від нього починаються постгангліонарні парасимпатичні волокна, які проникають в очне яблуко і іннервують м'яз, звужують зіницю, і ресничную м'яз (забезпечує акомодацію). Симпатичні волокна, що відходять від верхнього шийного вузла симпатичного стовбура, іннервують м'яз, яка розширює зіницю.

У мосту розташовуються парасимпатичні ядра (верхнє слюноотделительное і слізне) VII пари черепних нервів (лицьовий нерв). Їх аксони відгалужуються від лицьового нерва і складі великого кам'янистого нерва досягають крилонебного вузла, розташованого в однойменній ямці (див. Рис. 7.1). Від нього починаються постгангліонарні волокна, які здійснюють парасимпатичну іннервацію слізної залози, залоз слизових оболонок порожнини носа і неба. Частина волокон, яка не увійшла до складу великого кам'янистого нерва, прямує в барабанну струну. Остання несе прегангліонарних волокна до піднижньощелепної і під'язикової вузлам. Аксони нейронів цих вузлів іннервують однойменні слинні залози.

Нижня слюноотделительное ядро належить язикоглоткового нерва (IX пара). Його прегангліонарних волокна проходять спочатку у складі барабанного, а потім - малого кам'янистого нервів до вушного вузла. Від нього відходять гілки, що забезпечують парасимпатичну іннервацію привушної слинної залози.

Від дорсального ядра блукаючого нерва (X пара) парасимпатичні волокна у складі його гілок проходять до численних інтрамуральним вузлів, розташованих в стінці внутрішніх органів шиї, [рудної та черевної порожнин. Від цих вузлів відходять постгангліонарні волокна, які здійснюють парасимпатичну іннервацію органів шиї, грудної порожнини, більшості органів черевної порожнини.

Крижовий відділ парасимпатичної нервової системи представлений крижовими парасимпатичними ядрами, розташованими на рівні II-IV крижових сегментів. Від них беруть початок волокна тазових внутренностних нервів, які несуть імпульси до інтрамуральним вузлам органів малого таза. Постгангліонарні волокна, що відходять від них, забезпечують парасимпатичну іннервацію внутрішніх статевих органів, сечового міхура і прямої кишки.

 
<<   ЗМІСТ   >>