Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Анатомія центральної нервової системи та органів чуття

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мозочок

Зовнішня будова. Мозочок розвивається з дорсальній стінки заднього мозку і є найбільшою, після півкуль великого мозку, частиною головного мозку.

Разом з довгастим мозком і мостом мозочок розташовується в задній черепній ямці. Мозочок має ромбоподібну форму з переважанням поперечного розміру. У ньому виділяють середню частину - черв'як, дві бічні об'ємні частини - півкулі. Виходячи з розвитку мозочка у філогенезі слід виділити невелике утворення, прилегле з вентральної сторони до півкулі, - клаптик. У черв'яка і півкулях мозочка розрізняють дві поверхні - верхню і нижню (рис. 3.11).

Мозочок

Мал. 3.11. Мозочок:

а - верхня поверхня: 1 - передня вирізка мозочка; 2 - пластини мозочка; 3 - горизонтальна борозна; 4 - задня вирізка мозочка; 5 - борозни мозочка; 6 - верхній черв'як; б - нижня поверхня: 1 - нижній черв'як; 2 - верхня мозочкова ніжка; 3 - середнямозочкова ніжка; 4 - клаптик; 5 - ніжка клаптика; 6 - вузлик; 7 - долинка мозочка; 8 - горизонтальна борозна; 9 - судинна пластинка IV шлуночка; 10 - верхній мозковий парус

Верхня поверхня мозочка звернена вгору і назад. Вона опукла і посередині має поздовжнє піднесення, зване верхнім хробаком. Черв'як з латеральних сторін переходить в півкулі. Нижня поверхня мозочка спрямована вниз і вперед. Вона прилягає до потиличної кістки. На нижній поверхні є поздовжнє поглиблення, зване Долинка мозочка. У цьому поглибленні знаходиться нижній черв'як.

Поверхня мозочка покреслена великою кількістю паралельних один одному щілин (борозен), які мають поперечний напрям і різну глибину. Дрібні борозни поділяють поверхню мозочка на пластиночки (звивини). Більш глибокі борозни поділяють групи пластиночек на пластини, які отримали назву "листки мозочка". Нарешті, найглибші борозни поділяють поверхню мозочка на часточки.

Серед борозен, розділяють часточки мозочка, найглибшої є горизонтальна щілину. Вона проходить по всьому колу мозочка і розділяє верхню і нижню поверхні півкуль. Борозни мозочка, не перериваючись, переходять з черв'яка на півкулі.

Роздільна мозочка на часточки було дано на основі передумови наявності зв'язків між окремими частинами півкуль і певними ділянками хробака. У черв'яка і півкулях виділяють по вісім часточок. Передньої часточкою нижнього хробака є вузлик. Клочок являє собою невелику групу пластинок півкульмозочка, прилеглих до його середньої ніжці.

Сучасні дослідження провідних шляхів мозочка дозволяють вважати більш раціональним виділення частин, функція яких формувалася в процесі філо- і онтогенезу. Так, в мозочку виділяють филогенетически найдавнішу частину (древній мозочок), яка включає клаптик і вузлик; стару частину (старий мозочок), до якої відносять черв'як, за винятком вузлика, і нову частину мозочка (новий мозочок), що включає півкулі мозочка, що розвиваються з середньої частини хробака.

Внутрішня будова. На розрізах добре видно розташоване на поверхні сіра речовина, що утворить кору мозочка, під корою - біла речовина мозочка, від якого до поверхні тягнуться відростки, проникаючі в часточки і пластинки мозочка. На серединному розрізі біла речовина має листоподібну форму, з якою пов'язано образну назву "древо життя мозочка".

У корі мозочка розрізняють три шари: зовнішній - молекулярний, середній - шар грушовидних нейронів (шар клітин Пуркіньє), внутрішній - зернистий. Таке пошарове розташування нейронів є характерним морфологічним ознакою інтеграційних центрів головного мозку, одним з яких і є мозочок. Цим і пояснюються численні складні зв'язку мозочка з іншими відділами центральної нервової системи.

Розподіл сірого та білого речовин в мозочку. Горизонтальний розріз мозочка

Мал. 3.12. Розподіл сірого та білого речовин в мозочку. Горизонтальний розріз мозочка:

1 - верхня мозочкова ніжка; 2 - черв'як; 3 - ядро намету; 4 - кора мозочка; 5 - зубчасте ядро; 6 - кулясте ядро; 7 - пробковидне ядро; 8 - нижній горбок; 9 - верхній горбок

У товщі білої речовини мозочка є скупчення сірої речовини, що становлять ядро мозочка (рис. 3.12). У черв'яка мозочка по обидві сторони від серединної лінії знаходиться ядро намету. Латеральні нього розташовується друга невелике ядро, зване кулястим. Ще більш латерально лежить пробковидне ядро. У білій речовині півкуль знаходиться найбільше - зубчасте ядро.

Ядро намету відноситься до стародавнього мозочка, шаровидне і пробковидне ядра є філогенетично більш пізніми утвореннями (відносяться до старого мозочка), а зубчасте ядро належить до нового мозочка.

Біла речовина мозочка містить аферентні і еферентні волокна, які зв'язують мозочок зі стовбуром мозку і формують мозочкові ніжки. Розрізняють три пари мозочкових ніжок - верхні, середні і нижні. Верхні мозочкові ніжки пов'язують його з середнім мозком, середні - з мостом, а нижні - з довгастим мозком (рис. 3.13). Верхні і нижні мозочкові ніжки доступні огляду з дорсальній поверхні стовбура мозку, а середні - з його вентральній поверхні.

У складі нижніх мозочкових ніжок проходять наступні тракти.

 • 1. Задній спинно-мозочковою шлях (аферентних) утворений аксонами клітин грудного ядра. Всі волокна цього шляху без перехрещення йдуть по своїй стороні в заднелатеральной частині бічного канатика спинного мозку. Вони закінчуються на нейронах кори нижньої частини хробака мозочка.
 • 2. бульбарно-мозочковою шлях (аферентних) утворений аксонами частини нейронів, розташованих в ядрах тонкого і клиновидного горбків. Тракт закінчується на нейронах кори середній частині хробака мозочка.
 • 3. Переддверно-мозочковою шлях (аферентних) утворений аксонами клітин вестибулярних ядер моста (в основному ядра Дейтерса і ядра Бехтерева). Тракт закінчується на клітинах кори вузлика черв'яка і клаптика.

Ніжки мозочка, дах IV шлуночка

Мал. 3.13. Ніжки мозочка, дах IV шлуночка:

 • 1 - верхній горбок; 2 - нижній горбок; 3 - верхня мозочкова ніжка; 4 - верхній мозковий парус; 5 - середнямозочкова ніжка; 6 - ніжка клаптика; 7 - нижній мозковий парус; 8 - отвір Можанді; 9 - клиновидний пучок; 10 - тонкий пучок; 11 - судинна пластинка IV шлуночка; 12 - нижня мозочкова ніжка; 13 - отвір Люшков; 14 - клаптик; 15 - вузлик
 • 4. Оливо-мозочковою шлях (аферентних) утворений аксонами клітин ядер оливи довгастого мозку. Тракт закінчується на нейронах кори півкуль мозочка на протилежній стороні.
 • 5. Ядерно-мозочковою шлях (аферентних) утворений аксонами частини нейронів чутливих ядер черепних нервів (V, VII, IX і X пар). Тракт закінчується на клітинах кори середній частині хробака мозочка.
 • 6. мозжечковому-переддверно шлях (еферентної) утворений аксонами клітин кори клаптика і хробака мозочка. Закінчується цей шлях на тих нейронах ядра Дейтерса, аксони яких утворюють переддверно-спинномозкової шлях.
 • 7. мозжечковому-Оливну шлях (асоціативний) утворений аксонами клітин кори півкуль мозочка. Закінчується на ядрах оливи довгастого мозку.
 • 8. мозжечковому-ретикулярний шлях (еферентної) утворений аксонами нейронів ядра шатра, кулястого і пробковидне ядер. Закінчується на клітинах ретикулярної формації довгастого і спинного мозку, аксони яких утворюють ретикулярно-спинномозкової шлях.

У складі середніх мозочкових ніжок проходить тільки мосто-мозочковою шлях (асоціативний), який утворений аксонами власних ядер мосту. Він закінчується на клітинах кори півкуль мозочка протилежного боку.

У складі верхніх мозочкових ніжок проходять наступні тракти.

 • 1. Передній спинно-мозочковою шлях (аферентних) утворений аксонами клітин проміжно-медіальних ядер своєї і протилежної сторін. Аксони протилежного боку повертаються на свою сторону через верхній мозковий парус. Волокна цього тракту закінчуються на клітинах кори верхній частині хробака мозочка.
 • 2. Зубчасто-красноядерний шлях (асоціативний) утворений аксонами клітин зубчастого ядра мозочка. Тракт робить повний перехрест на рівні нижніх горбків середнього мозку (перехрест Вернекінга) і закінчується на клітинах червоного ядра середнього мозку.
 • 3. Зубчасто-таламічна шлях (асоціативний) утворений аксонами клітин зубчастого ядра мозочка, які закінчуються на нейронах центральних ядер таламуса.

Основні прояви уражень мозочка

При пошкодженнях мозочка (черепно-мозкові травми, судинна патологія, нейроінфекції, інтоксикації) виникають порушення, які називають синдромом "Чотирьох А".

 • 1. Атаксия - порушення координації рухів, їх точності і швидкості. Рухи стають незграбними, розмашистими і різкими. Зазначені розлади є наслідком порушення координованої роботи м'язів, так звана асінергія. Порушується дрібна моторика, наприклад змінюється почерк, літери стають великими, нерівними. Мова стає неплавним, скандованою, слова вимовляються нечітко, що свідчить про порушення координації діяльності м'язів гортані, язика, губ.
 • 2. Атонія - зниження або відсутність м'язового тонусу, неможливість підтримувати позу і виконувати рухи.
 • 3. Астенія - поява швидко виникає стомлення як при фізичних, так і при інтелектуальних навантаженнях.
 • 4. Астазія - порушення статики і статокінетікі, що виявляється у вигляді дрожательний рухів кінцівок і голови, так званий тремор. При цьому м'язи втрачають здатність до координованих рухів, що проявляється в нестійкості при стоянні (власне астазія) і особливо при ходьбі (абазия). При цьому голова і тіло погойдуються в різні боки. У хворих з ураженням мозочка розвивається так звана "п'яна хода".

Нарешті, досить частим симптомом поразок мозочка є запаморочення і нудота, що виникають в результаті порушення функціональних зв'язків мозочка з вестибулярним апаратом.

Функції мозочка і поява зазначеної симптоматики перевіряються різними неврологічними пробами, наприклад:

 • 1) проба Ромберга - стоячи, з закритими очима, п'яти і шкарпетки разом, руки витягнуті вперед, пальці розведені;
 • 2) ускладнена проба Ромберга виконується аналогічно попередньої, але ноги стоять на одній лінії, права стопа попереду лівої;
 • 3) проба "однієї дощечки" - пропонується пройти по прямій лінії з відкритими і закритими очима;
 • 4) проба на адіадохокінез - втрата можливості виробляти руху, що потребують послідовних скорочень м'язів агоністів і антагоністів: хворому не вдається швидка зміна протилежних рухів - пронації і супінації, згинання та розгинання;
 • 5) пальценосовая проба заснована на тому, що при спробі випробуваного з закритими очима торкнутися вказівним пальцем кінчика носа спостерігається промахивание і (або) тремтіння вказівного пальця.
 
<<   ЗМІСТ   >>