Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Анатомія центральної нервової системи та органів чуття

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Сегментарний і провідниковий апарати спинного мозку

Сегментарний апарат спинного мозку - це сукупність функціонально взаємозалежних структур спинного мозку, що забезпечують виконання безумовних рефлексів, морфологічною основою яких є прості рефлекторні дуги.

До складу сегментарного апарату спинного мозку входять наступні структури.

  • 1. Заднекорешковие волокна - центральні відростки чутливих вузлів спинномозкових нервів, що розташовуються в корінцевої зоні і закінчуються синаптическими закінченнями на вставних нейронах.
  • 2. Вставні нейрони, роль яких виконують розсіяні клітини, клітини драглистого речовини, губчастої та термінальної зон. Розсіяні клітини забезпечують передачу нервового імпульсу на рівні свого сегменту до нейронів власних ядер передніх рогів спинного мозку свого боку. Клітини термінальній і губчастої зон передають інформацію на розсіяні клітини одного-двох вище- і нижележащих сегментів. Клітини драглистого речовини передають інформацію на розсіяні клітини трьох-чотирьох вище- і нижележащих сегментів. Таким чином, поширення інформації при сильних подразненнях відбувається на шість-сім сегментів (рис. 2.7).
  • 3. Задні, бічні і передні власні пучки спинного мозку - це аксони вставних нейронів драглистого речовини, губчастої та термінальної зон, що діляться на висхідні та низхідні гілки і поширюються на вище- і нижележащие сегменти. Власні пучки спинного мозку па поперечному розрізі мають вигляд вузької облямівки білої речовини, прилеглої безпосередньо до сірого речовині. Аксони вставних нейронів мають численні колатералі, які закінчуються на нейронах власних ядер передніх рогів спинного мозку вище-і нижележащих сегментів.
  • 4. Великі мультиполярні нейрони власних ядер передніх рогів і початкова частина їх аксонів, складових передні корінцеві волокна до виходу їх із речовини спинного мозку.

Інші елементи рефлекторних дуг безумовних рефлексів відносять до периферичної нервової системі (передні і задні корінці, чутливі вузли спинномозкових нервів, спинномозкові нерви і їх гілки).

Більшість вставних нейронів сегментарного апарату спрямовують свої аксони до ефекторних нейронам свого боку, однак є нейрони, аксони яких слідують на протилежну половину спинного мозку і викликають скорочення мускулатури протилежної половини тіла.

При виникненні нервового імпульсу навіть в одному рецепторі відбувається залучення до нервовий процес десятків (і сотень) асоціативних нейронів, кожен з яких викликає збудження сотень або тисяч ефекторних нейронів у власних ядрах передніх рогів. Аксони кожного з останніх викликають скорочення понад 100 м'язових волокон. Таким чином, в результаті подразнення одного рецептора здійснюється скорочення не тільки окремих м'язів, але й декількох груп м'язів. Це пояснюється лавиноподібним наростанням нервових імпульсів в сегментарному апараті спинного мозку.

Таким чином, сегментарний апарат спинного мозку включає всі структури сірої речовини, за винятком ядер вставних нейронів (що відносяться до проводниковому апарату), анатомічно і функціонально пов'язані з ним власні пучки спинного мозку і відповідні даними сегментам задні і передні корінцеві волокна.

Сегментарний апарат спинного мозку

Рuc. 2.7. Сегментарний апарат спинного мозку:

1 - власні пучки; 2 - рецептор; 3 - чутливий вузол спинномозкового нерва; 4 - аксони драглистого речовини; 5 - аксони губчастої зони; 6 - аксони прикордонної зони; 7 - третій вище- (нижче-) лежачий сегмент; 8 - другий вище- (нижче-) лежачий сегмент; 9 - перший вище- (нижче-) лежачий сегмент; 10 - вставні нейрони губчастої, прикордонної зон і драглистого речовини; 11 - розсіяні клітини

Провідниковий апарат спинного мозку забезпечує двосторонній зв'язок спинного мозку з інтеграційними центрами головного мозку, які знаходяться в корі мозочка, верхніх горбках середнього мозку, проміжному мозку і корі півкуль великого мозку. Інтеграційний центр вегетативного відділу нервової системи знаходиться в проміжному мозку.

Провідниковий апарат спинного мозку представлений афферентними (висхідними) і еферентних (спадними) шляхами. Аферентні шляхи починаються від нейронів чутливих вузлів спинномозкових нервів і проводять нервові імпульси в інтеграційні центри головного мозку. По ходу аферентних шляхів є вставні нейрони, скупчення яких формують комунікаційні нервові центри. Еферентні нервові шляхи утворені аксонами нейронів ядер головного мозку. Еферентні шляху закінчуються на нейронах власних ядер передніх рогів спинного мозку або рухових ядер черепних нервів.

Таким чином, до інтеграційного апарату в спинному мозку відносять аферентні і еферентні нервові шляхи (тракти) і розташовані по ходу аферентних шляхів комунікаційні центри (власне ядро заднього рогу, грудне і проміжно-медіальне ядра).

 
<<   ЗМІСТ   >>