Повна версія

Головна arrow Медицина arrow Анатомія центральної нервової системи та органів чуття

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Спинний мозок

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

  • • зовнішню і внутрішню будову спинного мозку;
  • • визначення сегмента спинного мозку;
  • • визначення чутливого вузла спинномозкового нерва і ядер спинного мозку;
  • • склад канатиків, сегментарного та інтеграційного апаратів спинного мозку;

вміти

  • • розрізняти передні і задні корінці спинномозкових нервів, роги і канатики спинного мозку;
  • • демонструвати оболонки і міжоболонкових простору спинного мозку, потовщення спинного мозку, мозкової конус і кінський хвіст;

володіти

  • • навичками визначення скелетотоніі сегментів спинного мозку;
  • • навичками прогнозування функціональних порушень при пошкодженнях певних структур спинного мозку.

Зовнішня будова спинного мозку

Спинний мозок знаходиться в хребетному каналі. Він має форму товстостінній трубки, кілька здавленої в передньо-задньому напрямку. Його довжина становить приблизно 40-45 см, найбільший поперечний діаметр дорівнює 12 мм, маса - близько 35 м

Вгорі, на рівні дуги першого шийного хребця, спинний мозок триває в довгастий мозок. Внизу, на рівні I поперекового хребця у чоловіків і II поперекового хребця у жінок, спинний мозок закінчується мозковим конусом. Від верхівки мозкового конуса тягнеться термінальна нитка, яка фіксується до окістя тіла II куприкового хребця.

Спинний мозок побудований за принципом билатеральной симетрії. На його передній поверхні у серединній площині є глибока передня серединна щілина. Її глибина сягає 1/3 передньо-заднього розміру спинного мозку. На задній поверхні посередині знаходиться задня серединна борозна. На бічній поверхні кожної сторони розрізняють передню, латеральну борозну, розташовану в 2-3 мм від передньої серединної щілини, і задню, латеральну борозну, яка знаходиться в 4-5 мм від задньої серединної борозни.

В області зазначених борозен розташовані передні і задні корінці спинномозкових нервів. На задньому корінці є потовщення, що представляє собою чутливий вузол спинномозкового нерва (спинномозковий вузол). Передній і задній корінці відповідної сторони, розташовані на одному рівні в горизонтальній площині, зближуються один з одним в області міжхребцевого отвору. Після з'єднання переднього корінця і периферичних відростків псевдоуніполярних клітин чутливого вузла спинномозкового нерва утворюється спинномозковий нерв. Всього впродовж спинного мозку відходять 124 корінця - 62 задніх і 62 передніх (рис. 2.1). З цих корінців формується 31 пара спинномозкових нервів.

Ділянка спинного мозку, відповідний чотирьом корінцях спинномозкових нервів або парі спинномозкових нервів, розташованих на одному рівні в горизонтальній площині, називають сегментом спинного мозку (рис. 2.2).

Розрізняють 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових і 1 куприковий сегменти. У перші місяці внутрішньоутробного розвитку хребетний стовп і спинний мозок ростуть у довжину рівномірно, останній займає хребетний канал на всьому його протязі. Корінці всіх спинномозкових нервів відходять від спинного мозку під прямим кутом і направляються у відповідні міжхребетні отвори. Отже, сегменти спинного мозку в цьому періоді розвитку розташовуються на рівні відповідних хребців.

З четвертого місяця життя зародка спинний мозок починає відставати в рості. Краніальний кінець його в місці переходу в головний мозок фіксований, і тому топічні відносини спинного мозку і хребетного стовпа у верхніх відділах змінюються порівняно мало. Каудальний кінець спинного мозку поступово відстає від зростання хребетного каналу, і у новонародженого нижній кінець спинного мозку знаходиться вже на рівні III поперекового хребця, у дорослого - на рівні I поперекового хребця (рис. 2.3).

Зовнішня будова спинного мозку

Мал. 2.1. Зовнішня будова спинного мозку:

а - передня поверхня; б - задня поверхня; 1 - довгастий мозок; 2 - шийний потовщення; 3 - тверда оболонка спинного мозку; 4 - попереково-крижове потовщення; 5 - мозковий конус; 6 - кінський хвіст

Будова спинного мозку

Мал. 2.2. Будова спинного мозку:

1 - біла речовина: 2 - сіра речовина: 3 - задній корінець спинномозкового нерва; 4 - чутливий вузол спинномозкового нерва: 5 - спинномозковий нерв; 6 - передній корінець спинномозкового нерва; 7 - шийний потовщення; 8 - передня серединна щілина; 9 - сегмент спинного мозку; 10 - задній канатик; 11 - латеральний канатик; 12 - передній канатик; 13 - попереково-крижове потовщення: 14 - мозковий конус; 15 - термінальна нитка; 16 - задня серединна борозна

Скелетотопія сегментів спинного мозку у дорослої людини має важливе значення для діагностики захворювань нервової системи. Перші чотири шийних сегмента розташовуються на рівні відповідних шийних хребців. Нижні шийні (з п'ятого по восьмий) і верхні грудні (з першого по четвертий) сегменти мають меншу висоту в порівнянні з висотою тіл хребців і лежать на один хребець вище. Середні грудні сегменти (з п'ятого по восьмий) розташовуються вже на два хребці вище, а нижні грудні сегменти (з дев'ятого по дванадцятий) - на три. Всі поперекові сегменти знаходяться на рівні X-XI та верхньої половини XII грудних хребців. Всі крижові і куприкова сегменти знаходяться на рівні нижньої половини XII грудного і I поперекового хребців. Ці сегменти складають мозковий конус. Орієнтовна скелетотопия сегментів спинного мозку представлена на рис. 2.4.

У зв'язку з тим, що в онтогенезі зростання спинного мозку відстає від зростання хребетного каналу, змінюється напрямок корінців спинномозкових нервів. У шийному відділі вони орієнтовані горизонтально, потім йдуть в косому напрямку, а від каудальних сегментів - майже вертикально. У тому ж напрямку збільшується і довжина корінців (від місця їх виходу з спинного мозку до утворення спинномозкового нерва в межпозвоночном отворі).

Кінський хвіст

Мал. 2.3. Кінський хвіст:

1 - термінальна нитка; 2 - крижі; 3 - передні крижові отвори; 4 - тверда оболонка спинного мозку; 5 - чутливий вузол спинномозкового нерва; 6 - мозковий конус; 7 - спинномозковий нерв; 8 - кінський хвіст

Топографія сегментів спинного мозку

Мал. 2.4. Топографія сегментів спинного мозку:

1 - шийні сегменти; 2 - грудні сегменти; 3 - поперекові сегменти; 4 - крижові і куприкова сегменти; 5 - термінальна нитка; 6 - кінський хвіст

Корінці чотирьох нижніх поперекових, п'яти крижових і куприкового спинномозкових нервів разом з кінцевими ниткою утворюють так званий кінський хвіст, розташований в мішку твердої мозкової оболонки. Таким чином, у складі кінського хвоста входять 40 корінців: 20 передніх і 20 задніх, відповідних 10 нижнім сегментам спинного мозку.

Спинний мозок не є прямолінійним. У дорослої людини він має вигини в сагітальній площині, обумовлені шийним лордозом і грудним кіфозом хребетного стовпа. Протягом спинного мозку є два потовщення, відповідні сегментам, що забезпечує іннервацію верхніх і нижніх кінцівок. Шийний потовщення розташовується на протязі від п'ятого шийного до першого грудного сегментів, а попереково-крижове потовщення - на протязі від дванадцятого грудного до третього крижового сегментів. На рівні верхнього краю I поперекового хребця останнім переходить безпосередньо в мозковій конус.

Сегменти спинного мозку забезпечують сегментарну іннервацію певної ділянки тулуба і кінцівок, який називають Метамерию. Останній включає ділянку шкіри і відповідні скелетні м'язи. Сегментарна іннервація шкіри характеризується смугасті розподілом, причому на тулубі вона має вигляд кільцеподібно охоплюють смуг, на кінцівках - поздовжніх (рис. 2.5).

 
<<   ЗМІСТ   >>