Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функції та роль кредиту. Принципи кредитування

Кредит переміщує тимчасово вивільнену вартість між кредитором і позичальником, перерозподіляючи її по територіальному і галузевому ознаками. В рамках кредитних відносин здійснюється спостереження за діяльністю позичальників, оцінюється їх кредіте- і платоспроможність. Кредитор контролює стан позичальника, забезпечує повернення позички і сплату відсотків без затримки. Кредит мобілізує тимчасово вивільнені кошти і дає можливість підприємствам заповнити недолік власних ресурсів, забезпечити себе обіговими коштами. У результаті прискорюється оборотність капіталу і забезпечується економія витрат обігу. Позичальник отримує можливість за рахунок залучення додаткових коштів збільшити обсяг капіталу і прискорити відтворювальний процес. Кредитор, перетворюючи вільний бездіяльний капітал в працюючий, отримує можливість не тільки зберегти безперервність функціонування, по і збільшити масу зростаючої вартості, прискорити її рух і концентрацію капіталу.

Кредит забезпечує безперервність кругообігу коштів, які можуть уповільнювати свій рух, "застряє" на одній зі стадій виробництва та обігу. Уповільнення відбувається, наприклад, на стадії незавершеного виробництва. Об'єктивно виникають надлишок і нестача коштів для виробництва та обігу товарів. Ці труднощі долаються кредитом. Придбання за його рахунок відсутніх виробничих компонентів усуває вузькі місця і дозволяє продовжувати відтворювальний процес. Кредит дозволяє розширити масштаби господарювання і сприяє концентрації виробництва. Вивільнені у кредитора ресурси перетворюються на позичковий капітал, набувають рух, збільшують масу використовуваного капіталу, стають джерелом економічного розвитку. Таким чином, відбувається капіталізація прибутку. Кредит змушує позичальника модернізувати виробництво й обіг, удосконалювати їх технологію.

За допомогою кредиту переміщаються цінності між районами та країнами (табл. 6.3). Накопичені цінності, вироблені в минулому, використовуються в сучасному виробництві. Створюється можливість наближення часу отримання доходу. Економічним суб'єктам нс треба чекати накопичення власних джерел, достатніх для необхідного обсягу виробництва, розподілу та обміну. Долається обмеженість власного капіталу. При використанні нерухомості, наприклад будівель і землі, в якості застави, при випуску облігацій позики, що розміщується на фінансовому ринку, за допомогою кредиту відбувається обналічиваніє основних фондів, які продовжують функціонувати у своїй нерухомої формі, використання їх нової грошової форми в якості капіталу. Таким чином, кредит впливає на обсяг і структуру грошової маси в обігу, платіжного обороту і швидкість обігу грошей.

Таблиця 6.3

Функції та роль кредиту

Функції

Роль

Переміщення вартості від кредитора до позичальника

Прискорює оборотність капіталу

Перерозподіл коштів по території і областям

Заощаджує витрати

Заповнення нестачі ресурсів

Збільшує масу зростаючої вартості

Мобілізація коштів

Концентрує капітал

Функції кредиту можна також представити таким чином.

Перша функція кредиту - перерозподільна. Вона полягає в тому, що вартість (у грошовій або товарній формі) передається від кредитора позичальникові. При цьому слід підкреслити, що перерозподіляється, як правило, тимчасово вивільнена частина вартості (наприклад, грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства в банку, грошові вклади населення в банках і т.п.). Це перерозподіл може бути прямим або безпосереднім (одне підприємство надає кредит іншому - комерційний кредит) або опосередкованим (через банк, який збирає всі можливі тимчасово вільні кошти підприємств, організацій, населення і держави і видає кредити різним позичальникам - банківський кредит).

У зв'язку з цим слід помститися, що в кредит надаються не завжди тимчасово вивільняються ресурси. Так, при комерційному кредиті підприємство-постачальник реалізує свою продукцію на умовах надається покупцю відстрочки платежу, тобто на кредитній основі. Але що переходить до покупця вартість у вигляді товару, строго кажучи, не є вивільненої у постачальника. Більш того, останній повинен компенсувати це тимчасове (до моменту отримання грошей від покупця) вибуття вартості, як правило, за рахунок кредиту, одержуваного в банку (кредитування під розрахункові документи в дорозі, факторингу, форфейтингу і т.д.).

Друга функція кредиту - Капіталотворческая. Це здатність кредиту перетворювати тимчасово вільні грошові кошти в функціонуючий, працюючий капітал, при якій позичає сума грошей є капіталом в руках не тільки кредитора (одержуючого позичковий відсоток), але і позичальника (одержуючого підприємницький дохід).

Третя функція кредиту - підвищення ефективності функціонування економіки як за рахунок заміщення повноцінних (металевих) грошей неповноцінними кредитними грошима, готівки - безготівковими і взаємозаліком платежів, так і за рахунок перетворення тимчасово вільних, які не працюють грошових ресурсів у функціонуючий, працюючий капітал. При цьому таку "роботу" кредит виконує не тільки при кредитуванні виробничих і торговельних підприємств, але також і при кредитуванні населення, так як для виробництва необхідно розширення не тільки пропозиції товарів і послуг, але і попиту на них.

Четверта функція кредиту - прискорення концентрації капіталу. За допомогою кредиту навіть найменші грошові "струмочки" (скажімо, заощадження населення) перетворюються в потужні фінансові потоки, здатні справлятися з фінансуванням будівництва найбільших і дорогих об'єктів виробничого, транспортного, сервісного та іншого призначення.

З чотирьох названих функцій випливає п'яте - регулююча. Там, де має місце перерозподіл капіталів, є і регулювання, свідомо направляється державою або стихійно здійснюване в конкурентній боротьбі між банками або між їх позичальниками за розширення масштабів сфер застосування капіталу.

У Росії в останні 15 років зростають масштаби кредитування, розвиваються кредитування населення та іпотека. Реальні темні приросту основних показників банківського сектора випереджають темпи приросту ВВП. Однак питома вага кредитування населення вкрай низький. Переважним є кредитування оборотного капіталу. Найбільш поширені цільові позики.

Кредит і кредитні відносини будуються на певних принципах. Усього таких принципів шість:

 • - Зворотність;
 • - Терміновість;
 • - Платність;
 • - Забезпеченість;
 • - цільове використання;
 • - Диференційований характер кредитування.

Перші три з них є обов'язковими, загальними принципами.

Зворотність означає, що позичена сума грошей повинна бути повернута позичальником. Кредит тим і відрізняється від інших форм грошових відносин, що тут рух грошей здійснюється на умовах повернення. У цьому принципі полягає одна з найголовніших рис сутнісної характеристики кредиту.

Терміновість означає, що позичена сума грошей повинна бути возращена в певний кредитним договором час.

Платність. Кредит - це специфічна оренда грошової суми, що має бути повернена позичальником зі сплатою певного відсотка.

Забезпечення кредиту означає, що кредитор повинен бути впевнений в тому, що позичена ним сума грошей буде повернута у визначений термін. Гарантією повернення є матеріальне забезпечення кредиту. Як правило, в якості забезпечення кредиту виступають певні матеріальні цінності. Забезпеченість кредиту здійснюється певною масою вартостей ліквідних товарних і матеріальних запасів, зовнішніми гарантіями, поручительствами третіх осіб і страхуванням. В якості забезпечення можуть виступати рухоме і нерухоме майно (виробничі запаси, будівлі, споруди, земля - при видачі іпотечних позик), цінні папери, гарантії солідних банків та інших комерційних організацій. Однак даний принцип не є універсальним. У деяких випадках кредит може надаватися без забезпечення. Тоді він називається довірчим або бланковим.

Цільовий характер кредитування. Як правило, позика видається на певні цілі (на закупівлю сировини, реалізацію якого-небудь проекту, придбання додаткового обладнання та розширення виробництва). У цьому випадку кошти, отримані позичальником, не можуть бути використані на інші цілі, бо в іншому випадку створюється загроза зворотності грошей. Ось чому тут можна говорити про цільове характері позички.

Диференційований характер кредитування означає неоднаковий підхід кредитора до різних позичальникам. Це проявляється в тому, що одним позичальникам банк видає кредит під забезпечення, іншим - без забезпечення, третім - взагалі нс видасть. Залежно від класу позичальника можуть змінюватися і ставки банківського відсотка. Певні пільги при кредитуванні може забезпечувати держава (пільгові кредити експортерам, малому бізнесу і т.п.).

Кредит відіграє величезну роль у розвитку сучасної економіки як на мікро- і макронаціональном, так і на світовому рівні.

 • 1. За допомогою кредиту розширюються масштаби функціонуючого капіталу, а значить, виробництва, товарного обігу та зайнятості. Досить назвати лише одну цифру: обсяги виданих кредитів у розвинених країнах сьогодні перевищують обсяги ВВП у кілька разів.
 • 2. Кредит надає капіталу еластичність і мобільність, тобто надає можливість перекидати величезні фінансові ресурси від одних підприємств, галузей, секторів економіки до інших підприємств, галузях, секторах і країнах.
 • 3. Він може сприяти розширенню споживчих можливостей і поліпшенню умов життя населення, в тому числі вирішення житлової проблеми та забезпечення житлом.
 • 4. Кредит може значно прискорити накопичення капіталу, сприяє прискоренню оновлення техніки та технологічної бази виробництва і науково-технічного прогресу.
 • 5. Він стає потужним засобом централізації капіталу і конкурентної боротьби. Півтора століття тому

К. Маркс писав: "Разом з капіталістичним виробництвом розвивається абсолютно нова сила - кредит; спочатку він потаенно прокрадається як скромний пособник накопичення, за допомогою невидимих ниток стягує в руки індивідуальних або асоційованих капіталістів грошові кошти, більшими чи меншими масами розсіяних по поверхні суспільства; але незабаром він стає новим і страшним знаряддям у конкурентній боротьбі і, врешті-решт, перетворюється на колосальний соціальний механізм для централізації капіталів "[1].[1]

 • 6. Кредит сприяє розвитку зовнішньої торгівлі, поглибленню міжнародного поділу праці, перетоку капіталу з одних країн в інші, розвитку виробництва в державах, що імпортують капітал. Кредит зіграв важливу роль у повоєнній відбудові економіки країн Західної Європи, зруйнованих в ході війни, і з'явився важливим фактором підйому економіки нових індустріальних країн.
 • 7. Кредит - один з найважливіших інструментів регулювання економіки.

 • [1] Маркс К. Капітал. М .: Политиздат, 1978. Т. I. С. 640.
 
<<   ЗМІСТ   >>