Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Гроші, кредит, банки

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ 1. ГРОШІ

ПОХОДЖЕННЯ, СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

У результаті вивчення матеріалу глави студент повинен:

знати

 • • сутність грошей і їхнє призначення;
 • • історичну еволюцію грошових інструментів;
 • • види грошей та їх особливості;
 • • функції грошей і їх сучасну інтерпретацію;

вміти

 • • аналізувати умови виникнення різних фінансових інструментів;
 • • давати оцінку видам грошей в контексті їх історичної еволюції;

володіти

 • • елементами філософського мислення для вироблення системного, цілісного погляду на особливості розвитку грошей і грошових інструментів;
 • • навичками використання інформації з метою аналізу та оцінки фінансових інструментів в контексті їх історичної еволюції;
 • • термінологією, яка описує процеси, що відбуваються у сфері функціонування грошей.

Поняття і походження грошей

Перше велике розподіл праці, в результаті якого з'явилися скотарські та землеробські племена, привело до регулярного обміну товарами. Обмін відбувався за допомогою товару, що користувався загальним попитом. Природна корисність мінового товару полягала в задоволенні потреби людини, а громадська - у здатності бути загальним еквівалентом. Регулярний обмін натуральними товарами привів до виникнення відносин, організованих і функціонуючих у формі ринку. Товаром була споживча вартість, яка передавалася при обміні. Здатність товару обмінюватися на інші товари у певних пропорціях висловлювала його мінову вартість, в основі якої лежало те кількість людської праці, який витрачався виробниками на його виробництво.

З економічної історії відомо, що обмін товарами відбувався і до виникнення ринку. Також відомо, що такі обміни товарами носили епізодичний, випадковий характер. При цьому вартість одного товару виражалася в єдиному іншому:

Товар А = Товар В,

де вартість товару А знаходиться в відносній формі вартості, а вартість товару В - в еквівалентній. У такому обміні було необхідно подвійне збіг інтересів виробників товарів А і В відповідно. Мається на увазі, що виробникові А був потрібен товар В, а виробнику В - товар А. Очевидно, що подвійне збіг інтересів найчастіше бувало випадковим.

Після першого великого поділу праці, в ході другого поділу праці і виділення ремесел, в обміні стало брати участь багато різних товарів. Виникла розгорнута, або повна, форма вартості:

Товар Л = {Товар Б, товар В, Товар Г, Товар Д}.

Товар А знаходиться тут у відносній формі вартості, але йому протистоїть безліч товарів-еквівалентів. У цьому полягає незручність повної форми вартості, так як власникові товару А можуть знадобитися чи не товари Б, В, Г або Д, а інший товар, але він погоджується на такий обмін, сподіваючись знайти потрібний товар і обміняти на нього отриманий при обміні товар-еквівалент .

Другий великий суспільний поділ праці, а саме відділення ремесла від землеробства, стимулювало обмін і розвиток товарного виробництва, тобто виробництва товарів для обміну. Стали виділятися головні товари обміну, які купувалися не стільки для споживання, скільки для обміну на необхідні товари. Виникла загальна форма вартості:

{Товар Б, Товар В, Товар Г, Товар Д} = Товар А.

Вартість будь-якого товару на даній території виражалася через товар А. Недолік цієї форми товарного обміну полягає в обмеженому в часі або просторі застосуванні товару А в якості еквівалента. В іншому сезоні або на іншій території еквівалентом ставав інший товар.

Відносна, розгорнута і загальна форми вартості являють собою системи чистого бартеру. Основними недоліками їх є відсутність способу збереження купівельної спроможності, єдиного масштабу вартості, одиниці рахунку і платежу. При цьому необхідно збіг потреб у просторі і в часі, за якістю та кількістю товарів. Навіть при розвиненому товарному обігу важко знайти два товари з однаковою вартістю.

Панування загальної форми вартості в розвиваються ринкових відносинах мало як мінімум три принципово важливих результату:

 • 1) розвиток торгівлі;
 • 2) виділення і організація спеціальних місць для торгівлі товарами і послугами;
 • 3) суспільний поділ праці - виділення стану купців, а пізніше поява лихварів - попередників сучасних банків. Виникли внутрішні ринки, пов'язані з освітою в Західній Європі централізованих держав. Стали розвиватися міжнародні торговельні і більш широкі економічні відносини. Знадобився еквівалент, не залежний від часу і території походження, тобто універсальний еквівалент, який приймався б учасниками економічних угод для платежів і розрахунків без будь-яких обмежень. Закріплення за одним товаром ролі загального (універсального) еквівалента означало перехід до грошової форми вартості:

{Товар Б, Товар В, Товар Г, Товар Д} = 1 грам золота.

Рух грошей придбав самостійне значення, не пов'язане з переміщеннями товарів. З'явилися товарно-грошові відносини. Поява золота як загального еквівалента стало результатом розвитку виробничих відносин. Воно було спочатку просто річчю, потім продуктом праці і, нарешті, товаром - загальним еквівалентом. Грошова форма вартості сприяла розвитку міжнародних торговельних та інших економічних відносин, появі локальних міжнародних ринків і формуванню єдиного світового ринку. Після відкриття Америки X. Колумбом в кінці XV ст. Європа була кишіла дешевими золотом і сріблом. У XVI ст. Англія, Франція, Німеччина та Італія в масовому порядку чеканили золоті монети. Золото стало виконувати функції грошей поза єдиного національного господарського простору, за межами юрисдикції конкретного національної держави. Визначення світових цін па товари і послуги, міжнародні розрахунки і платежі, формування валютних резервів держав і міжнародних фінансових інститутів стали можливими завдяки функціонуванню універсального загального еквівалента - золота.

Зміцнення економік середньовічних держав і грошового обігу в країнах Західної та Центральної Європи призвело до створення Ганзейського торгового союзу, що сприяв розвитку зовнішньої торгівлі Європи. Його торгові представництва були засновані не тільки в Західній Європі, але і в російських містах Пскові і Великому Новгороді. У XIV-XV ст. були організовані перші європейські комерційні банки, що почали випускати в обіг паперові банківські квитанції (банкноти) під заставу золотих монет, що депонуються в банки Генуї, Флоренції та Венеції. Прикладом Італії послідували комерційні банки більшості країн Західної Європи, а потім, через кілька століть, емісія банкнот стала монополією центральних банків. При використанні золота як грошей і організації національних систем грошового обігу у формі золотого стандарту функції світових грошей могли виконувати будь-які національні валюти, розмінні на золото, неповноцінні вільно конвертовані та колективні валюти, наприклад євро.

 
<<   ЗМІСТ   >>