Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Ділові комунікації

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Ділові комунікації - Співак В.А.

У підручнику розглядаються різні, в тому числі авторські, точки зору на складні системні явища, що мають відношення до спілкування в бізнесі, які кожен учень може використовувати для формування власної системи підходів, принципів, методів, особливостей поведінки у сфері ділових комунікацій.

Відповідає державному освітньому стандарту вищої професійної освіти третього покоління.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямами Менеджмент (080200, дисципліна за вибором)", "Державне і муніципальне управління (081100)", "Управління персоналом (080400) і іншим, в яких вимагається підготовка до активних і ефективних ділових комунікацій. Підручник корисним менеджерам організацій, які прагнуть підвищити ефективність діяльності підпорядкованих їм робочих груп, використовуючи можливості налагодження продуктивних комунікацій.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Теорія бізнес-комунікацій Основні поняття, принципи і підходи в ділових комунікаціях Дані та інформація Комунікації та спілкування Значення ділових комунікацій і їх функції Принципи ефективних комунікацій Науковий підхід як фактор ефективності ділової комунікації Типологія бізнес-комунікацій Типи комунікаційВнутриличностная комунікаціяМіжособистісна комунікаціяКомунікація в малій групіСуспільна комунікаціяВнутрішня оперативна комунікаціяЗовнішня оперативна комунікаціяОсобистісна комунікація Ділові комунікації Визначення міжособистісних, групових і організаційних комунікацій, напрями і специфіка їх аналізу Наукові проблеми ділових комунікацій та їх ефективності Комунікації і організаційна культура Комунікативна компетентність, підвищення її рівня Поняття комунікативної компетентності Підвищення рівня комунікативної компетенції Бізнес-комунікації як процес передачі інформації Засоби і канали комунікації. Неформальні комунікації. Чутки Ділові комунікації як системне явище і системний процес Принципи процесного підходу до ділових комунікацій Структура комунікативного процесу Ділові комунікації як бізнес-процес. Узагальнена модель процесу ділової комунікації Короткі рекомендації по здійсненню основних етапів узагальненого процесу ділових комунікацій Електронні засоби комунікації Етика ділових комунікацій Види етичних норм і правил, особливості індивідуальної етики Етика бізнесу Імідж організації Професійна етика Поняття, форми і ефективність критики Етика винесення осуду підлеглому: підтримуючі комунікації Національна специфіка та її вплив на ділові комунікації Групові та організаційні чинники ефективності бізнес-комунікацій в управлінні Ситуативні і групові чинники в управлінських комунікаціях Методологія задіяння групового потенціалу, прийняття колективних рішень і створення атмосфери творчості Поняття і структура групового потенціалу Організація прийняття колективних рішень Усні комунікації Публічне мовлення Як переконувати співробітників і вербувати однодумцівСкладові переконання Уміння слухати і сприймати Труднощі в комунікаціях: аспекти спілкування і бар'єри нерозуміння Помилки і спотворення сприйняття "Бар'єри нерозуміння" і їх природа Фактор ризику та ймовірність шахрайства в бізнес-комунікаціях Помилкові уявлення в ділових комунікаціях Небезпека прояви "групового мислення" Практичні рекомендації щодо здійснення усних комунікацій Підготовка до презентації Використання режимів усного мовлення Візуальна підтримка усного виступу Інтерв'ю з кандидатом на вакантну посаду Стилі проведення інтерв'ю Підготовка інтерв'ю з кандидатом на вакансію Комунікації по телефону Невербальні засоби комунікації Вплив на сприйняття жестів і простору спілкування Взаиморасположение і пози співрозмовників Ділові комунікації за допомогою письмових документів Значення документаційного забезпечення управління Етичні аспекти письмових комунікацій Класифікація документів Вимоги до оформлення організаційно-розпорядчих документів в Росії: ГОСТ Р 6.30-2003 Заходи проти шахрайства Етичні норми при складанні тексту ділового листа. Проблема визначення форми ввічливого поводження Етика письмового повідомлення поганих новин Структура і зміст договору купівлі-продажу товарів Ділове спілкування за допомогою візитної картки Стратегія проведення переговорів Стилі комунікацій як характеристика менеджера Методи проведення переговорів Проведення переговорів та наради (по Мицич) Прийоми нейтралізації зауважень опонента Типові помилки при веденні переговорів Регламент Роберта - правила організації та проведення наради Кодекс кооперативності Г. Грайса - правила поведінки при груповому обговоренні Ролі учасників ділових комунікацій Типології ролей Ролі, що сприяють виконанню завдання Ролі, важливі для співпраці в групі та її розвитку Ролі, що утрудняють співробітництво в групі і її розвиток Вісім типів людей, що утворюють нормальну групу (по Власової) Форми поведінки, що спостерігаються в групах (по Камерон) Типи ролей в групі (за Белбін) Типи ролей (за Вепену і Камерон) Модель примітивної групи (по Добровіч) Моделі ділових партнерів - організацій і людей Поняття і типологія моделей Образи особистості і особистісні фактори комунікативної діяльності Психологічні основи особистості як фактори поведінки в процесі комунікацій Методи отримання знань про особистість Формалізовані дані про працівника: особиста справа Моделі профессио- та психографії Модель трудового потенціалу Модель особистості Майерс - Бріггс Модель нейролінгвістичного програмування Профіль клієнта з 66 пунктів (за Маккею)Профіль клієнта з 66 пунктів Модель "профілі клієнтів" Образи організації Стратегічні методи моделювання та отримання інформації про організацію, метод Карлофа "Маккей Енвілоуп Корпорейшн". Профіль конкурента з 12 пунктів Образи організацій (за Моргану) Психологічні типи організацій та типологія духовних аспектів корпоративних культур Джерела інформації про організацію - діловому партнері Конфлікти в процесі ділових комунікацій Особливості дослідження конфліктів в ділових комунікаціях Сутність конфлікту і його структура Стратегії поведінки в конфліктній ситуації (за Томасом - Кіллмену) Переваги гнучкості в управлінні конфліктом Дозвіл міжособистісних конфліктів на основі співробітництва Маніпулятивні технології в переговорному процесі і протидію їм (по Ємельянову) Маніпулятори та аналізатори (по Шостром) Емоційний інтелект і вміння відстрочити емоцію і послабити її спонукає вплив Модель малоконфліктний формулювання проблеми (модель XYZ) Прийоми впливу на поведінку учасників комунікацій (по Мицич) Короткі рекомендації з вирішення конфліктів для типів особистостей (по Майерс - Бріггс) Термінологічна невизначеність як фактор конфлікту і її усунення
 
>>