Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхування

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Страхування - Скамай Л.Г.

У підручнику викладаються основні аспекти страхування: сутність та види страхування; термінологія страхування; класифікація страхових відносин; порядок створення та особливості функціонування страхових компаній; особливості майнового і особистого страхування, а також страхування відповідальності; сутність актуарних розрахунків; характеристика страхового ринку та його основних елементів.

Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, які навчаються за економічними спеціальностями, а також читачів, які цікавляться питаннями страхування.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХУВАННЯ Сутність і функції страхування Поняття ризику в страхуванні Історія виникнення і розвитку страхування Основні поняття і терміни, використовувані в страхуванні Терміни, що визначають основних учасників страхових відносин Поняття, що характеризують загальні умови страхової діяльності Терміни, пов'язані з формуванням страхового фонду Спеціальні терміни, пов'язані з витрачанням коштів страхового фонду Міжнародні страхові терміни, частіше за інших використовуються в практиці страхування КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН Основи класифікації страхування Галузева класифікація страхування (класифікація за об'єктами страхування) Форми страхування Класифікація страхування по роду небезпек Класифікація страхування за видами страхового відшкодування Балансова класифікація страхування Класифікація страхування на основі додаткових ознак Перестрахування, методи і форми його здійснення ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ Організація державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю в Російській Федерації Основні вимоги, пропоновані законодавством Російської Федерації до страховика Умови забезпечення фінансової стійкості страхових компаній Здійснення інвестиційної діяльності страховими компаніями Підстави і процедура припинення діяльності страховика ОСНОВИ АКТУАРНИХ РОЗРАХУНКІВ Сутність актуарних розрахунків Показники страхової статистики Принципи тарифної політики у страхуванні Структура страхового тарифу Класифікація видів страхування з погляду особливостей розрахунку нетто-ставок Розрахунок страхових тарифів по ризикових видах страхування Фактори, що впливають на вартість страхової послуги Доходи, витрати і прибуток страхової компанії ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ Порядок державної реєстрації страхових організацій Ліцензування діяльності страхових організацій Організаційно-правові документи страхової компанії Правила страхування Договір страхування та порядок його укладення Страховий поліс Організаційна структура страхової компанії Поняття страхового маркетингу і його основні елементи Підприємницьке середовище функціонування страхових організацій ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХУВАННЯ МАЙНА Сутність страхування майна Особливості страхування майна Основні види майнового страхування Страхування майна від вогню та інших небезпек Страхування засобів автотранспорту Страхування засобів повітряного і водного транспорту Страхування технічних ризиків Страхування вантажів Страхування підприємницьких ризиків Страхування на випадок втрати доходу (страхування від перерв у виробництві) Страхування на випадок невиконання договору контрагентом Страхування комерційних ризиків Страхування майнових інтересів банків СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Сутність страхування цивільної відповідальності Екологічне страхування Страхування цивільної відповідальності виробника (продавця) за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів (робіт, послуг) Страхування цивільної відповідальності перевізника Страхування професійної відповідальності Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ: ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ І ВИДИ Загальна характеристика та особливості особистого страхування Страхування життя Довічне і термінове страхування життя Змішане страхування життя Сутність добровільного страхування громадян від нещасного випадку Медичне страхування громадян у Російській Федерації Обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Інші види особистого страхування Страхування ренти Сутність пенсійного страхування Обов'язкове особисте страхування пасажирів (туристів, екскурсантів) ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАХОВОГО РИНКУ Сучасний стан страхового ринку в Росії Сутність і функції страхового ринку Характеристика основних елементів страхового ринку Класифікація страхового ринку Світове страхове господарство Проблеми взаємодії російських і іноземних страховиківКороткий глосарій страхових термінів
 
>>