Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Методологія наукових досліджень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Методологія наукових досліджень - Мокій М.С.

Підручник підготовлений на кафедрі історії економічної науки Російського економічного університету ім. Р. В. Плеханова в рамках гранта "Розвиток клієнтоорієнтованих інноваційних освітніх програм на основі когнітивних технологій та реінжинірингу вузу". Призначений для студентів магістратури та аспірантури, насамперед економічного профілю. Мета підручника - сформувати у початківців дослідників ясне розуміння того, з якими проблемами стикаються вчені, намагаючись здобути нові знання. Однак методологічні проблеми, що розглядаються в підручнику, процедури та рівні наукових досліджень мають загальнонауковий характер, тому ніщо не заважає користуватися підручником магістрам, студентам і аспірантам усіх спеціальностей.

Для студентів аспірантури та магістратури навчальних закладів економічного профілю, а також для студентів інших спеціальностей.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


РОЗДІЛ 1. Логіка, процедури і рівні наукового дослідження Термінологія наукового дослідження Емпіричні рівень і процедури наукового дослідження Теоретичний рівень наукового дослідження Проблема, гіпотеза, концепція Наукова теорія. Сутність, структура і функціїВисновкиРОЗДІЛ 2. Основні філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень Поняття знання і пізнання Світогляд як основа дослідницьких процедур Поняття істини в наукових дослідженнях Проблеми встановлення істинності знань Істина як "маркер" впорядкованості Проблема демаркації, або Що таке наука? Основні філософсько-методологічні концепціїЛогічний емпіризмФальсіфікаціонізм К. ПоппераКонцепція наукових революцій Т. КунаЕпістемологічний анархізм П. ФейєрабендаУзагальнення концепцій філософії наукиВисновки Методологічні проблеми наукових досліджень в економіці Методи наукових досліджень та особливості їх застосування в економічній науціЛогічні та нелогічні методиФілософські методиЯкісні та кількісні методиДетерміновані та імовірнісні методиЕволюційний методМетоди по області застосування Онтологічна проблема економічної науки Гносеологічна проблема економічних дослідженьВисновки Трансдисциплінарні методи в економічних дослідженнях Стан і проблеми системного підходу Концепція трансдисциплінарності методології Модель інформаційної одиниці порядку Модель тимчасової (темпоральної) одиниці порядку Модель просторової одиниці порядку Гармонія і дисгармонія тимчасових та інформаційних аспектів процесу розвиткуВисновкиВисновокГлосарій Логіка, процедури і рівні наукового дослідження Основні філософсько-методологічні проблеми наукових досліджень Методологічні проблеми наукових досліджень в економіці трансдисциплінарності методи в економічних дослідженнях
 
>>