Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

Ініціативний аудит видатків бюджетних установ

У світовій практиці поряд з державною, внутрівідомчим і внутрішньогосподарським контролем широко використовується аудиторський контроль. Становлення ринкових відносин, формування податкової системи, фінансового ринку, розвиток різних форм власності, банківської і страхової справи, розширення зовнішньоекономічних зв'язків сформували систему аудиту, правові основи якої і закріплені Федеральним законом від 30.12.2008 № 307-Φ3 "Про аудиторську діяльність".

Аудит - це незалежна перевірка бухгалтерської (фінансової) звітності організацій з метою вираження думки про достовірність такої звітності. Аудит може бути обов'язковим і добровільним (необов'язковим або ініціативним).

Обов'язковий аудит проводиться щорічно в наступних випадках:

 • 1) організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;
 • 2) цінні папери організації допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів;
 • 3) організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, організацією, яка є професійним учасником ринку цінних паперів, страховою організацією, клірингової організацією, суспільством взаємного страхування, товарною, валютної або фондовою біржею, недержавним пенсійним чи іншим фондом, акціонерним інвестиційним фондом, управляючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду (за винятком державних позабюджетних фондів);
 • 4) обсяг виручки від продажу продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) організації за передував звітному рік перевищує 400 млн руб. Винятком за даним показником є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні та муніципальні установи, державні та муніципальні унітарні підприємства, сільськогосподарські кооперативи, спілки цих кооперативів;
 • 5) сума активів бухгалтерського балансу за станом на кінець передував звітному року перевищує 60 млн руб. За даним фінансовому показнику винятків в законі не передбачено;
 • 6) організація представляє і (або) публікує зведену (консолідовану) бухгалтерську (фінансову) звітність. Винятком по даному випадку є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державного позабюджетного фонду, а також державні та муніципальні установи;
 • 7) у випадках, встановлених федеральними законами.

Слід зазначити, що якщо бюджетній установі надійшов дохід від некомерційної організації, яка формує цільовий капітал, протягом звітного року в розмірі більше 5 млн руб., То на підставі Федерального закону від 30.06.2006 № 275-ФЗ "Про порядок формування та використання цільового капіталу некомерційних організацій "дана установа підлягає обов'язковому аудиту.

Бюджетна установа може провести ініціативний аудит, наприклад, при зміні головного бухгалтера або з інших причин, уклавши при цьому договір. При укладанні договору крім перевірочної діяльності можна включити в нього супутні аудиту послуги, такі як:

 • - Постановка, відновлення і ведення бухгалтерського обліку, складання бухгалтерської звітності;
 • - Консультування з питань податкового законодавства та бухгалтерського обліку;
 • - Правове консультування, а також представництво в судових і податкових органах.
 
<<   ЗМІСТ