Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірки ПФР страхових внесків на пенсійне та медичне страхування

З метою дотримання платником страхових внесків законодавства Російської Федерації про обов'язкове соціальне страхування в частині правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати (перерахування) страхових внесків у державні позабюджетні фонди ПФР здійснює контроль у формі камеральної та виїзної перевірок.

Правила проведення контролю встановлені гл. 5 Закону № 212-ФЗ.

Камеральна перевірка проводиться за місцем знаходження органу контролю без будь-якого спеціального рішення керівника цього органу контролю за сплатою страхових внесків на основі розрахунків по нарахованих і сплачених страхових внесках та документів, поданих платником страхових внесків в період трьох місяців з дня подання платником розрахунків.

Якщо камеральною перевіркою виявлені помилки в розрахунку але нарахованих і сплачених страхових внесках, або протиріччя між відомостями, що містяться у поданих документах, або невідповідності відомостей про це повідомляється платникові страхових внесків з вимогою подати протягом п'яти днів необхідні пояснення або внести відповідні виправлення у встановлений термін.

Акт перевірки не складається і про результати камеральної перевірки платнику страхових внесків не повідомляється, якщо не виявлені факти правопорушень, передбачені Законом № 212-ФЗ або законодавством РФ про страхові внески

Планові виїзні перевірки здійснюються на підставі щорічно затверджується ПФР плану перевірок. У процесі планування виїзних перевірок органи ПФР можуть здійснювати відбір платників за наступними критеріями: установа є найбільшим платником (за величиною фонду оплати праці, середньооблікової чисельності працівників); відомості індивідуального персоніфікованого обліку не подаються до органів ПФР у встановлені строки; установа проводить виплати на користь фізичних осіб, що не обкладаються страховими внесками (наприклад, матеріальну допомогу в межах 50000 руб. з нагоди народження дитини); установа застосовує знижені тарифи внесків (одночасне застосування загальних і пільгових ставок); при проведенні камеральних перевірок установи виявлені невідповідності в розрахунках (форма РСВ-1 ПФР і форма-4 ФСС), у тому числі, якщо не представлені пояснення; за установою числиться заборгованість по внесках більше двох звітних періодів поспіль (тобто за два квартали); суми нарахованих страхових внесків зменшилися порівняно з попереднім періодом за умови, що чисельність застрахованих осіб не змінювалася, хоча зниження заробітної плати може бути викликано об'єктивними причинами; установа неодноразово коректувало і вносило зміни до звітності по страхових внесках.

Виїзна перевірка платника страхових внесків проводиться на підставі рішення органу контролю за сплатою страхових внесків за формою 9-ПФР [1] на території (у приміщенні) платника страхових внесків, а за відсутності можливості надання приміщення для проведення виїзної перевірки, виїзна перевірка може проводитися за місцем знаходження органу контролю за сплатою страхових внесків.

Предметом виїзної перевірки є правильність обчислення і своєчасність сплати страхових внесків.

Виїзна перевірка платника страхових внесків проводиться органом контролю за сплатою страхових внесків не частіше ніж один раз на три роки і не може тривати більше двох місяців.

У Методичних рекомендаціях з організації виїзних перевірок, затверджених розпорядженням правління ПФР від 03.02.2011 № 34р, перераховані документи, які повинен представити платник страхових внесків для проведення виїзної перевірки: установчі документи (статут та (або) установчий договір, положення); накази про облікову політику; ліцензії, діючі у періоді; розрахунки по нарахованих і сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування, обов'язкове медичне страхування за період, що перевірявся; бухгалтерську звітність платника страхових внесків за період, що перевірявся, в тому числі річний звіт, пояснювальні записки до них (за наявності аудиторські висновки); синтетичні регістри бухгалтерського (податкового) обліку за період, що перевірявся (Головна книга, журнали операцій, відомості (оборотносальдовие), касова книга та ін.); аналітичні регістри бухгалтерського обліку по рахунках 030210000 "Розрахунки з оплати праці та нарахувань на виплати з оплати праці", 020134000 "Каса"; 020111000 "Грошові кошти установи на особових рахунках в органі казначейства"; організаційно-розпорядчі документи, договори (трудові, цивільно-правові) і додаткові угоди до них.

  • [1] Наказ Мінтрудсоцзащіти Росії від 27.11.2013 № 698н "Про затвердження форм документів, застосовуваних при здійсненні контролю за сплатою страхових внесків".
 
<<   ЗМІСТ   >>