Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Звіт про результати діяльності державної установи і про використання закріпленого за ним майна

Для посилення прозорості та підзвітності суб'єктів сектору державного управління; підвищення якості інформації про фінансовий стан і результати діяльності, про також управління державними (муніципальними) фінансами в Росії державні установи повинні розмістити після узгодження із засновником на офіційному сайті bus.gov. ru [1]. Звіт про результати діяльності державної установи і про використання закріпленого за ним майна. Регістри бухгалтерського обліку установи, в яких систематизується повна і достовірна інформація про фактичну наявність майна, його використанні, про вжиті установою зобов'язаннях, отриманих за результатами діяльності фінансових результатах, а також показники ПФХД є основою складання Звіту. Зіставленням планованих і фактичних даних оцінюється, наскільки План виконаний, і якщо окремі з поставлених цілей не досягнуті, то виявляються причини, що вплинули на невиконання планових показників.[1]

Загальні вимоги до складання звітів встановлені наказом Мінфіну Росії від 30.09.2010 № 114н, а основні відомості, розкриваються в розділах Звіту, наведено в табл. 10.4.

У третьому розділі "Про використання майна, закріпленого за установою" вказуються дані про вартість нерухомого, особливо цінного рухомого та іншого майна, площа об'єктів нерухомого майна, що перебуває в установи на праві оперативного управління, переданого в оренду і безоплатне користування, та інші показники.

Треба відзначити, що для забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності діяльності органів державної влади, підвищення якості фінансового менеджменту організацій сектору державного управління в рамках державної програми Російської Федерації "Управління державними фінансами" прийнято дев`ять підпрограм, однією з яких є створення і розвиток державної інтегрованої інформаційної системи управління суспільними фінансами "Електронний бюджет". Дана система інтегрує і автоматизує наступні процеси:

  • - Бюджетне планування;
  • - Управління доходами, витратами, боргом і фінансовими активами, грошовими коштами, закупівлями, нефінансовими активами, кадровими ресурсами;
  • - Бухгалтерський та управлінський облік;
  • - фінансовий контроль.

Таблиця 10.4

Показники Звіту про результати діяльності державної установи і про використання закріпленого за ним майна

№ п / п

Показник

Відомості

Розділ 1 "Загальні відомості про установу"

1.1

Вичерпний перелік видів діяльності

Вказуються основні та інші види діяльності, не є основними, які установа має право здійснювати відповідно до його установчими документами і

1.2

Перелік послуг (робіт)

Наводиться перелік тільки тих послуг (робіт), які виявляються споживачам за плату у випадках, передбачених нормативними правовими актами з зазначенням споживачів зазначених послуг (робіт)

1.3

Перелік документів, на підставі яких установа здійснює діяльність

Свідоцтво про державну реєстрацію установи, ліцензії та інші дозвільні документи із зазначенням номерів, дати видачі та строку їх дії

1.4

Кількість штатних одиниць установи

Зазначаються дані про кількісний склад і кваліфікації працівників установи, на початок і на кінець звітного року. При зміні кількості штатних одиниць установи вказуються причини, що призвели до їх зміни на кінець звітного періоду

1.5

Середня заробітна плата працівників установи

Вказується середня заробітна плата в місяць за фінансовий рік

1.6

Інші відомості

Їх вказівку знаходиться в компетенції засновника

Розділ 2 "Результат діяльності установи"

2.1

Зміна балансової (залишкової) вартості нефінансових активів

Збільшення або зменшення вартості нефінансових активів вказується у відсотках відносно попереднього звітного року

2.2

Загальна сума виставлених вимог на відшкодування шкоди щодо недостач і розкраданням матеріальних цінностей, грошових коштів, а також від псування матеріальних цінностей

Зазначається у разі, якщо було завдано збитків

2.3

Зміни дебіторської та кредиторської заборгованості установи в розрізі надходжень (виплат), передбачених Планом фінансово- господарську деятtльності установи

Збільшення або зменшення заборгованості вказується у відсотках відносно попереднього звітного року. Прострочена кредиторська заборгованість відображається із зазначенням причин освіти.

Вказується також дебіторська заборгованість, нереальна до стягнення

2.4

Суми доходів, отриманих установою від надання платних послуг (виконання робіт)

Відомості з ф. 0503737

2.5

Ціни (тарифи) на платні послуги (роботи), які надаються споживачам

Відбивається в динаміці протягом звітного періоду

2.6

Загальна кількість споживачів, які скористалися послугами (роботами) установи

Вказується у відповідності зі статистичними даними установи

2.7

Кількість скарг споживачів

Зазначаються заходи, вжиті за результатами їх розгляду

2.8

Суми касових і планових надходжень

Наводяться дані плану фінансово-господарської діяльності бюджет- ного і автономного установи

2.9

Суми касових і планових виплат

2.10

Інші відомості

У компетенції засновника

В результаті впровадження "Електронного бюджету" державні установи будуть представляти бухгалтерську (фінансову) звітність на Єдиний портал бюджетної системи budget.gov.ru, а контролюючі органи, фінансові, податкові органи, органи з управління державним майном і статистики, засновники, ГРБС, Федеральне казначейство та ін. будуть здійснювати свої повноваження в режимі on-line.

  • [1] Наказ Мінфіну Росії від 21.07.2011 № 86н "Про затвердження порядку надання інформації державним (муніципальним) установою, її розміщення на офіційному сайті в мережі Інтернет та ведення зазначеного сайту".
 
<<   ЗМІСТ   >>