Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Стягнення збитку

Збиток можна стягнути з працівника як без звернення до суду (за наказом керівника), так і в судовому порядку. Якщо збиток не перевищує середньомісячного заробітку працівника, він може бути стягнуто з нього без звернення до суду.

Розрахунковим періодом для обчислення середнього заробітку для стягнення шкоди з працівника є 12 місяців, що передують місяцю заподіяння шкоди або 12 місяців, що передують місяцю виявлення шкоди. Середньомісячний заробіток визначається так: сума фактично нарахованої заробітної плати за розрахунковий період ділиться на 12.

Якщо працівник ие згоден з притягненням його до матеріальної відповідальності, не треба чекати, поки він оскаржить це рішення в суді (цей термін складає 3 місяці). Можна починати процедуру стягнення відразу. Однак, якщо працівник суд виграє, утримані кошти необхідно буде повернути.

Якщо працівник згоден відшкодувати збитки добровільно, то він повинен написати письмове зобов'язання відшкодувати його грошима, надати натомість аналогічне майно, відремонтувати старе і вказати термін, протягом якого він виконає це зобов'язання.

Якщо з моменту заподіяння шкоди закінчився місяць або розмір шкоди перевищує середньомісячний заробіток працівника, а питання не врегульоване, роботодавець може звернутися з позовною заявою про притягнення працівника до матеріальної відповідальності до суду протягом строку позовної давності - одного року (ст. 392 ТК РФ).

Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність можна укладати і з сумісниками, оскільки ніяких обмежень в цьому відношенні ТК РФ не містить.

У випадку, коли винні у заподіянні шкоди особи не встановлені, списання з бухгалтерського обліку нестач основних засобів можливе тільки на підставі документів, отриманих від органів внутрішніх справ.

Узагальнення даних про конкретний фізичну чи юридичну особу, яка зобов'язана відшкодувати недостачу, необхідно здійснювати в Картці обліку коштів і розрахунків за кожною винною особою із зазначенням прізвища, імені та по батькові, посади, дати виникнення заборгованості та суми нестачі.

Облік результатів інвентаризації

При наявності виявлених у процесі інвентаризації недостач або надлишків майна керівник установи видає наказ, в якому зазначаються такі відомості:

  • - Суми недостач, зараховують на винних осіб;
  • - Суми, що підлягають списанню на результати діяльності установи в межах наданих керівнику повноважень;
  • - Про призначення розслідування у разі втрати майна або неможливості встановлення винних у недостачі майна осіб;
  • - Про постановку на облік за відповідними рахунками виявлених лишків майна.

Результати інвентаризації повинні бути відображені в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого належить дата, станом на яку проводилася інвентаризація, а по річної інвентаризації - в бухгалтерській звітності за поточний фінансовий рік.

Типові записи з відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації наведено в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Відображення в обліку результатів інвентаризації

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Відображення надлишків основних засобів, матеріальних запасів, грошових коштів та грошових документів у касі, виявлених при інвентаризації

Ухвалення за ринковою вартістю надлишків основних засобів, виявлених при інвентаризації

2 101 хх 310

2401 10180

Прийняття до обліку за ринковою вартістю лишків матеріальних запасів, виявлених при інвентаризації

2 105 хх 340

240110180

Прийняття до обліку неврахованих готівкових коштів у касі, виявлених при інвентаризації

020134510

040110180

Прийняття до обліку неврахованих грошових документів у касі, виявлених при інвентаризації

020135510

0401 10180

Відображення нестач основних засобів, матеріальних запасів, грошових коштів та грошових документів у касі, віднесених за рахунок винних осіб

Списання суми нарахованої амортизації за відсутньою основних засобів

0104 хх 410

+0101 Хх 410

Списання залишкової вартості відсутніх основних засобів

0401 10172

+0101 Хх 410

Відображення нестачі об'єктів основних засобів за поточною ринковою вартістю (після списання основних засобів з балансу)

020971560

0401 10172; Позабалансовий рахунок 21 "Основні засоби до 3000 рублів включно в експлуатації"

Списання нестач і втрат від псування матеріальних запасів

0401 10172

0105 хх 440

Відображення сум нестач, розкрадань за поточною ринковою вартістю (після списання матеріальних запасів з балансу)

020974560

0401 10172

Суми виявлених нестач готівкових коштів у касі установи

020981560

020134610

Суми виявлених нестач грошових документів у касі установи

020982560

020135610

Відображення сум, що надійшли в касу або на особовий рахунок в відшкодування заподіяної шкоди

За основними засобами

020134510 0201 11510

020971660

За матеріальним запасам

020974660

За готівковим грошовим коштам

020981660

По грошовим документам

020982660

Відшкодування шкоди винними особами в натуральній формі

За основними засобами

0401 10172

020971660

За матеріальним запасам

020974660

За готівковим грошовим коштам

020981660

По грошовим документам

020982660

Відшкодування шкоди винною особою із заробітної плати на суму утримань, вироблених в порядку, передбаченому законодавством РФ

Утримання із заробітної плати співробітника сум, нарахованих до відшкодування заподіяної шкоди

030403830

020971660 020974 660 020981660 020982660

Списання з балансу суми нестачі з причини невстановлення винних осіб

За основними засобами

040110172

020971660

За матеріальним запасам

020974 660

За готівковим грошовим коштам

020981660

По грошовим документам

020982660

Списання у зв'язку з призупиненням згідно із законодавством РФ попереднього слідства, кримінальної справи або примусового стягнення, а також у зв'язку з визнанням винної особи неплатоспроможним

Суми, списані з балансового обліку

0401 10173

  • 020971660
  • 020974660
  • 020981660
  • 020982660

Отже, інвентаризація дозволяє забезпечити збереження фінансових і нефінансових активів, сформувати достовірну бухгалтерську звітність з підтвердженням сум показників балансу бюджетної установи, у тому числі значаться на позабалансових рахунках.

 
<<   ЗМІСТ   >>