Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інвентаризація активів і розрахунків але зобов'язаннями

Інвентаризація активів і розрахунків за зобов'язаннями може бути не тільки частиною обов'язкової інвентаризації, проведеної перед складанням річної звітності, але й елементом поточного контролю, що сприяє підвищенню ефективності використання коштів установи, скорочення дебіторської та кредиторської заборгованостей, поліпшенню взаєморозрахунків за укладеними контрактами (договорами) та своєчасності поставок матеріальних цінностей.

Інвентаризація розрахунків з бюджетом, покупцями, постачальниками, підзвітними особами, працівниками, депонентами, іншими дебіторами і кредиторами полягає у перевірці обгрунтованості сум, що значаться на аналітичних рахунках бухгалтерського обліку:

 • 020500000 "Розрахунки по доходах";
 • 020600000 "Розрахунки за виданими авансами";
 • 020700000 "Розрахунки за кредитами, позиками (позиками)";
 • 020800000 "Розрахунки з підзвітними особами";
 • 020900000 "Розрахунки по збитку майну";
 • 021000000 "Інші розрахунки з дебіторами";
 • 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями";
 • 030300000 "Розрахунки по платежах до бюджетів";
 • 030400000 "Інші розрахунки з кредиторами".

Інвентаризаційна комісія шляхом документальної перевірки встановлює:

 • а) правильність розрахунків з фінансовими, податковими органами, державними позабюджетними фондами, іншими організаціями;
 • б) правильність і обгрунтованість значаться в бухгалтерському обліку сум заборгованості щодо недостач і розкраданням;
 • в) правильність і обгрунтованість сум дебіторської, кредиторської та депонентської заборгованостей, включаючи суми дебіторської та кредиторської заборгованостей, за якими минули строки позовної давності.

Інвентаризація розрахунків з кредиторами полягає у перевірці обгрунтованості сум, що значаться в бухгалтерському обліку за станом на звітну дату. У Актах звірки розрахунків з контрагентами зазначаються: дата і номер документів на відвантаження, вартість товарів (робіт, послуг), сума ПДВ, а також суми оплати та реквізити платіжних документів. Форма акту звірки законодавчо не затверджена, тому установа може її самостійно розробити та затвердити або в наказі "Про облікову політику", або окремим наказом по установі. Нижче для ознайомлення наведена приблизна форма Акту звірки розрахунків.

Результати інвентаризації розрахунків оформляються Інвентаризаційним описом розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами (ф. 0504089). У ній відображаються відомості по дебіторської (кредиторської) заборгованості, найменування дебіторів (кредиторів), номери рахунків бухгалтерського обліку, загальна сума заборгованості по балансу, у тому числі підтверджена і не підтверджена дебіторами (кредиторами) за актами звірки, заборгованість з терміном позовної давності.

При інвентаризації підзвітних сум перевіряються звіти підзвітних осіб за виданими авансами з урахуванням їх цільового використання, а також суми виданих авансів в кожному підзвітному особі (дата видачі, цільове призначення).

Оформлення результатів інвентаризації та регулювання інвентаризаційних різниць

Інвентаризаційні описи по об'єктах інвентаризації складаються бухгалтерією установи.

Дані кожної проведеної у звітному році інвентаризації узагальнюються і відображаються у Відомості розбіжностей за результатами інвентаризації (ф. 0504092), де фіксуються встановлені розбіжності з даними бухгалтерського обліку: недостачі або надлишки по кожному об'єкту обліку в кількісному і сумовому вираженні. На підставі відомостей складаються Акти про результати інвентаризації (ф. 0504835).

 
<<   ЗМІСТ   >>