Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Прийняті зобов'язання

Облік прийнятих зобов'язань і (або) грошових зобов'язань здійснюється на рахунку 050200000 "Прийняті зобов'язання" на підставі документів, що підтверджують їх прийняття. Перелік зазначених документів необхідно затвердити в обліковій політиці установи з урахуванням вимог щодо санкціонування оплати прийнятих грошових зобов'язань, встановлених фінансовим органом. Аналітичний облік на рахунку 050200000 ведеться в розрізі кодів витрат по Косгеї.

Кошторисні (планові) призначення - рахунок 050400000. На даному рахунку враховуються кошторисні (планові) призначення але доходами (надходженням), витратам (виплат), а також суми внесених змін до показників кошторисних (планових) призначень, затверджених у встановленому порядку в поточному фінансовому році . Аналітичний облік на цьому рахунку ведеться в розрізі видів доходів і витрат за Косгеї в картці обліку кошторисних і планових призначень. Інформація про самотніх (планових) незначних відображається у бухгалтерському обліку установи на підставі затвердженого в установленому порядку ПФХД.

Право на прийняття зобов'язань

На рахунку 050600000 ведеться облік обсягу прав на прийняття бюджетною установою зобов'язань в межах планових значень, затверджених на відповідний фінансовий рік сум. Аналітичний облік здійснюється на цьому рахунку в розрізі кодів витрат по Косгеї.

Затверджений обсяг фінансового забезпечення

Рахунок 0507 00000 призначений для відображення сум затверджених ПФХД на відповідний фінансовий рік доходів (надходжень), а також внесених в установленому порядку протягом фінансового року змін. Аналітичний облік ведеться в розрізі кодів доходів по Косгеї. На основі показників цього рахунку здійснюється контроль за своєчасністю та повнотою надходження в установу доходів, включаючи кошти субсидії на виконання державного завдання.

Отримано фінансового забезпечення

Суми отриманого фінансового забезпечення (доходів, надходжень) і повернення раніше надійшли доходів (надходжень) враховуються на рахунку 0508 00 000. Аналітичний облік на даному рахунку ведеться в розрізі кодів доходів по Косгеї, передбачених ПФХД на відповідний фінансовий рік.

Період відображення прийнятих зобов'язань в обліку залежить від вимог по санкционированию оплати прийнятих грошових зобов'язань, встановлених фінансовим органом, або від порядку відображення в обліковій політиці установи виду витрат (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

Відображення в обліку прийнятих зобов'язань

Прийняті зобов'язання

Період відображення в обліку

За укладеними договорами на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг

При підписанні договору але ціною договору

При нарахуванні оплати праці, посібників, інших виплат

За датою затвердження документа про нарахування (розрахункові відомості, розрахункові листи, накази і т.д.) у розмірі сум, нарахованих на користь працівників

При нарахуванні страхових внесків та обов'язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві

Щомісяця в останній день місяця

При розрахунках з підзвітними особами

На підставі затверджених керівником установи письмових заяв одержувача авансу з подальшим коригуванням на суми зроблених витрат за прийнятим і затвердженим керівником авансового звіту

При розрахунках з бюджетом і інших розрахунках

На дату виникнення кредиторської задолжен ності

У табл. 7.2 наведені рахунки з обліку санкціонування витрат за прийнятими зобов'язаннями і грошовими зобов'язаннями.

Таблиця 7.2

План рахунків бухгалтерського обліку за прийнятими зобов'язаннями бюджетних установ

Найменування фінансового року

Рахунки з обліку прийнятих зобов'язань

050201000

"Прийняті

зобов'язання "

050202000 "Прийняті грошові зобов'язання"

Поточний фінансовий рік

050211000

050212000

Черговий фінансовий рік (перший рік, наступний за поточним)

050221000

050222000

Другий рік, наступний за поточним (перший рік, наступний за черговим)

050231000

050232000

Другий рік, наступний за черговим роком

050241000

050242000

За дебетом рахунка 0502 11000 відображається сума прийнятих грошових зобов'язань, а по кредиту - сума прийнятих установою зобов'язань. Кредитовий залишок по рахунку показує прийняті зобов'язання і не оплачені.

За кредитом кошторис 0 50212 000 відображається сума сплачених грошових зобов'язань. Наприкінці фінансового року здійснюється закриття витрат у сумі сплачених грошових зобов'язань на рахунок 0508 00000.

У Головній книзі бюджетної установи обороти але рахунками ведуться протягом поточного фінансового року. По його завершенні залишки за відповідними аналітичними рахунками санкціонування витрат поточного фінансового року на черговий фінансовий рік не переносяться. Показники (залишки) прийнятих установою в поточному фінансовому році зобов'язань в частині зобов'язань, прийнятих і не виконаних на кінець поточного фінансового року, підлягають перенесенню на відповідні аналітичні рахунки обліку прийнятих установою зобов'язань.

Показники (залишки) за відповідними аналітичними рахунками санкціонування витрат, сформовані у звітному фінансовому році за перший, другий року, наступні за поточним (черговим) фінансовим роком підлягають перенесенню на аналітичні рахунки санкціонування витрат, що наочно показано в табл. 7.3.

Таблиця 73

Послідовний перенесення річного коду на аналітичні рахунки санкціонування витрат у Головній книзі

Показник

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Код року в 2014 р

1

2

3

4

Код року в 2015 р

1

2

3

4

Код року в 2016 р

1

2

3

4

Перенесення показників по санкционированию витрат здійснюється в перший робочий день поточного року на підставі Довідки (ф. 0504833). Внесені протягом поточного фінансового року зміни до санкціонування витрат відображаються при збільшенні - зі знаком "плюс", при зменшенні - зі знаком "мінус".

Бухгалтерські записи з обліку санкціонування витрат представлені в табл. 7.4.

Таблиця 7.4

Типові записи з відображення в бухгалтерському обліку операцій з санкционированию витрат

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Затверджені субсидії на виконання державного завдання і доходи за кошторисом доходів і витрат від інший приносить дохід діяльності (ПФХД)

+0507 10 1хх

0504 10 1хх

Затверджено видатки по субсидії на виконання державного завдання, субсидії на інші цілі і за кошторисом доходів і витрат від інший приносить дохід діяльності (ПФХД)

0504 102хх

0506102хх

Отримано доходи (надходження)

+0508 10 1хх

+0507 10 1хх

Взяття зобов'язань на поточний рік (укладені договори тощо)

0506 10 2хх

0502 11 2хх

Прийняті грошові зобов'язання, оформлені прийом та передача поставлених (виконаних, наданих) товарів (робіт, послуг) (оплата витрат але укладеними договорами, рахунками в поточному фінансовому році)

+0502 11 ххх

+0502 12 ххх

В кінці поточного року закриті розрахунки але санкционированию витрат на рахунок надійшли доходів

0502122хх

0508101хх

Санкціонування витрат бюджетних установ по субсидіях на інші цілі здійснюється після перевірки поданих установою за ф. 0501016 "Відомостей про операції з цільовими субсидіями, наданими державному (муніципальному) установі на ______ рік" відповідно до Порядку, затвердженого наказом Мінфіну Росії від 16.07.2010 № 72н.

Приклад

ПФХД бюджетної установи в поточному році передбачено отримання субсидії на виконання державного завдання на утримання майна в сумі 14500000 руб. На особовий рахунок установи на 1 вересня поточного року надійшли кошти субсидії в розмірі 12700000 руб. Згідно облікову політику сума прийнятих зобов'язань по видатках установою приймається в розмірі укладених договорів. На 1 вересня поточного року укладені договори на утримання майна на суму 13400000 руб., А оплата здійснена в розмірі 11900000 руб.

Санкціонування видатків бюджетної установи буде відображатися в обліку наступним чином:

зміст операції

Бухгалтерський запис

Сума,

руб.

дебет

кредит

Відображення затверджених планових призначень по доходах

450710180

450410180

14500000

Відображення затверджених планових призначень за видатками

450410225

450610225

14500000

Прийняті зобов'язання по видатках (укладені договори)

450610225

450211225

13400000

Надійшла субсидія на особовий рахунок установи

4201 11510 17 позабалансовий рахунок (Косгеї 225)

420581660

12700000

Нараховано дохід від отримання субсидії на виконання державного завдання (на підставі угоди та виписки з особового рахунку)

4 20581560

4401 10180

12700000

Відображення отриманої суми доходів у вигляді субсидії на виконання державного завдання

450810180

450710180

12700000

Прийняті грошові зобов'язання по витратах на утримання майна

450211225

450212225

11900000

Приклад

ПФХД на поточний рік відповідно до угоди передбачено надходження субсидії на інші цілі в III кварталі поточного року на організацію та проведення Міжнародного дня вчителя у розмірі 1400000 крб.

Кошти надійшли на особовий рахунок установи і перераховані виконавцям послуг у розмірі 100% -ної передоплати. Операції по санкционированию видатків бюджетної установи будуть відображені в бухгалтерському обліку таким чином:

зміст операції

Дебет

Кредит

Сума,

руб.

Відображення затверджених планових призначень по доходах

550710180

550410180

1400000

Відображення затверджених планових призначень за видатками

550410226

550610226

1400000

Взяття зобов'язань за видатками

550610226

550211226

1400000

Надійшла субсидія на особовий рахунок установи

520111510 17 позабалансовий рахунок

520581660

1400000

На підставі звіту про використання субсидій нараховано дохід від отримання субсидії на інші цілі

520581560

5401 10180

1400000

Відображення отриманої суми доходів у вигляді субсидії на інші цілі

550810180

550710180

1400000

Ухвалення зобов'язань з надання послуг

550211226

550212226

1400000

Приклад

Затверджена ПФХД сума доходів від приносить дохід діяльності на поточний фінансовий рік у бюджетній установі становить 10000000 руб., У тому числі:

  • • але Косгеї 130 - 8500000 руб .;
  • • але Косгеї 120 (від здачі майна в оренду) - 1500000 руб.

За рахунок цих доходів будуть здійснені наступні витрати:

  • - На оплату праці - 4000000 руб .;
  • - По нарахуваннях на виплати з оплати праці - 1208000 руб .;
  • - На комунальні послуги - 1 150000 руб .;
  • - На утримання майна - 2000000 руб .;
  • - На придбання основних засобів - 1300000 руб .;
  • - На придбання матеріальних запасів - 342 000 руб.

На 1 жовтня поточного року надійшли доходи за Косгеї 130 на суму 6250000 крб., По Косгеї 120 - на суму 1 125 000 руб.

Операції по санкционированию видатків бюджетної установи в рамках приносить дохід діяльності і факти господарського життя з надходження коштів будуть відображені в бухгалтерському обліку таким чином:

зміст операції

Дебет

Кредит

Сума,

руб.

Відображення затверджених планових призначень по доходах

250710120

250410120

1500000

250710130

250410130

8500000

Відображення затверджених планових призначень за видатками:

на оплату праці

2504 10211

250610211

4000000

але нарахуваннях на оплату праці

2504 10213

250610213

1208000

на комунальні послуги

250410223

250610223

1 150000

на утримання майна

250410225

250610225

000000

на придбання основних засобів

250410310

250610310

1300000

на придбання матеріальних запасів

250410340

250610340

342000

Исполнен ПФХД по доходах на 01.10 поточного року по Косгеї 130

250810120

250710120

6250000

Исполнен ПФХД по доходах на 01.10 поточного року по Косгеї 120

250810130

250710130

1 125000

Відображення санкціонування витрат у звітності

Затверджені кошторисні (планові) призначення за видатками установи та прийняті зобов'язання (грошові зобов'язання) підлягають відображенню в звітності бюджетної установи у ф. 0503738 "Звіт про зобов'язання, прийнятих установою", який складається за підсумками півріччя і року.

На підставі даних по відповідним рахунках аналітичного обліку рахунку 050410000 "Кошторисні (планові) призначення поточного фінансового року" заповнюється графа 4, у якій відбиваються річні обсяги затверджених кошторисних (планових) призначень за видатками (виплат) з урахуванням змін, оформлених у встановленому порядку па звітну дату.

На підставі даних але відповідним рахунках аналітичного обліку рахунку 0502 11000 "Прийняті зобов'язання на поточний фінансовий рік" заповнюється графа 5, у якій відбиваються кредитові обороти за рахунком прийнятих і невиконаних зобов'язань на початок звітного періоду.

При наявності невиконаних зобов'язань (грошових зобов'язань) на кінець попереднього звітного року вони повинні бути прийняті до обліку (перереєстровані) у поточному звітному році в обсязі, запланованому до виконання.

На підставі даних по відповідним рахунках аналітичного обліку рахунку 050212000 "Прийняті грошові зобов'язання на поточний фінансовий рік" заповнюється графа 7, в якій відображається сума показників за кредитом рахунка за підсумками звітного періоду.

 
<<   ЗМІСТ   >>