Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація грошових виплат через спеціальні карткові рахунки працівників в кредитних організаціях

Порядок, місце, терміни виплати заробітної плати мають бути прописані в колективному договорі або правилах внутрішнього трудового розпорядку, як того вимагають положення ст. 44, 74, 136 ТК РФ. Виходячи з цієї вимоги механізм перерахування заробітної плати та інших грошових виплат, передбачених законодавством РФ, на спеціальні карткові рахунки працівників в кредитних організаціях, включає в себе ряд послідовно виконуваних дій.

Наказом керівника установи необхідно призначити уповноважену особу (наприклад, інспектора відділу кадрів), якому доручити організувати прийом заяв від працівників на виплату заробітної плати з використанням пластикових карт.

Для оформлення договору установа повинна представити банку необхідний пакет документів. Кожним банком самостійно визначається перелік експонованих документів. Оскільки при казначейської системи виконання бюджету у бюджетної установи не може бути розрахункового рахунку в банку-емітенті, то, як правило, від нього вимагається представити наступний комплект документів:

 • 1) нотаріально засвідчену копію статуту;
 • 2) нотаріально завірену копію установчого договору;
 • 3) копію документа про державну реєстрацію;
 • 4) документи, що підтверджують повноваження керівника, головного бухгалтера та інших осіб, які мають право підпису на банківських документах (протокол загальних зборів, накази);
 • 5) копію свідоцтва про постановку на облік в податковому органі;
 • 6) копію кодів Держкомстату Росії;
 • 7) нотаріально завірену картку із зразками підписів;
 • 8) список довірених осіб, яким доручено передавати в банк списки для зарахування заробітної плати співробітників на карт-рахунку, на фірмовому бланку (або зі штампом організації). В даний час можливий електронний документообіг між кредитною організацією та установою допомогою програмного забезпечення "Банк-Клієнт";
 • 9) список посадових осіб, уповноважених підписувати списки на зарахування коштів на карт-рахунку співробітників, із зразками підписів цих осіб і відбитків печаток на фірмовому бланку (або зі штампом установи);
 • 10) список співробітників на електронному носії і в паперовому вигляді, завірений печаткою та підписами відповідальних осіб;
 • 11) анкету установи (встановленого формату), підписану керівником, головним бухгалтером та завірену печаткою. Якщо функції з фінансово-бухгалтерського обслуговування передані спеціалізованим організаціям, наприклад, казенним установам "Центрам фінансово-бухгалтерського обслуговування", то цей і всі інші необхідні документи підписуються керівником і головним бухгалтером цього центру;
 • 12) договір про надання в користування та обслуговування особистої банківської карти (або договір про відкриття і ведення карт-рахунку, або договір на обслуговування фізичної особи - працівника з використанням розрахункової банківської карти), що укладається банком з кожним держателем картки (на кожного співробітника);
 • 13) заяву-зобов'язання (встановленого формату) із зазначенням імені кожного співробітника, на ім'я якого оформляється картка;
 • 14) копію паспорта кожного співробітника, на ім'я якого оформляється картка, підписану керівником та скріплену печаткою;
 • 15) графік виплати заробітної плати, завірений керівником.

В умовах казначейської системи виконання бюджету державні та муніципальні установи повинні зареєструвати договір в управлінні казначейства і отримати реєстровий номер в єдиному реєстрі державних (муніципальних) контрактів.

Крім того, належить виконати наступне дію: загальну суму, призначену до виплати заробітної плати всім співробітникам за мінусом податку на доходи фізичних осіб, одним платіжним дорученням слід перерахувати банку. Одночасно перераховується комісія банку за зарахування заробітної плати на карт-рахунку в розмірі, встановленому в договорі. При цьому в полі "Призначення платежу" необхідно вказувати наступний текст "Комісія за зарахування грошових коштів на рахунки банківських карт згідно з договором від" ___ "______ 20 ___ г ._____ № _____".

Зобов'язання установи з виплати заробітної плати співробітникам вважаються погашеними в той момент, коли банк отримав грошові кошти на карт-рахунки працівників, що підтверджується відповідним банківським або казначейськими документом - випискою з особового рахунку.

 
<<   ЗМІСТ   >>