Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік зобов'язань

Розділ "Зобов'язання" включає в себе вісім груп, з яких бюджетні установи застосовують три:

 • - 030200000 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями";
 • - 030300000 "Розрахунки по платежах до бюджетів";
 • - 030400000 "Інші розрахунки з кредиторами".

Записи щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій за розрахунками залежать від виду зобов'язань. Приміром, при розрахунках за прийнятими зобов'язаннями з постачальниками, підрядниками та виконавцями послуг виконуються такі бухгалтерські записи (табл. 5.18).

Таблиця 5 .18

Відображення операцій але розрахунками з постачальниками, підрядниками та виконавцями послуг

п / п

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

1

Нарахування видатків бюджетної установи за змістом нерухомого, особливо цінного рухомого майна, іншого майна

4401 20 ххх

4302 хх 730

2

Віднесення витрат на собівартість, накладні витрати, загальногосподарські витрати

010960 ххх 010970 ххх 010980 ххх

0302хх730

3

Придбання матеріальних запасів - іншого майна

01053x340

030234730

4

Придбання основних засобів

0106хх310

030231730

5

Перерахування коштів контрагентам в оплату поставлених матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг

+0302 Хх 830

 • 020111610
 • 18 позабалансовий рахунок

Розглянемо операції при проведенні установою ремонту будівель.

Основним документом, яким в даний час керуються при організації ремонту будівель, є Положення про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд, затверджене постановою Держбуду СРСР від 29.12.1973 № 279 (далі - Положення № 279).

У рамках цього документа ремонт будівель являє собою комплекс технічних заходів, спрямованих на підтримку чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і його окремих конструкцій.

У Положенні наводиться характеристика робіт але поточному та капітальному ремонту.

До поточного ремонту відносяться роботи по систематичному і своєчасному охорони частин будівель і споруд та інженерного обладнання від передчасного зношення шляхом проведення профілактичних заходів і усунення дрібних пошкоджень і несправностей. Перелік робіт з поточного ремонту фундаментів, стін, перегородок, дахів, перекриттів, підлог, вікон, дверей і т.д. наведено в додатку до Положення № 279. Наприклад, з ремонту центрального опалення передбачено такі види робіт:

 • - Промивка трубопроводів і приладів системи центрального опалення (щорічно після закінчення опалювального сезону);
 • - Регулювання систем центрального опалення;
 • - Усунення течі в трубопроводі, приладах та арматурі шляхом підтягування муфт, контргайок, постановка хомутів на гумових прокладках, обмотування спеціальною стрічкою і пр .;
 • - Зміна окремих секцій опалювальних приладів і невеликих ділянок трубопроводів при усуненні витоків і засмічень в трубах;
 • - Ремонт (у тому числі набивання сальників) і заміна в окремих приміщеннях регулювальної і запірної арматури;
 • - Зміцнення існуючих гачків, хомутів, кронштейнів і підвісок, а також постановка додаткових засобів кріплення трубопроводів і приладів;
 • - Утеплення розширювальних баків на горищі, зливних і повітряних труб, а також вантузів;
 • - Промивка конденсаційних горщиків і баків, грязьовиків;
 • - Фарбування трубопроводів і приладів.

Капітальний ремонт - це ремонт, в процесі якого здійснюються роботи по зміні зношених конструкцій і деталей будівель і споруд або заміні їх на більш міцні й економічні, що поліпшують експлуатаційні можливості ремонтованих об'єктів.

Установи для здійснення підрядниками ремонтних робіт укладають контракт відповідно до встановлених вимог Закону № 44-ФЗ шляхом проведення електронних аукціонів на підставі розпорядження Уряду від 31.10.2013 № 2 019-р.

Витрати на оплату робіт з виконання поточного (капітального) ремонту в рамках договору, укладеного з підрядною організацією, відносяться на Косгеї 225 "Роботи, послуги з утримання майна".

Витрати з ремонту основних засобів, у тому числі будівлі відображаються в бухгалтерському обліку на підставі акта про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів (ф. 0504103).

У бухгалтерському обліку витрати на проведення робіт з поточного та капітального ремонту відображають в повному обсязі в тому звітному періоді, до якого вони належать, незалежно від їх оплати. У табл. 5.19 наведено бухгалтерські записи операцій по виконаних підрядником ремонтним роботам.

Таблиця 5.19

Облік операцій на здійснення ремонтних робіт підрядником

№ п / п

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

1

Відображено заборгованість підряднику по виконаним ремонтним роботам

040120225

030225730

2

Оплата зобов'язань, прийнятих але контрактами на ремонт

030225830

 • 0201 11610
 • 18 позабалансовий рахунок

При поставці матеріальних цінностей, виконання робіт, наданні послуг постачальники (підрядники) пред'являють установі наступні супровідні документи: рахунок, накладні, акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки-фактури та інші документи (специфікації, сертифікати, посвідчення якості та ін.).

Рахунок є документом, що видається постачальником покупцеві з пропозицією здійснити платіж за певні матеріальні цінності (роботи, послуги), перераховані в рахунку.

Рахунок-фактура є документом, є підставою для прийняття установою-покупцем пред'явлених постачальником матеріальних цінностей (робіт, послуг), майнових прав, сум ПДВ до відрахування в порядку, передбаченому податковим законодавством.

Накладні є первинними обліковими документами, застосовуваними для оформлення надходження або відпуску матеріальних цінностей.

Супровідні документи постачальника поряд з платіжними документами установи служать підставою для відображення операцій розрахунків з постачальниками і підрядниками у бухгалтерському обліку.

Приклад

Бюджетна установа уклала контракт від 10 лютого поточного року № 87 з підрядною організацією на проведення поточного ремонту будівлі в термін до 15 жовтня поточного року. Ціна контракту - 2230000 руб. Умовами контракту передбачено перерахування авансового платежу в розмірі 10% (223 000 руб.). По завершенні робіт сторонами підписано акт виконаних робіт від 15 жовтня поточного року, підрядником представлені КС-2, КС-3. Установою 1 листопада поточного року зроблений остаточний розрахунок за виконаний ремонт за рахунок коштів субсидії на виконання державного завдання.

У бухгалтерському обліку установи будуть зроблені такі записи за фактами господарського життя:

зміст операції

Бухгалтерські записи

Сума, руб.

Первинний документ

дебет

кредит

Перераховано підрядної організації авансовий платіж у розмірі 10%

420625560

4201 11610 18 позабалансовий рахунок

223000

Договір, рахунок

Відображено заборгованість підряднику за виконаний ремонт

440120225

430225730

2230000

Акт виконаних робіт, КС-2, КС-3

Здійснено залік авансового платежу в рахунок погашення заборгованості підряднику

430225830

420625660

223000

Зроблений остаточний розрахунок з підрядником за виконаний ремонт

(2230000-223000) руб.

430225830

4201 11610 18 позабалансовий рахунок

2007000

Рахунок

Установа 15 жовтня поточного року оформить Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів (ф. 0504103).

Продовження ф. 0504103

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками за поставлені матеріальні цінності, надані послуги, виконані роботи ведеться в Журналі операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками, а також в Картці обліку коштів і розрахунків.

Журнал операцій складається на підставі платіжних документів, товарно-транспортних накладних на отримання матеріальних цінностей, рахунків на оплату виконаних робіт, наданих послуг, актів приймання-здачі виконаних робіт і наданих послуг.

У Головну книгу переносяться обертів, за винятком операцій але оплаті, які відображаються у відповідних Журналах операцій.

Облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться на рахунку, що містить відповідні аналітичні коди виду синтетичного рахунку об'єкта обліку:

 • 0 304 01000 "Розрахунки за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження". Па рахунку враховуються суми, що надійшли в тимчасове розпорядження установи і підлягають при настанні певних умов поверненню або перерахуванню за призначенням;
 • 0304 02 ТОВ "Розрахунки з депонентами". На рахунку враховуються суми оплати праці та стипендій, не одержані в установлений строк. Облік депонованих сум з оплати праці та стипендіях ведеться в Книзі аналітичного обліку депонованої оплати праці, грошового забезпечення військовослужбовців та стипендій;
 • - 030403000 "Розрахунки за утримань з виплат з оплати праці". На рахунку враховуються розрахунки по утримань із заробітної плати та грошового забезпечення, стипендій; за безготівковими перерахуваннями па рахунки у вклади співробітників установи; внескам але договорами добровільного страхування; внесках на пенсійне страхування; сумам членських профспілкових внесків; виконавчими листами та іншими документами;
 • - 030404 000 "Внутрівідомчі розрахунки" для ведення бухгалтерського обліку розрахунків між головною установою та відокремленими підрозділами (філіями);
 • 0304 06000 "Розрахунки з іншими кредиторами". Застосування цього рахунку було розглянуто в параграфі 4.3 "Облік майна, придбаного за рахунок субсидії на інші цілі". Даний рахунок також застосовується при здійсненні операцій по напрямку грошових коштів на виконання зобов'язань, прийнятих у рамках іншого виду діяльності (фінансового забезпечення), при так званому запозиченні грошових коштів.

Приклад

У бюджетного установи виникли зобов'язання з виплати відпускних сум працівникам за кодом фінансового забезпечення 4 (субсидії на виконання державного завдання) шляхом перерахування на персональні банківські картки (зарплатні) у розмірі 312 тис. Руб. Залишку на особовому рахунку по даному виду забезпечення недостатньо. Для погашення заборгованості керівником прийнято рішення про залучення коштів за рахунок приносить дохід діяльності (код фінансового забезпечення 2) з подальшим відновленням грошових коштів.

Відображення фактів господарського життя в бухгалтерському обліку установи:

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Нараховано відпускні суми

440120211

430211730

Відображено операцію за безготівковими перерахуваннями на рахунки працівників установи

430211830

430403730

Відображено запозичення грошових коштів

430403830

430406730

Проведені виплати працівникам на рахунки за рахунок коштів (код фінансового забезпечення 2)

230406830

2201 11610

Зарахована субсидія на виконання державного завдання на особовий рахунок установи (код фінансового забезпечення 4)

4201 11510

420581660

Перераховано кошти на відновлення джерела (інша приносить дохід діяльність), залученого на виконання зобов'язань

 • 430406830
 • 220111510
 • 4201 11610
 • 2304 06730
 
<<   ЗМІСТ   >>