Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків з іншими дебіторами

Рахунок 0 210 00000 "Інші розрахунки з дебіторами" включає в себе:

  • - 021001 000 "Розрахунки з ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг";
  • - 021003000 "Розрахунки з фінансовим органом за готівковими коштами";
  • - 021005000 "Розрахунки з іншими дебіторами" [1]. Рахунок призначений для обліку розрахунків з дебіторами за операціями, які виникають у ході ведення діяльності установи і не передбаченим для відбиття па інших рахунках обліку Єдиного плану рахунків;[1]
  • - 021006000 "Розрахунки з засновником".

Розрахунки по ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг

Для обліку розрахунків за сумами податку на додану вартість нарахованого та сплаченого установою, пред'явленого постачальниками (підрядчиками) за поставлені нефінансові активи, виконані роботи, надані послуги, застосовується рахунок 221001000.

Постачальники матеріальних цінностей, підрядники, виконавці робіт (послуг) відображають суму ПДВ відповідно до норм глави НК РФ 21 "Податок на додану вартість" в рахунках- фактурах, що виставляються ними установі, в наступних випадках:

  • - При отриманні попередньої оплати в рахунок поставки майна (майнових прав, робіт, послуг);
  • - При відвантаженні майна, передачі майнових прав, здавання виконаних робіт, наданих послуг.

Установа застосовує рахунок 021001000 "Розрахунки з ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг", якщо воно не звільнено від обов'язків платника податків ПДВ на підставі п. 1 ст. 145 НК РФ, здійснює обкладається ПДВ, що приносить дохід діяльність і має право на податкове вирахування суми "вхідного" ПДВ.

У табл. 5.16 наведено бухгалтерські записи бюджетної установи за сумами ПДВ, пред'явленим до оплати при придбанні нефінансових активів, робіт, послуг і пов'язані з податковим вирахуванням з ПДВ.

Аналітичний облік розрахунків з постачальниками (підрядниками, виконавцями) за сумами пред'явленого ними ПДВ, а також з органом влади, який виконує функції і повноваження засновника щодо бюджетної установи, ведеться в Картці обліку коштів і розрахунків (ф. 0504051). Операції за рахунком відображаються в Журналі за іншими операціями.

Таблиця 5.16

Бухгалтерські записи з відображення сум вхідного ПДВ, податковому відрахуванню з ПДВ та списанню "вхідного" ПДВ

п / п

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

1

Відображення сум "вхідного" ПДВ по придбаних установою матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг

221001560

2 302 хх 730

2

Відображення сум "вхідного" ПДВ по придбаних установою через підзвітну особу матеріальним цінностям, виконаним роботам, наданим послугам

221001560

2208 хх 660

3

Відновлення суми ПДВ, прийнятої до відрахування з перерахованої установою передоплаті в рахунок поставки матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг

221001560

230304 730

4

Відображення суми ПДВ, утриманої закладом ролі податкового агента при придбанні нефінансових активів, робіт, послуг

4.1

відображення зобов'язань перед постачальником в сумі ПДВ

221001560

2 302 хх 730

4.2

відображення утримання сум ПДВ

2 302 хх 830

230304 730

5

Відображення податкового вирахування з ПДВ

230304830

221001660

6

Списання що не підлягають вирахував сум "вхідного" ПДВ на збільшення вартості готової продукції (робіт, послуг) у частині прямих витрат

210960 ххх

221001660

7

ПДВ, нарахований по наданим послугам, виконаним роботам

240110130

230304 730

8

Перерахування ПДВ до бюджету (з урахуванням заліку)

230304830

220111610 18 позабалансовий рахунок

Примітка: хх - застосовуються відповідні група і вид коду синтетичного рахунку; ххх - застосовуються відповідні рахунки по аналітичному колу Косгеї (2 10960221-2 10960226, 210960290).

При отриманні та зарахуванні готівкових коштів з особового рахунку і на особовий рахунок бюджетної установи в органі казначейства застосовується рахунок 021003000 "Розрахунки з фінансовими органами за готівковими коштами".

Для отримання готівки з банківських рахунків органу казначейства (фінансового органу) бюджетна установа подає до органу Федерального казначейства оформлену у встановленому порядку Заявку на отримання готівки (ф. 0531802) окремо по кожному джерелу коштів, за рахунок якого мають бути видані готівкові грошові кошти. Заявка подається не пізніше дня, що передує дню отримання готівки. Одночасно із Заявкою установа подає до органу Федерального казначейства грошовий чек, оформлений окремо на кожну Заявку.

Отримані готівкові грошові кошти надходять до каси установи, що оформляється прибутковим касовим ордером (ф. 0310001).

Для внесення готівкових грошових коштів з каси на рахунок установи оформляється Оголошення на внесок готівкою (ф. 0402001). Дане Оголошення оформляється окремо по кожному виду засобів.

Облік операцій бюджетної установи по зняттю і внесенню готівкових грошових коштів на особовий рахунок установи в органі казначейства наведено в табл. 5.17.

Таблиця 5.17

Бухгалтерські записи але відображенню в обліку операцій зі списання та зарахування грошових коштів з особового рахунку та на особовий рахунок установи в органі казначейства

"

п / п

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

1

Списання коштів з особового рахунку установи в органі казначейства для виплати готівковими коштами

021003560

0201 11610 18 позабалансовий рахунок

2

Отримання готівки в касу установи

020134510

021003660

3

Внесення готівкових грошових коштів з каси установи на особовий рахунок установи в органі казначейства

021003560

020134610

4

Зарахування готівкових грошових коштів на особовий рахунок установи в органі казначейства

0201 11510 17 позабалансовий рахунок

020103660

Для обліку розрахунків з органом влади, який виконує функції і повноваження засновника щодо державного (муніципального) бюджетного та автономного установ, призначений рахунок 021006000 "Розрахунки з засновником". На рахунку відображаються розрахунки по надходженню об'єктів основних засобів та матеріальних активів, переданих засновником бюджетній установі в оперативне управління, та їх повернення.

У разі зміни протягом року (па суму нарахованої амортизації, вибуття майна та ін.) Вартості майна, яким установа не відповідає за прийнятими їм зобов'язаннями, показник рахунки 021006000 підлягає коригуванню не рідше одного разу в год1.

  • [1] Облік розрахунків за вказаною рахунку в даному підручнику не розглядається.
 
<<   ЗМІСТ   >>