Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік розрахунків з дебіторами за доходами

Розрахунки за нарахованими установами сумами доходів в момент виникнення вимог до платників, а також які надійшли від платників попередніх оплат відображаються на рахунку 020500000 "Розрахунки по доходах". Облік розрахунків по групах доходів наведено в табл. 5.8.

Таблиця 5.8

Облік розрахунків бюджетних установ по групах доходів

Раз

ряди

19-21

Раз

ряди

22-23

Найменування

Косгеї

205

21

Розрахунки по доходах від власності

120

31

Розрахунки по доходах від надання платних робіт, послуг

130

41

Розрахунки за сумами примусового вилучення

140

70

Розрахунки по доходах від операцій з активами:

170

71

основними засобами

172

72

нематеріальними активами

73

Невироблені активами

74

матеріальними запасами

75

фінансовими активами

81

Розрахунки за іншими доходами

180

За нарахованими сумами доходів по приносить дохід діяльності від надання платних послуг, робіт в момент виникнення вимог до платників застосовується рахунок 220531000. У наказі про облікову політику установа має право з урахуванням вимог законодавства РФ встановити додаткову угруповання розрахунків по видах доходів: наприклад, за виконані роботи застосовувати рахунок 2205 32000.

Типові записи з відображення в обліку розрахунків з дебіторами за доходами наведено в табл. 5.9.

Таблиця 5.9

Відображення розрахунків з дебіторами за доходами

зміст операції

Дебет

Кредит

Нарахування доходів у сумі субсидії, наданої на виконання державного завдання на особовий рахунок

420581560

440110180

Нарахування доходів субсидії на інші цілі, в сумі підтвердженої звітом витрат

520581560

5401 10180

Нарахування доходів медичними бюджетними установами, що здійснюють медичну діяльність за програмою обов'язкового медичного страхування

720581560

740110180

Нарахування доходів за сумами пред'явлених до сплати штрафів, пені та інших санкцій, передбачених умовами договорів на потреби бюджетної установи

220541560

240110140

Нарахування доходів від реалізації робіт, послуг в рамках здійснення приносить дохід діяльності

220531560

2401 10130

Надходження сум доходів у касу від платних послуг, робіт

220134510

220531660

Списання відповідно до законодавства нереальною до стягнення дебіторської заборгованості

0401 10173

+0205 Хх 660 Позабалансовий рахунок 04 "Списана заборгованість неплатоспроможних дебіторів"

Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться в Журналі операцій розрахунків з дебіторами за доходами або в Картці обліку коштів і розрахунків.

Журнал операцій розрахунків з дебіторами за доходами складається на підставі первинних документів по нарахуванню та надходженню доходів, розрахунками, що надаються ОФК.

У графі "Найменування показника" Журналу вказується найменування дебітора: найменування установи (організації) - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи.

Бухгалтерський облік батьківської плати в дошкільних освітніх установах

Нарахування батьківської плати проводиться відповідно до табеля обліку відвідуваності дітей (ф. 0504608) за місяць по кожній групі в останній робочий день поточного місяця згідно з календарним графіком роботи дитячого дошкільного закладу і встановленими ставками оплати.

Батьки (представники) можуть вносити плату за утримання дітей як на особові рахунки установи, відкриті в органі казначейства, через кредитні організації на підставі Ізвещенія- квитанції № ПД-4, так і через касу установи.

Повернення надміру сплачених сум проводиться на підставі письмової заяви батьків (законних представників) і розпорядження керівника установи і може бути здійснений через касу, перерахований на рахунок у банку або переведений поштовим переказом.

Розрахунки з батьками за утримання дітей в дошкільному закладі, а також витрачання коштів батьківської плати відображаються в бухгалтерському обліку дитячого дошкільного навчального закладу записами, представленими в табл. 5.10.

Таблиця 5.10

Розрахунки з батьками за утримання дітей в дошкільному закладі і витрачання коштів батьківської плати

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Нараховано батьківська плата за утримання дітей

220531560

2401 10130

Надійшли в касу установи кошти батьківської плати

220134510

220531660

Внесено з каси на особовий рахунок установи в органі казначейства готівкові грошові кошти, отримані від батьків

221003560

220134660

Зараховано кошти батьківської плати на особовий рахунок установи

2201 11510

221003660

При оплаті через кредитну організацію зарахування на особовий рахунок установи

  • 2201 11510
  • 17 позабалансовий рахунок

220531660

Повернення надміру сплачених сум батьківської плати

220531560

2201 11610 220134610 17 позабалансовий рахунок

Коригування нарахованих раніше доходів (метод "червоне сторно")

220531 560

240110130

Здійснення видатків за рахунок коштів батьківської плати

2 10960 ххх

2 302 хх 730 [1] 18 позабалансовий рахунок

Віднесення собівартості виконаних робіт, наданих послуг на зменшення фінансового результату бюджетної установи за рахунок батьківської плати

2401 10130

2 10960 ххх

  • [1] У батьківську плату не допускається включення витрат на реалізацію освітньої програми дошкільної освіти, а також витрат на утримання нерухомого майна державних і муніципальних освітніх організацій, що реалізують освітню програму дошкільної освіти (ч. 4 ст. 65 Федерального закону від 29.12.2012 № 273 -Φ3 "Про освіту в Російській Федерації").
 
<<   ЗМІСТ   >>