Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка матеріальних запасів

Матеріальні запаси приймаються до бухгалтерського обліку по фактичної вартості з урахуванням сум ПДВ. Фактичною вартістю матеріальних запасів визнаються:

 • - Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);
 • - Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням матеріальних цінностей;
 • - Митні збори та інші платежі, пов'язані з придбанням матеріальних запасів;
 • - Винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбані матеріальні запаси, відповідно до умов договору;
 • - Суми, сплачувані за заготівлю і доставку (транспортні послуги) матеріальних запасів до місця їх використання, включаючи страхування доставки і т.д.

Фактична вартість матеріальних запасів при їх виготовленні самою установою включає його витрати, пов'язані з виготовленням даних активів.

Фактична вартість матеріальних запасів, отриманих установою за договором дарування, а також в результаті вибуття основних засобів, визначається виходячи з поточної ринкової вартості на дату прийняття до обліку. Така вартість визначається поданням засобів масової інформації (Інтернету, газет, рекламних каталогів), органів статистики, організацій-виробників.

У разі здійснення технологічного циклу, що включає придбання сировини і матеріалів, виготовлення готової продукції, її доставку, остаточна фактична вартість отриманих матеріальних цінностей формується з використанням рахунку 010634340 "Вкладення в матеріальні запаси - інше рухоме майно".

Приклад

За рахунок коштів субсидії на виконання державного завдання закуплена тканину на суму 120000 крб., Яка згодом в установленому порядку передана в ательє для пошиття м'якого інвентарю. Згідно з умовами договору перераховано аванс у розмірі 30% (12000 руб.) Від загальної вартості надання послуг (40000 руб.). Транспортною компанією але товарно-транспортної накладної доставлені за призначенням тканину і готові вироби, за що виставлений рахунок за надані послуги на суму 10000 руб.

В обліку операції з виготовлення м'якого інвентарю будуть відображені наступним чином:

Зміст

операції

Первинний

документ

Бухгалтерський запис

Сума,

руб.

дебет

кредит

Передача матеріалу в ательє для пошиття м'якого інвентарю (з відображенням в аналітичному обліку)

Накладна

4 10536340 Аналітика "Ательє"

4 10536340 Аналітика "МОЛ"

120000.00

Попередня оплата ательє за пошиття м'якого інвентарю

Договір, виписка з особового рахунку установи

420626560

4201 11610

12000,00

Оплата але рахунком транспортної компанії за доставку тканини і готових виробів

Рахунок, товарно- транспортна накладна, виписка з особового рахунку установи

430222830

420111610

10000,00

Формування фактичної вартості м'якого інвентарю:

на вартість матеріалу

410634340

410536440

аналітика

"Ательє"

120000.0

на вартість надання послуг ательє

430226730

40000,0

на транспортні витрати

430222730

10000,0

Разом

170000,0

Перерахування ательє решти суми за договором

Акт наданих послуг, рахунок- фактура, виписка з особового рахунку установи

430226830

4201 11610

28000,0

Матеріальні запаси, фактична вартість яких формується на підставі витрат за одним договором з постачальником або по одному розпорядженням (извещению), приймаються до обліку на рахунок 010500340, минаючи рахунок 010634340.

Первинні документи з руху матеріальних запасів повинні бути ретельно оформлені, містити підписи осіб, які вчинили операції, і коди відповідних об'єктів обліку.

Контроль за дотриманням правил оформлення руху матеріальних запасів покладено на головного бухгалтера установи та керівників відповідних підрозділів.

Типові записи з відображення в бухгалтерському обліку операцій надходження і внутрішнього переміщення матеріальних запасів наведено в табл. 4.18.

Вибуття матеріальних запасів відбувається у випадках:

 • - Витрачання на потреби установи;
 • - Втрат в обсязі норм природного убутку;
 • - Унаслідок непридатності предметів м'якого інвентарю та посуду;
 • - Передачі для виготовлення основних засобів;
 • - Реалізації матеріальних запасів;
 • - Виявленої недостачі;
 • - Втрати при надзвичайних ситуаціях.

Таблиця 4.18

Відображення в обліку операцій але надходженню і внутрішньому переміщенню матеріальних запасів

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Прийняття до обліку за фактичною вартістю матеріальних запасів, отриманих за одним договором з постачальником, одному з розпорядженням, извещению

Прийняття до обліку матеріальних запасів за фактичною вартістю, погоджену з постачальником

0105 хх 340

030234730

Прийняття до обліку матеріальних запасів, придбаних підзвітною особою за готівковий розрахунок

0105 хх 340

020834660

Прийняття до обліку безоплатно отриманих матеріальних запасів від інших юридичних (комерційних, некомерційних організацій) та фізичних осіб

2105 хх 340

240110180

Формування фактичної вартості матеріальних запасів при їх придбанні на підставі кількох договорів з постачальниками; при безоплатному отриманні, включаючи витрати з транспортування та доведення до стану, придатного до використання

Включення в фактичну вартість матеріальних запасів вартості транспортних послуг але їх доставці

010634340

030222730

Включення в фактичну вартість матеріальних запасів вартості наданих при придбанні інших послуг (інформаційних, консультаційних та ін.)

010634340

030226730

Включення в фактичну вартість матеріальних запасів інших витрат, пов'язаних з їх придбанням та доведенням до стану, придатного до використання

010634340

030291730

Відображення вартості матеріальних запасів згідно з договором з постачальником

010634340

030222730

Прийняття до обліку матеріальних запасів на підставі сформованої фактичної вартості

0105 хх 340

010634340

Прийняття до обліку за поточною ринковою вартістю надлишків, виявлених при інвентаризації

2105 хх 340

240110180

Прийняття до обліку за фактичною (поточної ринкової) вартості матеріальних запасів, отриманих від розукомплектації об'єктів нефінансових активів

Прийняття до обліку матеріалів, отриманих від демонтажних, ремонтних роботах та ліквідації об'єктів основних засобів

 • 210534340
 • 210536340

2401 10180 2401 10180

Ухвалення матеріальних запасів, що надійшли в натуральній формі при відшкодуванні шкоди, заподіяної винною особою

Ухвалення матеріальних запасів, що надійшли в натуральній формі

 • 010531340
 • 010536340

040110172

Внутрішнє переміщення матеріальних запасів між матеріально відповідальними особами в установі (з відображенням в аналітичному обліку)

Внутрішнє переміщення матеріальних запасів між матеріально відповідальними особами в установі

0105 хх 340

0105 хх 340

Списання (відпуск) матеріальних запасів проводиться одним із двох способів: за фактичною вартістю кожної одиниці або за середньою фактичної вартості однорідних матеріалів. Обраний спосіб списання необхідно відобразити в обліковій політиці установи. Якщо прийнято рішення використовувати другий спосіб списання, то середня фактична вартість визначається за наступною формулою:

де СРФ - середня фактична вартість; Сост.нач.пер - вартість залишку матеріалів даного номенклатурного номера на початок звітного періоду (місяця); Спост- вартість надійшли матеріалів на дату списання; Кнач.пер - кількість матеріалів на початок звітного періоду (місяця); Кпост - кількість матеріалів, що надійшли на дату списання.

При обліку вибуття матеріальних запасів застосовуються записи, наведені в табл. 4.19.

Застосовувані при списанні матеріалів, продуктів харчування, готової продукції, реалізації товарів форми первинних облікових документів наведено в табл. 4.20.

Таблиця 4.19

Відображення в обліку операцій але вибуття матеріальних запасів

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

Списання витрачених матеріальних запасів, природного убутку матеріальних запасів у межах встановлених норм [1] на підставі виправдувальних документів

 • 040120272
 • 010960272
 • 010970272
 • 010980272
 • 010990272

0105 хх 440

Списання матеріальних запасів при виявлених нестачах, розкраданнях, знищенні при терористичних актах, що прийшли в непридатність внаслідок фізичного зносу

0401 10172

 • 01052x440-
 • 01053x440

Вибуття матеріальних запасів, що прийшли в непридатність внаслідок стихійних лих, природних явищ, катастроф

0401 10273

 • 01052x440-
 • 01053x440

Безоплатна передача матеріальних запасів

В рамках розрахунків між головною установою, відокремленими підрозділами

0304 04340

 • 01052x1440-
 • 01053x440

Органу влади, державних (муніципальних) установі при припиненні права оперативного управління (вилучення з оперативного управління)

 • 040120241
 • 421006560

Таблиця 4.20

Первинні облікові документи, які застосовуються при списанні матеріалів, продуктів харчування, ютів продукції, реалізації товарів

Код форми

Найменування форми

0504204

Вимога-накладна

0504210

Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи

0504202

Меню-вимога на видачу продуктів харчування

0504203

Відомість на видачу кормів і фуражу

0504205

Накладна на відпуск матеріалів (матеріальних цінностей) на сторону

0504206

Картка (книга) обліку видачі майна в користування

0504207

Прибутковий ордер на приймання матеріальних запасів (матеріальних цінностей)

0504220

Акт приймання матеріалів (матеріальних цінностей)

0504230

Акт про списання матеріальних запасів

0504143

Акт про списання м'якого і господарського інвентарю

0504044

Книга реєстрації бою посуду

0504816

Акт про списання бланків суворої звітності

Вимога-накладна (ф. 0504204) застосовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині організації між структурними підрозділами або матеріально відповідальними особами. Ця вимога становить матеріально відповідальна особа структурного підрозділу-відправника, передавального матеріальні цінності підрозділу-одержувачу (наприклад, зі складу на склад; зі складу в структурний підрозділ та ін.) Або іншій матеріально відповідальній особі, у двох примірниках, один з яких служить підставою для передачі цінностей, а другий - для їх прийняття, підписується матеріально відповідальними особами і здається в бухгалтерію відправника і одержувача матеріальних цінностей для обліку руху матеріалів (матеріальних цінностей).

Вимога-накладна служить також для оформлення операції по здачі на склад залишків матеріалів, що утворилися в результаті розбирання, вибуття основних засобів.

Накладна на відпуск матеріалів (матеріальних цінностей) на сторону (ф. 0504205) застосовується для обліку відпуску матеріальних цінностей установою-відправником стороннім установам (організаціям) - одержувачам, організаціям, що здійснюють перевезення, на підставі договорів (контрактів) та інших документів.

Накладна (ф. 0504205) виписується у двох примірниках установою-відправником на підставі договорів (контрактів), нарядів та інших відповідних документів при пред'явленні представником установи (організації) - отримувача; організації, що здійснює перевезення, на підставі довіреності на отримання матеріальних цінностей, заповненої в установленому законодавством порядку. Один примірник є підставою для відпуску матеріалів, другий - передається представнику установи (організації) - одержувача матеріальних цінностей.

Картка (Книга) обліку видачі майна в користування (ф. 0504206) застосовується для обліку майна, яке видається в особисте користування працівнику (службовцю) при виконанні ним службових обов'язків.

У Картці (Книзі) (ф. 0504206) реєструється видане майно по найменувань із зазначенням норми видачі, нормативного терміну використання (шкарпетки), кількості виданих матеріальних цінностей та з підписом особи, яка отримала майно.

При поверненні майна реєструється кількість зданого майна по найменувань із зазначенням кількості повернутого (зданої) майна, дати повернення і ставиться підпис особи, яка прийняла здане працівником (службовцям) майно.

При відкритті Картки (ф. 0504206) на кожного працівника (службовця), одержує майно, вказуються індивідуальні розміри одягу, взуття, головного убору.

При формуванні Книги (ф. 0504206) в цілях обліку майна установи (організації), виданого працівникам (службовцям) і повернутого (зданої) ними майна, не заповнюються реквізити, що характеризують індивідуальне отримання та повернення майна (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала майно (в заголовній частині форми документа), індивідуальні розміри головного убору, одягу, взуття, а також підписи осіб, які отримали майно, і особи, яка прийняла здане майно.

Прибутковий ордер на приймання матеріальних запасок (матеріальних цінностей) (ф. 0504207) складається установою при вступі матеріальних запасів (матеріальних цінностей) від сторонніх організацій (установ) у разі відсутності супровідних первинних документів, при оприбуткуванні матеріальних цінностей, отриманих у результаті розбирання об'єктів основних засобів по списанні, а також при виготовленні господарським способом та відшкодування співробітниками заподіяного збитку.

Прибутковий ордер (ф. 0504207) служить підставою для прийняття до бухгалтерського обліку й відбиття на балансі установи, в ньому відбиваються відомості про найменування товару, його кількості, вартості.

Бухгалтерія установи робить кореспонденцію рахунків і оформляє відмітку про прийняття до обліку та оприбуткування матеріальних запасів (матеріальних цінностей).

При наявності кількісного та (або) якісного розбіжності, а також невідповідності асортименту прийнятих матеріальних цінностей супровідним документам відправника (постачальника), комісія установи з надходження і вибуття активів складає Акт приймання матеріалів (ф. 0504220), який є правовою підставою для пред'явлення претензії відправнику ( постачальнику).

Акт приймання матеріалів (матеріальних цінностей) (ф. 0504220) складається комісією установи з надходження і вибуття активів при прийманні матеріалів (матеріальних цінностей) від сторонніх організацій (установ) або від відокремлених підрозділів (крім внутрішнього переміщення) у разі наявності кількісного і (або) якісного розбіжності, невідповідності асортименту прийнятих матеріальних цінностей супровідним документам відправника (постачальника), а також при відсутності супровідних документів. Акт складається у двох примірниках членами приймальної комісії з надходження і вибуття активів з обов'язковою участю матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації.

У разі надходження матеріалів (матеріальних цінностей) без супровідних документів, Акт приймання матеріалів (ф. 0504220) є юридичною підставою для пред'явлення претензії відправнику (постачальнику).

Після приймання цінностей акти з доданням документів (транспортних накладних і т.д.) по одному примірнику передають відповідно в бухгалтерію для обліку руху матеріальних цінностей і у відділ постачання або в відповідний структурний підрозділ для направлення претензійного листа постачальнику.

Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) застосовується для оформлення передачі в експлуатацію матеріальних цінностей на господарські цілі і служить підставою для списання зазначених цінностей з балансу установи освіти.

Записи у цій відомості виробляються по кожній особі із зазначенням видаваних матеріальних цінностей.

Акт про списання матеріальних запасів (ф. 0504230) застосовується для списання з балансу матеріалів на підставі документів, що підтверджують їх кількісний витрата. Акт складається комісією, яка призначається наказом керівника установи.

Акт про списання м'якого і господарського інвентарю (ф. 0504143) застосовується для списання м'якого інвентарю і посуду. При цьому списання посуду проводиться на підставі даних Книги реєстрації бою посуду (ф. 0504044).

М'який інвентар та посуд списуються за фактичною вартістю кожної одиниці. М'який інвентар списують із зазначенням причини списання, у тому числі при його повної зношеності. Акт оформляється у двох примірниках, затверджується керівником установи. Перший примірник здається до бухгалтерської служби, а другий залишається у матеріально відповідальної особи. У графі 2 Акту вказується найменування м'якого інвентарю, у графі 3 - кількість років експлуатації списаних предметів; у графах 4-6 відповідно вказують кількість, ціну і вартість, а графи 7, 8 призначені для бухгалтерських записів, що відображають списання матеріалів у бюджетному обліку.

У присутності комісії списаний м'який інвентар знищується (ріжеться, рветься і т.д.) і перетворюється в ганчір'я, яка приймається на склад із зазначенням ваги, потім відпускається в підрозділи і використовується для прибирання приміщень і т.д.

Дрантя приймається до обліку за поточною ринковою вартістю за дебетом рахунка 010536340 і кредитом рахунку 0401 10 180.

Відображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах бухгалтерського обліку

Облік операцій по витраті матеріальних запасів, їх вибуття з експлуатації, переміщенню всередині установи ведеться в Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів. У графі "Найменування показника" Журналу зазначаються прізвище, ім'я, по батькові матеріально відповідальної особи.

Операції по руху матеріальних запасів у первинних облікових документах і регістрах бухгалтерського обліку відображаються щомісяця. Перелік таких операцій і форм документів наведено в табл. 4.21.

Таблиця 4.21

Перелік первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку, що застосовуються при русі матеріальних запасів

Рух матеріальних запасів

Найменування Журналів операцій

Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку

Надходження матеріальних запасів

Журнал операцій розрахунків з підзвітними особами;

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками

Акт приймання матеріалів (ф. 0504220) при відсутності супровідних документів

Надходження продуктів харчування

Накопичувальна відомість по приходу харчування

Вибуття: витрата М3, реалізація, переміщення, нестачі і втрати

Журнал операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів

 • 1) Накопичувальна відомість по витраті продуктів харчування;
 • 2) Відомість видачі МЦ па потреби установи (ф. 0504210);
 • 3) Акт про списання матеріальних запасів (ф. 0504230);
 • 4) Акт про списання м'якого і господарського інвентарю (ф. 0504143);
 • 5) Меню-вимога на видачу продуктів харчування (ф. 0504202);
 • 6) Вимога-накладна (ф. 0504204);
 • 7) Книга реєстрації бою посуду (ф. 0504044)

 • [1] Постанова Уряду РФ від 12.11.2002 № 814 "Про порядок затвердження норм природного убутку при зберіганні і транспортуванні матеріально- виробничих запасів"; наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі РФ від 07.09.2007 № 304 "Про затвердження норм природного убутку продовольчих товарів у сфері торгівлі та громадського харчування".
 
<<   ЗМІСТ   >>