Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік майна, придбаного за рахунок субсидії на інші цілі

Субсидія на інші цілі (код виду фінансового забезпечення 5) по відношенню до субсидії на виконання державного (муніципального) завдання (код виду фінансового забезпечення 4) є "допоміжної", оскільки кошти субсидій на інші цілі є цільовими, призначеними для забезпечення виконання установами відповідних завдань та належного утримання їхнього майна. На етапі отримання і витрачання грошових коштів, формування показника вкладень у нефінансові активи (рахунок 10600) застосовується відокремлений облік за кодом виду фінансового забезпечення 5, але при організації обліку майна, придбаного (створеного) за рахунок коштів субсидій на інші цілі, це є надлишковим.

Операції з переказу придбаних основних засобів з коду фінансового забезпечення 5 иа код фінансового забезпечення 4 не призводять до збільшення (зменшенню) загальної вартості активів установи, тому при відображенні бухгалтерських операцій використовується рахунок +0304 06 "Розрахунки з іншими кредиторами" [1] (табл. 4.15 ).

Таблиця 4.15

Бухгалтерські записи з придбання об'єктів основних засобів, що відносяться до нерухомого та особливо цінному рухомому майну установи, за рахунок субсидій на інші цілі

№ п / п

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

1

Формування первісної вартості об'єктів основних засобів при їх придбанні за рахунок субсидій на інші цілі

 • 410621310,
 • 510631310

5302 хх 730

2

Переведення об'єктів основних засобів з коду виду діяльності 5 на код виду діяльності 4

2.1

Прийняття до обліку сум вкладень в основні засоби, вироблених за рахунок цільової субсидії за кодом виду діяльності 4 на підставі Довідки ф. 0504833

 • 410621310,
 • 410631310

430406730

2.2

Прийняття до обліку за кодом виду діяльності 4 об'єктів основних засобів (за сформованим первісною вартістю)

 • 41012x310,
 • 41013x310
 • 410621310,
 • 410631310

2.3

Списання сум вкладень в основні засоби, вироблених за рахунок субсидії на інші цілі

530406830

 • 510621310,
 • 510631310

3

Відображення розрахунків з засновником: збільшення показника вартості нерухомого та особливо цінного рухомого майна в сумі вартості які поступили основних засобів

4401 10172

421006660

Особливості обліку окремих видів основних засобів. Облік об'єктів бібліотечного фонду

У залежності від призначення предмети бібліотечного фонду відображаються в обліку на різних рахунках бухгалтерського обліку. В одних випадках вони належать до основних засобів, в інших - включаються до складу матеріальних запасів, а періодичні видання, що формують бібліотечний фонд, обліковуються на позабалансовому рахунку 23 "Періодичні видання для користування". У табл. 4.16 наведені об'єкти обліку бібліотечного фонду.

Таблиця 4.16

Об'єкти обліку бібліотечного фонду

Найменування об'єктів бібліотечного фонду

Сфера застосування (характеристика)

Косгеї

Об'єкти

обліку

Облікова одиниця

Об'єкти для комплектування бібліотечного фонду: підручники, навчальні посібники, довідники, словники та інші видання. Ліцензійні копії аудіовізуальних творів та інших об'єктів авторських прав на магнітних носіях

Для тривалого використання та забезпечення діяльності

310

Основні засоби

Примірник, назва

Електронні документи з винятковими правами

320

Нематеріальні активи

Одиниця пам'яті даних

Періодичні видання [2] (газети, журнали), що формують бібліотечний фонд

Для

поточного використання та забезпечення діяльності

226

Позабалансовий рахунок 23 "Періодичні видання для користування"

Для журналів - екземпляр.

Для газет -

річний

комплект

і назва,

підшивка

(палітурня

одиниця)

До електронних документів відносяться:

 • - Документи на знімних носіях (компакт-диски, флеш- карти);
 • - Документи, що розміщуються на жорсткому диску комп'ютера (сервері) бібліотеки і доступні користувачам через інформаційно-телекомунікаційні мережі;
 • - Документи, що розміщуються на автономних автоматизованих робочих станціях бібліотеки;
 • - Документи, розміщені на зовнішніх технічних засобах, одержувані бібліотекою у тимчасове користування через інформаційно-телекомунікаційні мережі на умовах договору, контракту, ліцензійної угоди з виробниками інформації (далі - мережеві видалені документи).

Книжкова, інша друкована продукція на паперових носіях (нормативна, довідкова та спеціальна література, використовувана, наприклад, у роботі керівників, бухгалтерів, працівників установи) враховується за правилами обліку матеріальних запасів.

Облік документів, що входять до складу бібліотечного фонду, здійснюється відповідно до правил, затверджених наказом Мінкультури Росії від 08.10.2012 № 1077 "Про затвердження Порядку обліку документів, що входять до складу бібліотечного фонду" (далі - Наказ Мінкультури Росії № 1077).

Багатопримірникові документи у складі бібліотечного фонду (підручники, навчальні посібники, довідники, словники та інші видання), призначені для використання студентами, учнями, слухачами, аспірантами в навчальному процесі, відвідувачами бібліотек, враховуються в регістрах індивідуального і сумарного обліку в традиційному і (або) електронному вигляді (табл. 4.17).

Таблиця 4.17

Регістри індивідуального і сумарного обліку

Індивідуальний облік

Сумарний облік

Регістри

Реєстраційна книга, картка реєстрації на певний вид документа для газет, журналів, інших видів документів

Книга сумарного обліку бібліотечного фонду, листи сумарного обліку бібліотечного фонду, журнал

Топографічна опис (каталог), обліковий каталог, обліковий файл з вихідними формами, формованими в порядку інвентарних чи інших ідентифікаційних номерів документів

Реквізити регістрів

Містять інформацію з ідентифікації кожного документ із зазначенням відомостей про надходження документа і про його вибуття з бібліотечного фонду

Три взаємопов'язані частини: "Надходження документів до бібліотечного фонду", "Вибуття документів з бібліотечного фонду", "Підсумки руху бібліотечного фонду: підсумкові дані на кінець звітного періоду"

Для аналітичного обліку бібліотечних фондів відкривається Інвентарна картка групового обліку основних засобів (ф. 0504032), облік в якій ведеться тільки в грошовому вираженні загальною сумою.

Інвентарна картка відкривається на підставі Акту прийому-передачі груп об'єктів основних засобів (крім будівель і споруд) (ф. 0504101), один примірник якого передається в бібліотеку для внесення даних до книги суммового і індивідуального обліку. Бібліотечний фонд видається в експлуатацію на підставі Вимоги-накладної (ф. 0504204) зі зміною матеріально відповідальної особи у регістрах аналітичного обліку.

 • [1] Лист Мінфіну Росії і Федерального казначейства від 22.02.2013 № 02-14-05 / 5145, 42-7.4-05 / 5.1-114; лист Мінфіну Росії від 18.09.2012 № 02-06-07 / 3 798.
 • [2] Порядок придбання періодичних видань але підписці регламентований постановою Уряду РФ від 01.11.2001 № 759 "Про затвердження Правил розповсюдження періодичних друкованих видань за передплатою".
 
<<   ЗМІСТ   >>