Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відображення операцій з обліку основних засобів, нематеріальних активів у регістрах бухгалтерського обліку

Застосовувані форми первинних облікових документів, регістрів бухгалтерського обліку для відображення щомісячних записів по руху основних засобів, нематеріальних активів наведено в табл. 4.13.

Крім перерахованих вище регістрів бухгалтерського обліку повинен вестися Інвентарний список нефінансових активів (ф. 0504034) і Оборотна відомість по нефінансовим активів (ф. 0504035) в розрізі матеріально відповідальних осіб. У Інвентарному списку нефінансових активів, який веде матеріально відповідальна особа, записуються такі відомості по кожному об'єкту: при надходженні - дата і номер інвентарної картки, заводський номер, інвентарний номер, повне найменування об'єкта; при вибутті - дата, номер документа і причина вибуття. Для контролю за відповідністю облікових даних у матеріально відповідальних осіб і даних за відповідними рахунками аналітичного обліку рахунків "Основні засоби", "Непроізве- денние активи", "Нематеріальні активи" бухгалтерською службою складається щоквартально Оборотна відомість по нефінансовим активів із зазначенням найменування об'єкта, одиниці виміру , кількості та суми на початок місяця, оборотів по дебету і кредиту, кількості та суми на кінець місяця.

Таблиця 4.13

Перелік первинних облікових документів і регістрів бухгалтерського обліку, що застосовуються при русі ОС і НМА

Найменування Журналу операцій

Рух ОС і НМА

Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку

Журнал операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками

Надходження

 • 1) Акт прийому-передачі об'єктів основних засобів (ф. 0504101) (не заповнюється на об'єкти рухомого майна, вартістю до 3000 руб. І об'єкти бібліотечного фонду);
 • 2) Інвентарна картка обліку ОС
 • (ф. 0504031) з подальшою реєстрацією в Описі інвентарних карток з обліку ОС (ф. 0504110);
 • 3) Інвентарна картка групового обліку ОС (для обліку груп об'єктів м'якого інвентарю, бібліотечних фондів, виробничого і господарського інвентарю) (ф. 0504032)

Журнал операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів

Внутрішнє

переміщення

Накладна на внутрішнє переміщення об'єктів ОЗ (ф. 0504102) - трьох прим .: для бухгалтерії, передавальної і приймаючої сторін. Матеріально відповідальні особи відображають зміни в Зворотним відомості по нефінансовим активів

Видача в експлуатацію

 • 1) Вимога-накладна (ф. 0504204) - для ОС вартістю понад 3000 руб., Бібліотечного фонду незалежно від його вартості і НМА;
 • 2) Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) до 3000 руб.

Вибуття

 • 1) Акт про списання транспортних засобів (ф. 0306004);
 • 2) Акт про списання об'єкта основних засобів (ф. 0504104);
 • 3) Акт про списання м'якого (незалежно

від вартості) і господарського інвентарю (ф. 0504143);

4) Акт про списання виключених об'єктів бібліотечного фонду (ф. 0504144) з додатком окремих списків застарілих за змістом і прийшли в непридатність з різних причин об'єктів бібліотечного фонду (книг, файлів, дисків

та ін.) - дві прим .;

5) Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210) до 3000 руб.

Журнал за іншими операціями

Ремонт,

модернізація,

реконструкція

1) Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів ОЗ (ф. 0504103). Дані заносяться до інвентарної картки обліку ОЗ

Надходження за договором дарування; при безоплатному отриманні

1) Акт прийому-передачі об'єктів основних засобів (ф. 0504101) вартістю понад 3000 руб .; за договором дарування і в безоплатне користування - у двох прим.

 
<<   ЗМІСТ   >>