Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік вкладень у нефінансові активи

Для обліку операцій з придбання, будівництва (створення), модернізації (реконструкції, добудові, дообладнання), виготовленню нефінансових активів, а також витрат, пов'язаних з виконанням науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних робіт, які згодом будуть прийняті до бухгалтерського обліку в Як об'єктів нефінансових активів призначений рахунок 106 "Вкладення в нефінансові активи":

Таблиця 4.11

Відображення операцій з обліку вибуття об'єктів ОЗ, нематеріальних та невироблених активів

№ п / п

зміст операції

Бухгалтерський запис

дебет

кредит

1

Видача ОС до 3000 руб. включно, за винятком об'єктів нерухомого майна

040120271

+0109 Хх 271

Одночасно сума відображається на позабалансовому рахунку 21

 • 010121410 -
 • 0101 28410,
 • 010131410 -
 • 010138410

Вибуття об'єктів основних засобів

2

Крім волі бюджетної установи: при виявлених нестачах, розкраданнях, факти знищення основних засобів при терористичних актах

 • 01041x410
 • 01042x410
 • 01043x410
 • 0401 10172
 • 01011x410
 • 01012x410
 • 01013x410

3

При знищенні, руйнуванні, приведення став непридатним внаслідок стихійних лих (інших лих, природного явища, катастрофи)

 • 01041x410
 • 01042x410
 • 01043x410
 • 040120273

4

При прийнятті рішення про списання з інших підстав, в тому числі з причини фізичного, морального зносу об'єкта обліку

 • 01041x410;
 • 01042x410,
 • 01043x410
 • 0401 10172

Передача нематеріальних активів

5

Передача органу влади, державному (муніципальному) установі

 • 040120241
 • 421006560
 • 010220420
 • 010230420

6

Передача відповідно до законодавства іншим правовласникам

 • 240120241
 • 240120242
 • 240120252
 • 240120253
 • 210429420
 • 210439420
 • 010220420
 • 010230420

Передача об'єктів основних засобів

7

Між головною установою, відокремленими підрозділами (філіями)

030404310

 • 01011x410
 • 01012x410
 • 01013x410

8

Органу влади, державних (муніципальних) установі, в тому числі при припиненні права оперативного управління (вилучення з оперативного управління) з одночасно нарахованою амортизацією

 • 040120241
 • 421006560

0104хх410

 • 01011x410
 • 01012x410
 • 01013x410

421006660

9

Іншим правовласникам, за винятком органів державної (муніципальної) влади

 • 240120241
 • 240120242
 • 240120252
 • 240120253
 • 21043x410

01013x410

Продаж

10

Об'єктів основних засобів, у випадку та в порядку, встановленому законодавством РФ

 • 01041x410
 • 01042x410
 • 01043x410
 • 0401 10172
 • 01011x410
 • 01012x410
 • 01013x410

11

Нематеріальних активів (передача виняткових прав на результати інтелектуальної власності та прирівняні до них засоби індивідуалізації)

 • 010429420
 • 010439420
 • 0401 10172
 • 010220420
 • 010230420

Рахунок 010601 "Вкладення в основні засоби" призначений для обліку установами операцій в обсязі фактичних витрат в об'єкти нефінансових активів при їх придбанні, будівництві, модернізації, виготовленні:

 • - 0106 11 000 "Вкладення в основні засоби - нерухоме майно установи";
 • - 0 10621000 "Вкладення в основні засоби - особливо цінна рухоме майно установи";
 • - 010631 000 "Вкладення в основні засоби - інше рухоме майно установи";
 • - 010641000 "Вкладення в основні засоби - предмети лізингу".

Рахунок 010602 "Вкладення в нематеріальні активи" призначений для обліку операцій, пов'язаних з придбанням, безоплатним надходженням, створенням, модернізацією об'єктів нематеріальних активів.

Рахунок 010603 "Вкладення в невироблені активи" призначений для обліку операцій, пов'язаних з придбанням, безоплатним отриманням об'єктів невироблених активів.

Рахунок 010604 "Вкладення в матеріальні запаси" призначений для обліку операцій з виготовлення установою матеріальних запасів, необхідних для забезпечення діяльності установи і не призначених для продажу (реалізації), а також для обліку операцій, пов'язаних з придбанням матеріальних запасів (при відображенні вироблених вкладень у сумі витрат, що формують фактичну вартість об'єкта матеріальних запасів).

Якщо при безоплатному отриманні основних засобів, нематеріальних активів установа не здійснює операції, що призводять до зміни або формування первісної вартості, то рахунок 010600000 "Вкладення в нефінансові активи" не застосовується. У табл. 4.12 наведені варіанти обліку вкладень у НФА.

Таблиця 4.12

Застосування рахунку "Вкладення в нефінансові активи"

найменування операції

Застосування рахунку

010601310 "Вкладення в основні засоби"

010602320 "Вкладення в нематеріальні активи"

Безоплатне отримання основних засобів від фізичних і юридичних осіб (бізнес- структур) із зазначенням вартості або без зазначення вартості основних засобів

Не застосовується

Безоплатне отримання за сформованим вартості від установ, засновника

Не застосовується

Придбання обладнання за договором поставки за рахунок коштів субсидії

Примі

няется

Застосовується

Виготовлення основних засобів за рахунок власних ресурсів (так званим господарським способом)

Примі

няется

Застосовується

Оприбуткування надлишків основних засобів, нематеріальних активів, виявлених при інвентаризації за ринковою вартістю

Не застосовується

Формування первісної вартості матеріальних запасів на підставі кількох договорів з постачальниками

010604340 "Вкладення в матеріальні запаси"

Застосовується

Прийняття до обліку матеріальних запасів за сформованим фактичної вартості (за винятком готової продукції)

Застосовується

Оприбуткування матеріальних запасів за сформованим вартості згідно з договором з постачальником. Сповіщення (I). 0504805

Не застосовується

Прийняття до обліку безоплатно отриманих матеріальних запасів, оприбуткування за ринковою вартістю надлишків, виявлених при інвентаризації

Не застосовується

По кожному будуються (реконструюються, модернизируемого), приобретаемому об'єкту нефінансових активів, у розрізі видів витрат ведеться аналітичний облік за рахунком 010600000 "Вкладення в нефінансові активи". Для цього використовується регістр бухгалтерського обліку - многографной картка (ф. 0504054). Облік операцій з приймання до обліку нефінансових активів (збільшення первісної (балансової) вартості нефінансових активів) у сумі вироблених фактичних вкладень ведеться в Журналі операцій з вибуття та переміщення нефінансових активів.

Облік операцій з формування фактичних вкладень ведеться відповідно до вмістом факту господарського життя: в Журналі операцій з вибуття та переміщення матеріальних активів; в Журналі операцій розрахунків з постачальниками та підрядниками або Журналі операцій розрахунків з підзвітними особами; Журналі операцій але оплаті праці, в журналі але іншими операціями.

 
<<   ЗМІСТ   >>