Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка вартості об'єктів основних засобів

Для обліку основних засобів застосовується три види вартості:

 • 1) первісна вартість (прийняття до бухгалтерського обліку);
 • 2) балансова вартість (при зміні первісної вартості, при безоплатній передачі);
 • 3) залишкова вартість (при списанні).

Первісною вартістю об'єктів основних засобів при їх придбанні, спорудженні та виготовленні визнається сума фактичних вкладень.

Фактичними вкладеннями в придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

 • - Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);
 • - Суми, сплачувані організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;
 • - Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням об'єкта основних засобів;
 • - Реєстраційні збори, державні мита та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;
 • - Митні збори, митні збори та інші платежі, пов'язані з придбанням майнових вдачу правовласника;
 • - Винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт основних засобів;
 • - Витрати з доставки об'єкта основних засобів до місця його використання, включаючи витрати по страхуванню доставки;
 • - Витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням, виробництвом і (або) виготовленням об'єкта основного засобу - витрачені закладом матеріали, оплата праці та нарахування страхових внесків на виплати з оплати праці, послуги сторонніх організацій;
 • - Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів, включаючи утримання дирекції споруджуваного об'єкта й технічний нагляд.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих установою за договором дарування, визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку, а також вартість послуг, пов'язаних з їх доставкою, реєстрацією і приведенням у стан, придатний для використання.

Дані про поточної ринкової вартості об'єкта основних засобів можуть бути отримані з засобів масової інформації (Інтернет, газети, рекламні каталоги), від органів статистики, організацій-виробників, а також від спеціалізованої організації, оцінювачів.

Обгрунтування поточної ринкової вартості об'єктів основних засобів підтверджується документально роздруківками з вищевказаних джерел, документами оцінювачів, органів статистики.

Первісною вартістю основних засобів, отриманих установою в безоплатне (або оплатне) користування є зазначена власником (балансоутримувачем) майна вартість.

Первісна вартість основних засобів, що є предметом лізингу, визначається умовами договору і визнається в сумі витрат лізингодавця на його придбання, спорудження, доставку, виготовлення і доведення їх у стан, придатний для використання.

Зміна первісної вартості об'єктів основних засобів здійснюється лише у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації (розукомплектації) і переоцінки.

До робіт з добудови, дообладнання, модернізації ставляться роботи, викликані зміною технологічного або службового призначення устаткування, будівлі, споруди чи іншого об'єкта амортизованих основних засобів, підвищеними навантаженнями і (або) іншими новими якостями.

Під реконструкцією розуміється перевлаштування існуючих об'єктів основних засобів, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічних показників і здійснюване за проектом реконструкції основних засобів з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції.

До технічного переозброєння відноситься комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічних показників основних засобів або їх окремих частин на основі впровадження передової техніки і технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації та заміни морально застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним.

У разі поліпшення спочатку прийнятих нормативних показників функціонування об'єкта основних засобів в результаті проведеної добудови, дообладнання, реконструкції або модернізації переглядається строк корисного використання цього об'єкта.

При здійсненні робіт з ремонту об'єкта основних засобів, що не змінюють його вартість, оформляється первинний обліковий документ - Акт про прийом-здачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів (ф. 0504103). Записи про проведені зміни без оформлення бухгалтерських записів за відповідними рахунками аналітичного обліку рахунку 010100000 "Основні засоби" підлягають відображенню в регістрі бухгалтерського обліку - Інвентарній картці (ф. 0504031, ф. 0504032) відповідного об'єкта основного засобу.

Залишкова вартість об'єкта визначається як різниця між первісною (балансовою) вартістю і нарахованою амортизацією.

 
<<   ЗМІСТ   >>