Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

Після вивчення матеріалів даної глави студент повинен:

знати

 • • класифікацію нефінансових активів,
 • • групи обліку основних засобів;
 • • критерії віднесення до особливо цінному майну;
 • • бухгалтерські записи але обліку нефінансових активів;
 • • облік готової продукції, товарів та торговельної надбавки;
 • • основні положення лізингу (фінансової оренди);

вміти

 • • визначати, чи є предмет основним засобом або матеріальним запасом;
 • • розраховувати норму амортизації різних видів основних засобів;
 • • відображати в бухгалтерських записах придбання майна за рахунок субсидії на інші цілі;

володіти

 • • способами визначення вартості матеріальних запасів при їх вибутті;
 • • методами розподілу накладних (загальногосподарських) витрат.

Ключові терміни: основні засоби, нематеріальні та невироблені активи, матеріальні запаси, амортизація, строк корисного використання, моральний знос, інвентарний номер, особливо цінне рухоме майно, інше майно, витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, надання послуг, торгова надбавка.

Облік основних засобів, невироблених і нематеріальних активів

Нефінансові активи бюджетних установ включають в себе основні засоби, нематеріальні активи, невироблені активи, амортизацію, матеріальні запаси, вкладення в нефінансові активи, нефінансові активи в дорозі, витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг.

Об'єкти нефінансових активів бюджетних установ враховуються в розрізі груп, формованих:

 • 1) по майну:
  • - нерухоме майно;
  • - Особливо цінна рухоме майно;
  • - Інше майно;
  • - Майно, що є предметом лізингу;
 • 2) за витратами на виробництво готової продукції, виконання робіт, послуг:
  • - Собівартість готової продукції, робіт, послуг - прямі витрати або витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, робіт, послуг;
  • - Накладні витрати - непрямі витрати, що супроводжують, супутні основному виробництву, але не пов'язані з ним безпосередньо. До них, зокрема, відносяться витрати на утримання та експлуатацію основних засобів, на управління, організацію, обслуговування виробництва, на відрядження, навчання працівників;
  • - загальногосподарські витрати;
  • - Витрати обігу - витрати, пов'язані зі збутом і придбанням товарів, з їх просуванням в сфері обігу.

Розділ Інструкції з бухгалтерського обліку в бюджетних установах "Нефінансові активи" складається з восьми груп, класифікація яких по синтетичному рахунку, групі і виду об'єктів обліку з прив'язкою по Косгеї у разі надходження або вибуття наведена в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Структура розділу "Нефінансові активи"

Синтетичний рахунок об'єкта обліку

Найменування групи

Найменування виду

Косгеї

коди рахунки

синтетичний

аналітичний

збільшення

зменшення

група

вид

1 2 3

4

5

6

7

8

9

0101 00000 Основні засоби

1 0 1

1

0

Основні засоби - нерухоме майно установи

 • 1 - житлові приміщення;
 • 2 - нежитлові приміщення;
 • 3 - споруди;
 • 8 - інші основні засоби

310

410

1 0 1

2

0

Основні засоби - особливо цінна рухоме майно установи

 • 1 - житлові приміщення;
 • 2 - нежитлові приміщення;
 • 3 - споруди;
 • 4 - машини та

310

410

1 0 1

3

0

Основні засоби - інше рухоме майно установи

обладнання;

 • 5 - транспортні засоби;
 • 6 - виробничий

і господарський інвентар;

 • 7 - бібліотечний фонд;
 • 8 - інші основні засоби

1 0 1

4

0

Основні засоби - предмети лізингу

 • 2 - нежитлові приміщення;
 • 3 - споруди;
 • 4 - машини

та обладнання;

 • 5 - транспортні засоби;
 • 8 - інші основні засоби

0 10200000 Нематеріальні активи

1 0 2

2

0

Нематеріальні активи - особливо цінна рухоме майно установи

За видами нематеріальних активів

320

420

1 0 2

3

0

Нематеріальні активи - інше рухоме имуще-

За видами нематеріальних активів

ство установи

1 0 2

4

0

Нематеріальні активи - предмети лізингу

За видами нематеріальних активів

010300000 Невироблені активи

1 0 3

1

0

Невироблені активи - нерухоме майно установи

 • 1 - земля;
 • 2 - ресурси надр;
 • 3 - інші невироблені активи

330

430

010400000 Амортизація

1 0 4

1

0

Амортизація нерухомого майна установи

 • 1 - житлові приміщення;
 • 2 - нежитлові приміщення;
 • 3 - споруди;
 • 8 - інші основні засоби

410

410

1 0 4

2

0

Амортизація особливо цінного рухомого майна установи

1 - житлові приміщення;

 • 2 - нежитлові приміщення;
 • 3 - споруди;
 • 4 - машини

та обладнання;

 • 5 - транспортні засоби;
 • 6 - виробничий

і господарський інвентар;

7 - бібліотечний фонд;

1 0 4

3

0

Амортизація іншого рухомого майна установи

 • 8 - інші основні засоби;
 • 9 - нематеріальні активи

1 0 4

4

0

Амортизація предметів лізингу

 • 2 - нежитлові приміщення;
 • 3 - споруди;
 • 4 - машини

та обладнання;

 • 5 - транспортні засоби;
 • 8 - інші основні засоби

0105 00 000 Матеріальні запаси

1 0 5

2

0

Матеріальні запаси - особливо ланцюгове рухоме майно установи

 • 1 - медикаменти та перев'язувальні засоби;
 • 2 - продукти харчування;
 • 3 - паливно-мастильні матеріали;
 • 4 - будівельні матеріали;
 • 5 - м'який інвентар;
 • 6 - інші матеріальні запаси;
 • 7 - готова продукція

340

440

1 0 5

3

0

Матеріальні запаси - інше рухоме имуще-

 • 1 - медикаменти та перев'язувальні засоби;
 • 2 - продукти харчування;

ство установи

 • 3 - паливно-мастильні матеріали;
 • 4 - будівельні матеріали;
 • 5 - м'який інвентар;
 • 6 - інші матеріальні запаси;
 • 7 - готова продукція;
 • 8 - товари;
 • 9 - націнка на товари

1 0 5

4

0

Матеріальні запаси - предмети лізингу

 • 4 - будівельні матеріали;
 • 6 - інші матеріальні запаси

010600000 Вкладення в нефінансові активи

1 0 6

1

0

Вкладення в нерухоме майно установи

1 - вкладення в основні засоби

310

410

3 - вкладення в невироблені активи

330

430

1 0 6

2

0

Вкладення в особливо цінне рухоме майно установи

1 - вкладення в основні засоби

310

410

2 - вкладення в нематеріальні активи

320

420

1 - вкладення в матеріальні запаси

340

440

1 0 6

3

0

Вкладення в інше рухоме майно установи

1 - вкладення в основні засоби

310

410

2 - вкладення в нематеріальні активи

320

420

4 - вкладення в матеріальні запаси

340

440

1 0 6

4

0

Вкладення в предмети лізингу

1 - вкладення в основні засоби

310

410

2 - вкладення в нематеріальні активи

320

420

4 - вкладення в матеріальні запаси

340

440

0107 00000 Нефінансові активи в дорозі

1 0 7

1

0

Нерухоме майно установи в дорозі

1 - основні кошти в дорозі

310

410

1 0 7

2

0

Особливо цінне рухоме майно установи в дорозі

1 - основні засоби

310

410

3 - матеріальні запаси

340

440

1 0 7

3

0

Інше рухоме майно установи в дорозі

1 - основні засоби

310

410

3 - матеріальні запаси

340

440

1 0 7

4

0

Предмети лізингу в дорозі

1 - основні засоби

310

410

3 - матеріальні запаси

340

440

010900000 Витрати на виготовлення готової продукції, виконання робіт, послуг

Косгеї

1 0 9

6

0

Собівартість готової продукції, робіт, послуг

Заробітна плата, інші виплати, нарахування на виплати з оплати праці, послуги зв'язку, транспортні послуги, комунальні послуги, орендна плата, роботи (послуги) з утримання майна, інші роботи (послуги)

 • 211-
 • 226

1 0 9

7

0

Накладні витрати виробництва готової продукції, робіт, послуг

1 0 9

8

0

Загальногосподарські витрати

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

271

Витрачання матеріальних запасів

272

1 0 9

9

0

Витрати обігу

Інші витрати

290

Інструкція але застосуванню Єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку визначає основні засоби (ОС) як матеріальні об'єкти майна, незалежно від їх вартості, з терміном корисного використання більше 12 місяців, призначені для неодноразового або постійного використання на вдачу оперативного управління в процесі діяльності установи при виконанні ним робіт , наданні послуг, здійсненні державних повноважень (функцій) або для управлінських потреб, що знаходяться в експлуатації, запасі, на консервації, здані в оренду, отримані в лізинг.

Приклад

Розкриття інформації майна БО через структуру рахунку (18-23 розряди).

Назва майна

18 розряд

19, 20, 21 розряд

22 розряд

23 розряд

Нерухоме майно

2,4

101

1

0

Особливо цінне рухоме майно

2.4

101

2

0

Інше рухоме майно

2.4

101

3

0

Предмети лізингу

2

101

4

0

Автомобіль

4

101

2

5

Автобус

2

101

4

5

У бюджетного установи у складі особливо цінного рухомого майна, закріпленого за установою, числиться автомобіль (410125310), а також за рахунок коштів від інший приносить дохід діяльності бюджетна установа через лізинг набуло автобус (2 10145310).

Нематеріальні активи (НМА) - матеріальні цінності, призначені для неодноразового або постійного використання на праві оперативного управління в діяльності установи. Для віднесення об'єктів до нематеріальних активів повинні виконуватися одночасно наступні умови:

 • - Об'єкт здатний приносити установі економічні вигоди;
 • - У об'єкту відсутня матеріально-речова форма; можливість ідентифікації (виділення, відділення) від іншого майна;
 • - Використання протягом тривалого часу (понад 12 місяців);
 • - Нс передбачається подальший перепродаж даного майна;
 • - Наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування самого активу і виключного права в установи на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, товарний знак та ін.).

Нематеріальні активи, отримані в користування установою (ліцензіатом), обліковуються на позабалансовому рахунку 01 "Майно, отримане в користування" за вартістю, яка визначається виходячи з розміру винагороди, встановленого в договорі.

Платежі установи за надане йому право користування результатами інтелектуальної діяльності, вироблені у вигляді періодичних платежів (одноразової фіксованого платежу) згідно з умовами договору, відносяться на фінансовий результат у складі витрат поточного фінансового року (витрат майбутніх періодів) в установленому обліковою політикою порядку.

Невироблені активи - активи, що використовуються в процесі діяльності установи, які не є продуктами виробництва, права власності на які повинні бути встановлені і законодавчо закріплені. До таких активів належать, наприклад, земля, водні ресурси і т.п.

Для розподілу по рахунках бухгалтерського обліку матеріальних об'єктів, віднесених до основних засобів і нематеріальних активів але перерахованим вище критеріям, застосовується класифікація, встановлена постановою Держстандарту Росії від 26.12.1994 № 359 "Про затвердження Загальноросійського класифікатора основних фондів (ОКОФ) ОК 013-94", що включає в себе наступні групи (табл. 4.2).

Таблиця 4.2

Групи Загальноросійського класифікатора основних фондів

Найменування угруповання по ОКОФ

Код ОКОФ

Будівлі (крім житлових)

110000000

Споруди

120000000

Житла

130000000

Машини та обладнання

140000000

Засоби транспортні

150000000

Інвентар виробничий і господарський

160000000

Худобу робочий, продуктивний і племінну

170000000

Насадження багаторічні

180000000

Матеріальні основні фонди, не включені до інших угруповань

190000000

Нематеріальні активи

200000000

Угруповання об'єктів у ОКОФ утворені, в основному, за ознаками призначення, пов'язаним з видами діяльності, здійснюваними з використанням цих об'єктів і виробленими в результаті цієї діяльності продукцією та послугами. У додатку 4 до цього видання наведено фрагмент ОКОФ.

Повний перелік об'єктів, які не відносяться до основних фондів, наведений у ОКОФ, в їх числі:

 • - Предмети, службовці менше року, незалежно від їх вартості;
 • - Спеціальний одяг та взуття, а також постільні речі незалежно від їх вартості і терміну служби;
 • - Формений одяг, призначений для видачі працівникам організації, одяг та взуття в закладах охорони здоров'я, освіти, соціального забезпечення та інших бюджетних установах, незалежно від вартості і терміну їх служби;
 • - Тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах або здійснення технологічних процесів;
 • - Предмети, призначені для видачі напрокат, незалежно від їх вартості;
 • - Молодняк тварин і тварини на відгодівлі, птиця, кролі, хутрові звірі, сім'ї бджіл, а також їздові і сторожові собаки, піддослідні тварини;
 • - Багаторічні насадження, що вирощуються в розсадниках як посадкового матеріалу, та ін.

Якщо об'єкти ОС неможливо віднести до певних розділів класифікації, встановленої ОКОФ, то необхідно застосувати наступну послідовність дій:

Крок 1

Перевірити, чи немає цього об'єкта в наведеному вище Переліку об'єктів, що не відносяться до основних засобів

Крок 2

Знайти в ОКОФ розділ з аналогічними об'єктами і класифікувати по вказаного розділу

Крок 3

Відобразити в бухгалтерському обліку у складі "Інші основні засоби" без зазначення коду за ОКОФ

Віднесення матеріальних цінностей до основних засобів або до матеріальних запасах відноситься до компетенції бюджетної установи. Об'єкт, що надійшов для правильної класифікації потрібно перевірити на відповідність ряду критеріїв по нижче наведеним алгоритмом (табл. 4.3).

Таблиця 43

Алгоритм віднесення об'єкта до основного засобу

Об'єкт належить установі на праві оперативного управління

Немає

Обліковується на позабалансовому рахунку 01 "Майно, отримане в користування"

Та

Строк корисного використання об'єкта більше 12 місяців. Він призначений для неодноразового або постійного використання або об'єкт придбано для комплектації бібліотечного фонду та ие є періодичним виданням

Немає

Враховується у складі матеріальних запасів або на позабалансовому рахунку 23 "Періодичні видання для користування", якщо це періодичне видання для комплектації бібліотечного фонду

Та

Об'єкт призначений для виконання самостійних функцій або певної роботи і не є складовою частиною іншого предмета

Немає

Враховується у складі матеріальних запасів

Та

Об'єкт призначений для використання в діяльності установи

Немає

Може враховуватися в складі товарів на рахунку 010538 ххх або за балансом

Та

Об'єкт є предметом, службовцям менше одного року, незалежно від вартості; матеріальним запасом; матеріальним об'єктом, що знаходиться в дорозі, у складі незавершених капітальних вкладень або значаться у складі готової продукції (виробів), товарів

Та

Враховується у складі матеріальних запасів

Немає

Об'єкт вимагає монтажу

Та

Враховується на рахунках 010524340,010534340

Немає

Об'єкт є основним засобом

Одиницею бухгалтерського обліку є інвентарний об'єкт. За основними засобами інвентарними є види об'єктів, що включають в себе всі пристосування і приладдя, наприклад, будівля з опалювальною системою і ліфтом; автомобіль разом з колесами і магнітолою і т.д. Якщо колеса до автомобіля купувалися окремо, то вони не є інвентарним об'єктом і враховуються як запчастини.

Кожному об'єкту нерухомого та рухомого майна присвоюється унікальний інвентарний порядковий номер. Виняток становлять об'єкти вартістю до 3000 руб. включно, а також бібліотечний фонд - незалежно від вартості.

Коли об'єкт є складним, тобто включає ті чи інші відокремлені елементи, що становлять разом з ним одне ціле, на кожному такому елементі повинен бути позначений хоча б інвентарний номер, що й на основному об'єднує їх об'єкті. Інвентарний номер, присвоєний об'єкту основних засобів, зберігається за ним на весь період його перебування в даній установі.

Структура інвентарних порядкових номерів для ОС, в яких відображається інформація про об'єкт, кожною установою встановлюється самостійно і відображається в обліковій політиці установи.

Приклад

Для прикладу розглянемо два варіанти структури інвентарних порядкових номерів.

Варіант 1. Структура інвентарного порядкового номера ОС складається з 15 знаків (табл. 4.4).

Таблиця 4.4

Структура інвентарного порядкового номера основних засобів

(Варіант 1)

1,2 знаки

3-11 знаки

12-15 знаки

Найменування груп інвентарних об'єктів

Група і вид

Код за ОКОФ

Порядковий

інвентарний

номер

01

130000000

0001-9999

Жилі приміщення

02

110000000

0001-9999

Нежилі приміщення

03

120000000

0001-9999

Споруди

04

140000000

0001-9999

Машини та обладнання

05

150000000

0001-9999

Транспортні засоби

06

160000000

0001-9999

Виробничий і господарський інвентар

08

 • 180000000
 • 190000000

0001 9999

Інші основні засоби

Варіант 2. Структура інвентарного порядкового номера ОС складається з 13 знаків (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Структура інвентарного порядкового номера основних засобів

(Варіант 2)

Знаки

Значення

Розшифровка значень

1 -6 знаки

18-23 розряд номера рахунку

7 знак

1

Амортизація нараховується в 100% розмірі (вартість об'єкта до 40 тис. Руб.)

2

Амортизація нараховується відповідно до Класифікатора ОС, затвердженим постановою Уряду РФ від 01.01.2002 № 1 або за постановою Ради Міністрів СРСР від 22.10.1990 № 1072 (для будівель, що входять в десяту амортизаційну групу)

8, 9 знаки

01-10

Номер амортизаційної групи згідно з Класифікатором ОС

10-13 знаки

0001 - 9999

Порядковий номер

Можуть застосовуватися й інші варіанти формування інвентарного порядкового номера, при цьому при роботі з інвентарними номерами необхідною умовою є дотримання обов'язкових правил:

 • - Інвентарний номер, присвоєний об'єкт} 'ОС, зберігається за ним на весь період його перебування в установі;
 • - Інвентарні номери списаних з бухгалтерського обліку об'єктів ОС не присвоюються знову прийнятим до бухгалтерського обліку об'єктам;
 • - Інвентарний номер повинен бути позначений матеріально відповідальною особою у присутності уповноваженого члена комісії з надходження і вибуття активів шляхом прикріплення жетона, нанесення фарбою або іншим способом, що забезпечує збереження маркування;
 • - При неможливості позначення інвентарного номера на об'єкті ОС у випадках, визначених вимогами ехо експлуатації, присвоєний йому інвентарний номер застосовується з метою бухгалтерського обліку з відображенням у відповідних регістрах без нанесення на об'єкт ОЗ.

Перелік уніфікованих документів для оформлення та обліку руху об'єктів ОЗ наведено в табл. 4.6.

Таблиця 4.6

Перелік уніфікованих первинних документів але обліку об'єктів ОС і їх призначення

Найменування

Первинний документ

Призначення

Включення об'єктів до складу основних засобів і облік їх введення в експлуатацію

Акт прийому-передачі об'єктів основних засобів (ф. 0504101)

Акт прийому-передачі (ф. 0504101) не застосовується при вступі об'єктів основних засобів за договором купівлі-продажу. Акт прийому- передачі об'єктів основних засобів складається комісією установи при безоплатному надходженні і вибутті активів при прийманні

(передачі) об'єкта основних засобів від сторонніх організацій (установ) або від відокремлених підрозділів (крім внутрішнього переміщення) і служить підставою для прийняття до бухгалтерського обліку і відображення на балансі установи. Оформляється на одне матеріально відповідальна особа і є підставою для відкриття Інвентарній картки обліку основних засобів (ф. 0504031). Для об'єктів вартістю понад 3000 руб. (За винятком бібліотечного фонду незалежно від вартості)

Оформлення видачі в експлуатацію ОС вартістю понад 3000 руб., А також бібліотечного фонду незалежно від вартості

Вимога-накладна (ф. 0504204)

Служить також для оформлення операції по здачі на склад залишків матеріалів, що утворилися в результаті розбирання, вибуття основних засобів

Оформлення та облік переміщення об'єктів ОЗ всередині установи з одного структурного підрозділу в інший

Накладна на внутрішнє переміщення об'єктів основних засобів (ф. 0504102)

Виписується передающeй стороною (структурним підрозділом-відправником) у трьох примірниках, підписується відповідальними особами структурних підрозділів одержує і передавальної сторін. Перший примірник передається в бухгалтерію, другий - залишається у матеріально відповідальної особи, що передає об'єкт основних засобів, третій примірник передається матеріально відповідальній особі, що приймає об'єкт основних засобів.

Дані про переміщення об'єктів основних засобів вносяться в інвентарну картку обліку основних засобів (ф. 0504031)

Оформлення та облік списання які прийшли непридатність ОС

Акт про списання об'єктів основних засобів (крім транспортних засобів) (ф. 0504104)

Застосовується для подальшого оприбуткування матеріальних цінностей від розбирання основних засобів

Списання з балансу літератури, що прийшла у ветхість, морально застарілої (списки складаються окремо)

Акт про списання виключених об'єктів бібліотечного фонду (ф. 0504144)

Оформлення видачі предметів ОС вартістю до 3000 руб. за одиницю в експлуатацію

Відомість видачі матеріальних цінностей на потреби установи (ф. 0504210)

Підстава для списання предметів ОС з балансу і відображення їх на позабалансовому рахунку

Оформлення операцій з ремонту, реконструкції, модернізації

Акт прийому-передачі відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об'єктів основних засобів (ф. 0504103)

Зміна первісної вартості при реконструкції, модернізації

 
<<   ЗМІСТ   >>