Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порівняльна характеристика типів державних установ

Всі типи державних і муніципальних установ: казенні, бюджетні, автономні мають як загальними, так і характерними ознаками. Серед загальних ознак необхідно відзначити: наявність власника майна в особі органу державної влади чи органу місцевого самоврядування; закріплення майна на праві оперативного управління; закріплення земельної ділянки на праві постійного (безстрокового) користування; ліцензування окремих видів діяльності незалежно від того, чи оплачуються їхні послуги громадянам та юридичним особам за рахунок коштів бюджету або надаються на платній основі; розміщення на офіційному сайті bus.gov.ru згрупованої по блоках інформації:

 • - Про заснування та державному (муніципальному) завданні і його виконання;
 • - Про план фінансово-господарської діяльності; показники бюджетної кошторису (казенні установи); про операції з цільовими коштами з бюджету;
 • - Про результати діяльності та про використання майна [1];[1]
 • - Відомостей про проведених відносно установи контрольних заходи та їх результати;
 • - Про річної бухгалтерської звітності установи.

Державне (муніципальне) завдання, як зазначалося

вище, обов'язково має бути встановлено засновником для бюджетних і автономних установ, тоді як для казенних установ державне завдання не є обов'язковим.

У табл. 3.4 наведено порівняльну характеристику правового та фінансового становища установ трьох типів.

Таблиця 3.4

Основні відмінності між системами управління матеріальними і фінансовими ресурсами на рівні казенних, бюджетних і автономних установ [2]

Ознака

Казенні установи

Бюджетні установи

Автономні установи

Управління установою

Органи управління

 • - Засновник;
 • - Керівник;
 • - Інші органи, передбачені федеральними законами і статутом
 • - Наглядова рада;
 • - Керівник;
 • - Інші органи, передбачені федеральними законами і статутом АУ

Майнові відносини

Правове регулювання майнових питань

Не має права відчужувати або іншим способом розпоряджатися будь-яким майном

Нерухоме майно

Нс вправі розпоряджатися без згоди власника:

 • - Закріпленим на праві оперативного управління нерухомим майном;
 • - Придбаним за рахунок коштів виділених власником засобів нерухомим майном;
 • - Нерухомим майном, придбаним за рахунок коштів від приносить дохід діяльності

Нс вправі розпоряджатися без згоди власника:

 • - Закріпленим на праві оперативного управління нерухомим майном;
 • - Придбаним за рахунок коштів виділених власником засобів нерухомим майном.

Вправі самостійно розпоряджатися нерухомим майном, придбаним за рахунок коштів від приносить дохід діяльності

Особливо цінне рухоме майно (ОЦДІ)

Немає права без згоди власника розпоряджатися ОЦДІ, як закріпленим власником або придбаним за рахунок виділених власником засобів

Вправі самостійно розпоряджатися ОЦДІ, придбаним за рахунок коштів, отриманих від приносить дохід діяльності

Інше рухоме майно

Має право розпоряджатися без згоди власника іншим рухомим майном, як закріпленим власником або придбаним за рахунок виділених власником засобів, так і за рахунок коштів, отриманих від приносить дохід діяльності

Фінансові джерела для здійснення діяльності

Фінансове забезпечення установи

Засновник (ГРБС) фінансує витрати відповідно до бюджетної кошторисом

Засновник фінансує:

 • - Виконання державного завдання;
 • - Витрати на утримання нерухомого майна та особливо цінного рухомого майна, закріплених засновником або придбаних за рахунок коштів, виділених засновником на придбання такого майна;
 • - Витрати на сплату майнових податків, земельного податку;
 • - Розвиток в рамках програм, затверджених в установленому порядку;
 • - У вигляді субсидій;

на виконання державного (муніципального) завдання; на інші цілі;

на цілі здійснення капітальних вкладень

Джерела фінансового забезпечення

Відповідний бюджет або бюджет державного позабюджетного фонду

 • - Відповідний бюджет або бюджет державного позабюджетного фонду;
 • - Інші дозволені джерела, включаючи кошти від приносить дохід діяльності

Спосіб доведення фінансового забезпечення

Через особові рахунки, відкриті в органах казначейства

 • - Через особові рахунки, відкриті в органах казначейства для обліку витрат, що здійснюються за рахунок субсидій і субсидій на цілі здійснення капітальних вкладень;
 • - Через розрахункові рахунки, відкриті в кредитних організаціях для обліку надходжень і витрат по доходах від приносить дохід діяльності

Доходи від використання майна та платних послуг

Розпорядження

доходами

Доходи надходять у відповідний бюджет

Самостійне розпорядження і використання для досягнення статутних цілей.

Власник майна не має вдачі на отримання доходів від використання майна та діяльності

Облік і звітність

Регламентація порядку бюджетного та бухгалтерського обліку

Наказ Мінфіну Росії від 01.12.2010 № 157н

Наказ Мінфіну Росії від 06.12.2010 № 162н

Наказ Мінфіну Росії від 16.12.2010 № 174н

Наказ Мінфіну Росії від 23.12.2010 № 183н

Особливості обліку для цілей обчислення прибутку

На загальних підставах, виключена можливість ведення спрощеної системи оподаткування

На загальних підставах, в тому числі передбачена можливість застосування спрощеної системи оподаткування

Надання інформації про фінансову діяльність

 • - Головний розпорядник бюджетних коштів;
 • - Органи дер жавної статистики;
 • - Інші органи
 • - Засновник;
 • - Органи державної статистики;
 • - Податкові, інші органи та особи відповідно до законодавства РФ

Інформаційне забезпечення відкритості та доступності документів

Офіційний сайт: bus.gov.ru

Відповідальність

Відповідальність за зобов'язаннями

Відповідають грошовими коштами, що знаходяться в їх розпорядженні, і майном, придбаним за рахунок власних доходів

Відповідальність засновника але зобов'язаннями установи

Песет субсидіарну відповідальність

Не несе відповідальності за зобов'язаннями установи

 • [1] Склад показників розглянуто в параграфі 10.3.
 • [2] Жуклінец І. І. Фінансовий менеджмент у бюджетній установі: монографія. СПб .: СПбАППО, 2013. С. 40.
 
<<   ЗМІСТ   >>