Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Бухгалтерський облік в бюджетних установах - Жуклінець І.І.

У підручнику комплексно і послідовно викладається порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетній установі, методика складання фінансової звітності та звіту та результатів діяльності та використання майна, внутрішнього фінансового контролю згідно з вимогами бюджетного федерального законодавства, Мінфіну Росії, Федерального казначейства.

Докладно розглядаються питання методології обліку в сучасній системі управління фінансами громадського сектору, правила обліку нефінансових і фінансових активів, порядок санкціонування витрат. Надано коментарі щодо складання бухгалтерської звітності і наведено рекомендації щодо ув'язки показників форм. Розглянуто актуальні питання щодо впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в громадському секторі. Всі матеріали викладені у відповідності з положеннями чинної нормативної правової бази. Для кращого засвоєння матеріалу розроблені контрольні запитання та завдання, тести та розрахункові завдання, складові повноцінний практикум.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ, БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Бюджетне пристрій і принципи бюджетної системи Російської Федерації Організація та учасники бюджетного процесуСтадія I. Складання проектів бюджетівСтадія II. Розгляд проектів бюджетів та їх затвердженняСтадія III. Виконання бюджетів за доходами і видаткамиСтадія IV. Складання бюджетної звітності, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження звітності МЕТОДОЛОГІЧНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Загальна характеристика бухгалтерського обліку в державному секторі Правове регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Структура номера рахунку Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського облікуВиправлення помилкових записів у первинних документахРегістри бухгалтерського облікуПорядок формування Журналів операцій і Головної книгиЗберігання документів ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ (МУНІЦИПАЛЬНОЇ) БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ Загальні положення функціонування бюджетних установ Майно бюджетної установи Велика угода План фінансово-господарської діяльності: інструмент управління установою Порівняльна характеристика типів державних установ Організація бухгалтерського обліку в бюджетній установі ОБЛІК НЕФІНАНСОВИХ АКТИВІВ Облік основних засобів, невироблених і нематеріальних активівОцінка вартості об'єктів основних засобівНарахування амортизаціїОблік вкладень у нефінансові активиВідображення операцій з обліку основних засобів, нематеріальних активів у регістрах бухгалтерського обліку Облік майна, придбаного по лізингу Облік майна, придбаного за рахунок субсидії на інші цілі Особливості обліку окремих видів основних засобів. Облік об'єктів бібліотечного фондуОблік музейних цінностей Облік матеріальних запасівОцінка матеріальних запасівВідображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах бухгалтерського обліку Особливості обліку окремих видів матеріальних запасів. Облік медикаментів та перев'язувальних засобівБухгалтерський облік операцій руху медикаментів і перев'язувальних засобівОблік паливно-мастильних матеріалівОблік посудуОрганізація, оцінка і документальне оформлення обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захистуБухгалтерський облік видачі в експлуатацію і списання м'якого інвентарю Облік готової продукціїОблік товарів, придбаних установою для продажуОблік продукції тваринництва і рослинництва Облік собівартості послуг (робіт) при реалізації державного (муніципального) завдання й інший що приносить дохід діяльності ОБЛІК ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Облік фінансових активів Облік коштівОблік коштів, що знаходяться у тимчасовому розпорядженніДотримання касової дисципліниОблік надходження і вибуття грошових документів Облік розрахунків з дебіторами за доходамиБухгалтерський облік батьківської плати в дошкільних освітніх установах Облік розрахунків за виданими авансами Облік розрахунків з підзвітними особамиВідображення розрахунків з підзвітними особами в регістрах бухгалтерського обліку Облік розрахунків по збитку майнаРегістри бухгалтерського обліку, які використовуються для обліку розрахунків по збитку майну установи Облік розрахунків з іншими дебіторамиРозрахунки по ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг Облік зобов'язань Облік витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери Розрахунки по платежах до бюджету і державні позабюджетні фондиСтрахові внески у державні позабюджетні фондиТранспортний податокПодаток на майно організаційЗемельний податок Організація грошових виплат через спеціальні карткові рахунки працівників в кредитних організаціях ОБЛІК ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ САНКЦІОНУВАННЯ ВИТРАТ ЕКОНОМІЧНОГО СУБ'ЄКТАПрийняті зобов'язанняПраво на прийняття зобов'язаньЗатверджений обсяг фінансового забезпеченняОтримано фінансового забезпеченняВідображення санкціонування витрат у звітності ВЕДЕННЯ ПОЗАБАЛАНСОВИХ РАХУНКІВОблік запасних частин до транспортних засобів, виданих замість зношених ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МАЙНА І ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Загальні положення з проведення інвентаризаціїПравила проведення інвентаризації Особливості проведення інвентаризації окремих видів майнаІнвентаризація основних засобівІнвентаризація нематеріальних активівІнвентаризація невироблених активівІнвентаризація матеріальних запасівІнвентаризація медикаментів і перев'язувальних засобівІнвентаризація грошових коштів, грошових документів і бланків документів суворої звітностіІнвентаризація активів і розрахунків але зобов'язаннямиОформлення результатів інвентаризації та регулювання інвентаризаційних різниць Матеріальна відповідальність працівників Стягнення збитку Облік результатів інвентаризації БУХГАЛТЕРСЬКА (ФІНАНСОВА) ЗВІТНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ Міжнародні стандарти фінансової звітності та перспективи їх використання в бюджетній сфері Російської Федерації Формування звітних показників про результати діяльності бюджетної установи Звіт про результати діяльності державної установи і про використання закріпленого за ним майна ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ Загальні положення та зміст фінансового контролю Внутрішній фінансовий контроль у бюджетній установі Організація проведення ревізії фінансово-господарської діяльності установиРевізія розрахунків з персоналом з оплати праці Перевірки ПФР страхових внесків на пенсійне та медичне страхування Ініціативний аудит видатків бюджетних установ
 
>>