Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Проект політичної кампанії

Проект політичної кампанії являє собою письмовий документ, в якому чітко прописуються наступні розділи:

  • - Стратегія політичної кампанії;
  • - Тактика політичної кампанії, шляхи та способи реалізації стратегії;
  • - План-графік політичної кампанії.

У тому випадку, якщо кампанія є складені, що включає кілька напрямків діяльності, то основний проект доповнюється спецпроектами, орієнтованими на досягнення специфічних цілей. Наприклад, в рамках основної політичної кампанії, орієнтованої на формування корпоративного іміджу політичної організації і на створення для неї сприятливого інформаційного середовища, можливе проведення кампаній, націлених на формування іміджів її керівників або на формування позитивного ставлення до цієї організації молоді. У кожному конкретному випадку бажано мати самостійний проект.

Проект політичної кампанії є документом для внутрішнього, службового користування. Його зміст ні в якому разі не підлягає розголосу. Особливо це стосується виборчих кампаній, які проводяться в умовах жорстокої конкуренції, коли знання планів супротивника радикально спрощує боротьбу з ним. Тому в розробці проекту бере участь обмежена кількість осіб. Як правило, це члени інформаційно-аналітичної групи, професіонали, що володіють науковими знаннями в галузі політичного менеджменту, навичками збору та узагальнення необхідної інформації, здатні виробляти неординарні рішення. Повний доступ до даного документа мають тільки керівники політичної кампанії.

При проведенні масштабних політичних кампаній, з урахуванням вищесказаного, завжди вимальовується одна важлива проблема. Щоб люди, що беруть участь в організації та проведенні політичної кампанії, працювали з повною віддачею, творчо підходили до вирішення поставлених завдань, необхідно їх якомога повніше інформувати про стратегію політичної кампанії. Але з іншого боку, чим більше людей знають про зміст проекту політичної кампанії, тим більше імовірність витоку інформації, в тому числі і до суперників. Дозвіл зазначеного протиріччя - непросте завдання, що вимагає від менеджерів політичної кампанії вміння маневрувати, жертвувати другорядним заради досягнення головної мети.

Основні вимоги до проекту:

обгрунтованість. У проекті стисло повинно бути вказано, чому запропонована саме дана стратегія політичної кампанії, чому вибір ліг саме на такі способи реалізації стратегічних цілей. Обгрунтування проекту ґрунтується на результатах соціологічних досліджень, що представляють дані про реальну соціально-політичної ситуації, настроях і ціннісних орієнтаціях мас, про інтереси та вподобання зацікавлених осіб.

Розробка стратегії і тактики політичної кампанії проходить завжди в обстановці серйозного обговорення і гострої полеміки. Наявність обґрунтування робить зрозумілими для всіх розробників причини того чи іншого вибору управлінських цілей, що сприяє більш плідної подальшій роботі з реалізації проекту;

лаконічність. Проект не повинен являти собою багатосторінковий фоліант. З таким документом важко працювати. Ось чому необхідно при його складанні рішуче відсікати незначні деталі, зайві міркування.

Обгрунтованість і лаконічність взаємовиключні, а взаємодоповнюючі принципи. Вони орієнтують авторів проекту на створення зрозумілого і одночасно конкретного документа, здатного стати керівництвом до дії для всієї команди.

 
<<   ЗМІСТ   >>