Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види ризиків у політичних кампаніях

Різноманіття факторів, здатних ускладнити хід політичної кампанії, веде до появи різних видів ризиків. Ризики можуть виникнути у зв'язку із зміною економічної ситуації в країні, появою нових сильних політичних гравців, прийняттям законів, що міняють конфігурацію політичного нормативного порядку і т.д. Залежно від типу фактора ризики в політичній кампанії можна класифікувати на економічні, соціокультурні, політичні, адміністративні, зовнішньополітичні і т.п.

Однак для політичного менеджера важливо усвідомлювати нс тільки характер і специфіку зовнішньої загрози, по і які проблемні ситуації ці загрози можуть створювати в самій політичній кампанії. У цьому зв'язку пропонується класифікація ризиків, заснована на виділенні проблемних зон у розвитку політичної кампанії. Така класифікація дозволить не тільки побачити загрози, але і сформулювати завдання з подолання виникаючих труднощів (рис. 13.1).

Види ризиків у політичних кампаніях

Мал. 13.1. Види ризиків у політичних кампаніях

Стратегічні ризики. У гл. 14 ми будемо детально аналізувати зміст стратегії політичної кампанії. Однак у гл. 7 ми вже говорили про значення концепції інформаційного впливу, про те, наскільки важливий вибір основної теми політичної кампанії. Якщо тема виявилася неактуальною, якщо вона не знаходить відгуку у населення, то всі зусилля, пов'язані з реалізацією запланованих заходів, не дадуть бажаного результату. Сенс стратегічного ризику полягає в прорахунку при виборі основної теми політичної кампанії.

Головними чинниками стратегічного ризику є:

  • • по-перше, відсутність або брак інформації про настрої людей, які є об'єктом управлінського впливу, їх очікуваннях, установках, ціннісних орієнтаціях. Оскільки отримати таку інформацію в повному обсязі неможливо, то завжди є ризик того, що закладена в основу інформаційної концепції тематика виявиться незатребуваною певною частиною населення;
  • • по-друге, зміна соціально-політичної ситуації в країні, яке тягне за собою зміну пріоритетів у умонастрої мас. Різке загострення соціальної напруженості в країні, виникнення загрози безпеці, стихійні лиха можуть кардинальним чином змінити уявлення людей про значимість проблем соціального буття. І навіть якщо теми інформаційної концепції спочатку сприймалися масами як значущі, то змінена ситуація може їх швидко переорієнтувати на інші пріоритети. Однак запущена машина політичної кампанії буде за інерцією відпрацьовувати раніше обрану проблему, все більше і більше збільшуючи зазор між тим, що очікують, до чого прагнуть люди, і тим, що пропонує сьогодні політична сила.

Основний шлях мінімізації стратегічного ризику - всебічне дослідження очікувань, настроїв, ціннісних орієнтацій тих людей, від яких залежить досягнення поставлених політичних цілей, а також моніторинг довкілля, дозволяє фіксувати що відбуваються в ній зміни. У цьому зв'язку не можна економити на інформаційно-аналітичних технологіях і слід запрошувати фахівців, які вирішать дослідницькі завдання на високому науковому рівні з використанням відповідних методик. Крім того, необхідно неухильно вимагати, щоб матеріали цих досліджень не лежали мертвим вантажем, а використовувалися в креативній роботі над інформаційною концепцією політичної кампанії.

Головна проблема виникає в умовах невизначеності уподобань громадян, коли соціально-економічна і (або) політична ситуація в країні змінюється так швидко, що навіть професійно проведені дослідження не дозволяють швидко виявити тренди масових настроїв. У таких умовах бажано в інформаційній концепції передбачити "запасні варіанти" розвитку теми політичної кампанії з урахуванням можливих змін у громадських пріоритетах.

 
<<   ЗМІСТ   >>