Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО СПІЛКУВАННЯ У ПОЛІТИЧНИХ КАМПАНІЯХ

Вивчивши матеріал глави, студент повинен:

знати

  • • значення безпосереднього спілкування в мотивації політичної поведінки;
  • • види безпосереднього спілкування;
  • • технології організації взаємодії політиків і громадян у політичних кампаніях;

вміти

  • • визначати місце різних видів безпосереднього спілкування у політичних кампаніях;
  • • виділяти основні принципи організації зустрічей політиків з населенням;
  • • обґрунтовувати значення технології "нога в дверях" для політичних кампаній;

володіти

• навичками організації безпосереднього спілкування у політичних кампаніях.

Безпосереднє спілкування як канал комунікації в політичній кампанії

Під безпосереднім спілкуванням розуміється комунікація без посередників і без допомоги технічних засобів. Ця взаємодія обличчям до обличчя, що припускає встановлення візуального контакту і локалізацію його учасників в певній точці фізичного простору.

У політичних кампаніях безпосереднє спілкування представлено в двох основних видах:

  • • взаємодія позиційованого політика (лідера партії, політичної організації, керівника державної структури) з громадянами;
  • • взаємодія членів команди, що здійснює управління політичною кампанією, з громадянами.

У нервом випадку спілкування відбувається між політичною фігурою, на користь якої здійснюється політична кампанія, і представниками об'єкта управлінського впливу. У другому - "живе" спілкування громадян здійснюється зі спеціалістами, які працюють над іміджем політичного актора (агітаторами, довіреними особами і т.п.).

Безпосереднє спілкування як канал комунікації в політичній кампанії досить вузький, він забезпечує тимчасовий зв'язок з обмеженими аудиторіями. Наприклад, кандидат в ході передвиборного турне зустрічається з різними групами виборців. Ці зустрічі не носять стійкого і тривалого характеру. Або агітатори обходять домоволодіння з інформацією про програму кандидата, їх контакт з жителями також носить епізодичний характер.

Розмова "вживу" не дозволяє залучати до спілкування велика кількість людей. Виняток становлять багатотисячні мітинги, але їх умовно можна віднести до безпосереднього спілкування. Тут для посилення голосу оратора використовуються технічні засоби, для візуалізації його образу - великі проекційні екрани, для підтримки інтересу присутніх людей - спеціальні технології, про які ми будемо говорити в гл. 11.

Таким чином, використовувати канал безпосереднього спілкування для масового поширення ідей політичної кампанії проблематично. Небагато політиків здатні в ході передвиборної кампанії каждодневно зустрічатися зі своїм електоратом, та й розміри виборчих округів на всіх, крім муніципальних, виборах не дозволяють обійти всіх потенційних виборців. Мати великий штат агітаторів і довірених осіб в команді політичної кампанії також буває накладно. Проте даний канал комунікації активно використовується практично у всіх політичних кампаніях.

По-перше, зустріч політика з населенням може використовуватися як інформаційний привід. По-друге, учасники відбувся взаємодії перетворюються в ретрансляторів, вони виявляють готовність розповідати знайомим і близьким про свої враження від побаченого і почутого. По-третє, в ході безпосереднього спілкування створюються додаткові можливості впливу на об'єкт управління політичною кампанією. Ці можливості обумовлені появою ряду психологічних ефектів, що виникають при взаємодії з іншими людьми. Значення цих ефектів для досягнення цілей політичної кампанії вимагає, щоб ми зупинилися на них докладніше.

 
<<   ЗМІСТ   >>