Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політичний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види політичних технологій

Чим складніше і різноманітніше ставали управлінські відносини в політиці, тим більше з'являлося варіантів вирішення управлінських завдань, тим більш диференційованими ставали використовувані в конкретній політичній практиці прийоми і способи організації управлінської діяльності. В даний час, використовуючи певні критерії зіставлення, можна виділяти і порівнювати різні види політичних технологій. Так, в залежності від типу політичної кампанії можна виділити наступні види політичних технологій:

 • • технології формування іміджу політичного діяча (технології політичного іміджмейкінгу);
 • • електоральні технології;
 • • технології політичних угод і союзів;
 • • технології регулювання політичних конфліктів;
 • • технології партійного будівництва;
 • • технології лобізму;
 • • технології формування впізнаваного позитивного образу політичної організації;
 • • технології забезпечення підтримки політичних рішень.

Кожен вид перерахованих політичних технологій являє собою самостійний алгоритм вирішення поставленого завдання. Так, електоральні технології підпорядковані завданню, поставленої кандидатом на виборну державну посаду (перемогти на виборах, використати вибори для подальшого розкручування і т.д.), і включають в себе сукупність послідовно вживаються суб'єктом управління кроків, забезпечують просування до наміченої мети. Технології регулювання політичного конфлікту - це сукупність певних прийомів, використання яких повинно забезпечувати такий вихід із конфліктної ситуації, який влаштовував би сторону, робляться зусилля в даному напрямку. Технології лобізму являють собою взаємопов'язаний комплекс способів впливу на осіб, які приймають державні рішення.

Крім технологій, що дозволяють вирішувати перераховані вище і досить об'ємні за змістом завдання, існують технології, орієнтовані на "розрулювання" поточних ситуацій, на пошук рішення несподівано виникаючих проблем. Одним із видів таких технологій є технології нейтралізації негативної інформації. Вони використовуються в тому випадку, якщо несподівано для політика чи політичної організації відбувається викид небажаної компрометуючої інформації, здатної зробити серйозний вплив на ставлення мас до цього політика або організації.

У сучасному суспільстві всі види управління в політиці являють собою складні з технологічного погляду процеси. Вплив, наприклад, на електоральні переваги громадян вимагає використання різних каналів трансляції інформації, починаючи від засобів масової інформації і закінчуючи розсилкою персональних звернень до виборця. Політикам у ході іміджевих кампаній потрібна допомога фахівців у підготовці публічних виступів, підборі одягу, психологічній підтримці і т.д.

Протягом усього двадцятого сторіччя йшов активний процес диференціації політичних технологій за професійною ознакою. Наприклад, з'явилися фахівці в галузі медіапланування, що займаються розміщенням інформаційних матеріалів у ЗМІ, фахівці з політичної реклами, організації масових заходів тощо

Виходячи зі специфіки завдань, що вирішуються в ході політичних кампаній, можна виділити наступні політичні технології:

 • • інформаційно-аналітичні, що дозволяють збирати необхідну інформацію про об'єкт політичного впливу, про дії політичних конкурентів, проводити моніторинг ходу політичної кампанії;
 • • технології політичного проектування, що представляють собою певний алгоритм розробки стратегії і тактики управлінського процесу;
 • • технології роботи із засобами масової інформації, що включають все різноманіття методів роботи з журналістами;
 • • технології політичної реклами, що забезпечують створення інформаційних продуктів на різних рекламних носіях;
 • • технології організації масових заходів;
 • • технології надання психологічної підтримки політикам в ході іміджевих кампаній;
 • • технології політичного фандрайзингу, що забезпечують збір коштів у фонд виборчої кампанії;
 • • технології роботи з інтернет-аудиторіями.

Наведений перелік технологій є неповним, оскільки в політичній практиці постійно виникають нові види діяльності, орієнтовані на підвищення ефективності політичного впливу. Так, з розвитком нових форм соціальної активності сформувався попит на фахівців в області краудсорсингу, щоб використовувати потенціал виникають мережевих спільнот в інтересах політичних акторів. З розвитком масової комунікації затребуваними стали фахівці в галузі астротурфінг, технології управління громадською думкою в Інтернеті.

 
<<   ЗМІСТ   >>