Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Політичний менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Специфіка політичних технологій

Політичні технології використовуються в управлінських процесах, де для досягнення політичних цілей необхідно домогтися певних моделей поведінки від об'єкта впливу. При цьому суб'єкт управління обмежений у праві використання примусових ресурсів. Він повинен переконувати людей у привабливості поставлених політичних цілей, формувати у них відповідні цим цілям ціннісні орієнтації, установки, які спонукають їх змінювати свою поведінку при одночасній підтримці у них відчуття свободи свого вибору, природності скоєних ними дій.

Зазначені властивості управлінських процесів визначають специфіку використовуваних в них технологій (рис. 2.1). По-перше, політичні технології є технологіями впливу на мотивацію тих людей, від яких залежить досягнення поставлених політичних цілей. З їх допомогою змінюється політична поведінка, але спосіб цього впливу не носить примусового характеру. Саме мотиваційна сфера особистості стає основним об'єктом докладання зусиль політичних технологів. Оскільки мотиваційна сфера є вкрай складним рухомим феноменом, то і способи впливу на неї постійно оновлюються і удосконалюються.

По-друге, політичні технології по суті є технологіями інформаційного впливу. Зовнішній вплив на мотивацію можливо тільки шляхом створення інформаційних стимулів, здатних привернути увагу людини, направити процеси сприйняття в таке русло, яке призведе до активізації в його мотиваційній сфері внутрішнього спонукання до необхідного дії. Суб'єкт політичного управління має вміти створювати і поширювати такі види інформації, які, будучи засвоєними масами, могли б мотивувати їх на участь у досягненні поставлених політичних цілей. Тому політичні технології є мистецтвом управління комунікаційними процесами.

По-третє, політичні технології дуже рухливі, вони ніколи нс відтворюються в повному вигляді в новій історичній ситуації, і кожен знову ініціюється управлінський процес вимагає їх критичного переосмислення. Це пов'язано з тим, що люди, які є об'єктом управлінського впливу, змінюються, вони переглядають свої погляди, у них з'являються нові переконання, формуються інші ціннісні орієнтації. Дана обставина веде до того, що в кожній новій конкретній ситуації люди неминуче будуть по-різному реагувати на одні й ті ж інформаційні стимули, створювані політичними технологами.

Сказане не означає, що в політиці немає деяких стійких способів, або алгоритмів, вирішення завдань. Мова йде про те, що ці алгоритми - лише своєрідний посудина, що в кожній конкретній ситуації щоразу треба наповнювати новим вином. Наприклад, для кожної виборчої кампанії з метою надання їй цілісності та акцентування уваги на її головної інформаційної темі доцільно використовувати технологію слогана, тобто короткої ємною фрази, використовуваної в різних агітаційних матеріалах. Однак сам слоган, його вербальне вираження доводиться розробляти щоразу заново з урахуванням тих реальних очікувань, переваг і цінностей людей, які склалися у них у конкретній ситуації.

Таким чином, політичні технології мають дві складові: по-перше, базову, що представляє собою знання про те, що треба робити для досягнення поставленої політичної мети, які робити кроки, які акції ініціювати, яким чином вибудовувати їх послідовність і т.д .; по-друге, креативну, вдихати в типовий алгоритм життя, що змушує бездушну модель "працювати" в конкретній ситуації. Можна відносно легко вивчити основні технологічні прийоми, використовувані для вирішення типовою політичною проблеми, зрозуміти і засвоїти основні принципи організації ефективної політичної кампанії, але при цьому виявитися абсолютно нездатним вирішувати практичні завдання, що вимагають демонстрації креативних здібностей, загостреного почуття бачення конкретної ситуації.

Специфіка політичних технологій

Мал. 2.1. Специфіка політичних технологій

 
<<   ЗМІСТ   >>