Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Бухгалтерський облік - Єрофєєва В.А.

Безпосередньою здачі іспиту або заліку по будь-якої навчальної дисципліни передує досить короткий період, коли студент повинен систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну, зробити її готовою до негайного використання. Специфіка підготовки до іспиту або заліку в тому, що студент вже не вивчає (для цього немає часу): він лише згадує і систематизує в пам'яті вивчене.

Пропонований посібник допоможе у вирішенні саме цього завдання стосовно до курсу "Бухгалтерський облік".


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Розділ 1. Теорія бухгалтерського обліку Принципи і концепції бухгалтерського обліку в ринковій економіці Вимоги та допущення в бухгалтерському обліку Нормативне регулювання бухгалтерського обліку Предмет бухгалтерського обліку Метод бухгалтерського обліку Документування Інвентаризація Рахунки бухгалтерського обліку Подвійний запис Оцінка Калькулювання Бухгалтерський баланс Бухгалтерська звітність Класифікація рахунків Загальні принципи бухгалтерського обліку господарських процесівОсновні принципи бухгалтерського обліку процесу заготовляння товарно-матеріальних цінностейОсновні принципи бухгалтерського обліку процесу виробництваОсновні принципи бухгалтерського обліку процесу реалізації Типові зміни в балансі в ході здійснення господарських операцій Облікові регістри Виправлення помилок у документах та облікових регістрах Форми бухгалтерського облікуАвтоматизована форма обліку. Облікова політикаРозділ 2. Бухгалтерський облік у виробничій сфері Облік коштів Порядок ведення та відображення в обліку касових операцій Порядок відкриття розрахункових рахунків у банку і ведення операцій по ним Розрахунки платіжними дорученнями Особливості грошових коштів, що знаходяться в акредитивах Облік переказів в дорозі Облік інших грошових документів Облік матеріально-виробничих запасів Поняття і класифікація матеріально-виробничих запасів (МПЗ) Оцінка матеріально-виробничих запасів при надходженні Облік надходження матеріально-виробничих запасівОсобливості обліку та оцінки матеріалів при використанні рахунків 15 і 16 Облік відпуску матеріально-виробничих запасівОцінка матеріально-виробничих запасів при відпуску на потреби підприємства Облік вибуття матеріально-виробничих запасів Інвентаризація матеріально-виробничих запасів Облік довгострокових інвестиційВизначення первісної вартості об'єктів основних засобів при їх придбанні Облік основних засобів Поняття, класифікація та оцінка основних засобівКласифікаційні групи ОСОцінка основних засобів Облік надходження основних засобів Облік амортизації основних засобів Облік витрат на відновлення основних засобів Облік вибуття об'єктів основних засобів Облік оренди основних засобів Облік короткострокової оренди основних засобів у орендодавця і орендаря Облік майна, що надається за договором фінансової оренди (лізингу), у лізингодавця і лізингоодержувачаБухгалтерський облік у лізингодавцяБухгалтерський облік у лізингоодержувача Інвентаризація основних засобів Облік нематеріальних активів Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активівОсновні класифікаційні групи НМА Облік надходження нематеріальних активівПридбання нематеріальних активів за грошові коштиСтворення нематеріальних активів самою організацієюНадходження нематеріальних активів за договором дарування (безоплатно)Придбання нематеріальних активів в обмін на майно, відмінне від коштівНадходження нематеріального активу в якості внеску до статутного капіталуПереоцінка нематеріальних активів Облік амортизації нематеріальних активів Облік вибуття нематеріальних активів Ділова репутація Облік праці та її оплати Форми і системи оплати праці. Види оплати праці Облік особового складу працівниківРозрахунок компенсацій за відпусткуПорядок розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності Розрахунок утримань із заробітної плати працівників Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції Класифікація виробничих витрат Система рахунків для бухгалтерського обліку для обліку витрат на виробництво Загальна схема обліку витрат Незавершене виробництво Нормативний метод калькулювання собівартості Позамовний метод калькулювання собівартості Попередільний метод калькулювання собівартостіБесполуфабрікатний варіантНапівфабрикатний варіант Облік готової продукції та її продажів Готова продукція та її оцінка Відвантаження (відпуск) продукції, робіт і послуг покупцям і замовникам Облік витрат на продаж Облік розрахунків Поняття дебіторської та кредиторської заборгованості Облік розрахунків з постачальниками та підрядникамиАванси отримані та видані Облік розрахунків з покупцями і замовниками Облік розрахунків з персоналом за наданими позиками, з відшкодування матеріального збитку, за іншими операціямиРозрахунки з персоналом за позикамиРозрахунки з відшкодування матеріального збитку Формування та облік резервів по сумнівних боргах Інвентаризація дебіторської та кредиторської заборгованості та відображення її результатів в обліку Облік розрахунків з підзвітними особами Облік розрахунків з бюджетом Облік розрахунків з органами соціального страхування Облік фінансових вкладень Визначення, класифікація і оцінка фінансових вкладень Вибуття фінансових вкладень Розрахунки за кредитами і позиками Поняття кредитів і позик, їх відмітні особливості Види кредитів та порядок їх обліку. Документальне оформлення кредитів Облік кредитів для персоналу Види позик і порядок їх обліку Облік облігацій Облік фінансових результатів Класифікація доходів і витрат Визнання доходів та витрат Порядок визначення фінансового результату від продажів Порядок визначення фінансового результату по іншим видам діяльностіОблік продажу необоротних активів, виробничих запасів та інших активівОблік інших доходів і витрат Порядок відображення операцій з формування фінансового результату на рахунках бухгалтерського обліку Облік капіталу Капітал і його складовіВкладення власників (авансований власниками капітал) Реінвестований прибуток Статутний капітал Резервний капітал Додатковий капітал Звітність організації Види звітності та вимоги до неї вимоги Бухгалтерська звітність і порядок її подання Зміст основних форм бухгалтерської звітності Звіт про фінансові результати Додатки до бухгалтерського балансуПояснення
 
>>