Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Аутсорсинг в управлінні персоналом

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Аутсорсинг в управлінні персоналом - Одегов Ю.Г.

У підручнику викладено основні особливості трансформації видів праці в сучасних умовах, дається докладний аналіз основних видів позикового праці, наводяться проблеми становлення і розвитку позикового праці на вітчизняному ринку.

Розглядаються основні тенденції розвитку соціально- трудових відносин в умовах застосування позикового праці.

Відповідає державному освітньому стандарту вищої освіти четвертого покоління.

Для студентів, аспірантів економічних та управлінських вузів, які навчаються за напрямами "Економіка", "Менеджмент", "Управління персоналом", викладачів, наукових працівників, фахівців-практиків, керівників підприємств.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Вступ Сутність праці та соціально-економічні аспекти трудової діяльності Категоріальні уявлення про працю і їх сучасна інтерпретація Праця як вид діяльності людини Трудова активність як характеристика найманого працівникаРОЗДІЛ 2. Праця та його види в сучасному (інформаційному) суспільстві Класифікація видів праці Трансформація видів праці в сучасних умовах Наймана праця і його правове регулювання Найману працю і його основні характеристики Формування найманої праці ринкового типу Позиковий працю в Росії: переваги і недоліки Позикова праця: причини і джерела його виникнення Форми позикового праці та їх характеристика Особливості становлення і розвитку позикової праці в Росії Особливості правового регулювання позикової праці в Росії Лізинг Лізинг персоналу як одна з форм позикової праці Особливості технологій лізингу персоналу Лізинг персоналу: практика застосування в умовах вітчизняного бізнесу Аутстаффінг Аутстаффінг: поняття і основний зміст Характеристика моделей послуг аутстаффінгу Аутплейсмент: класифікація та взаємозв'язок з кадровими технологіями Аутплейсмент: поняття, функції, види Характеристики внутрішнього і зовнішнього аутплейсмента Аутплейсмент в умовах російської економіки Аутсорсинг функцій кадрового менеджменту і його еволюція в сучасних умовах Причини виникнення аутсорсингу Аутсорсинг як інструмент ведення бізнесу Аутсорсинг функцій кадрового менеджменту Аутсорсинг: досвід вітчизняних організацій Трудові відносини з працівником та їх оформлення у відповідному законодавстві Трудові відносини: основні поняття Трудові відносини в Росії: сучасний стан і тенденції розвитку Особливості регулювання трудових відносин при застосуванні позикового праці Колективний договір як спосіб захисту працівника Колективний договір: сутність, зміст і структура Роль колективних договорів у підвищенні рівня зайнятості населення Соціальне партнерство як гарантія захищеності персоналу Соціальне партнерство: основні поняття і сучасний стан Вплив соціального партнерства на регулювання позикової праці
 
>>