Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Естетика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розділ VIII. ХУДОЖНИК

ОСОБИСТІСТЬ ХУДОЖНИКА: ЕСТЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Вплив стійких станів, що супроводжують творчий акт, на особистість художника

Багатство світової літератури від Платона і Фоми Аквінського до Фрейда, Юнга, Ортеги-і-Гассета, Виготського, Маритена свідчить про те, що особистість художника і здатність його творчої уяви були обійдені увагою. Правда, дослідницький інтерес обмежувався головним чином самим творчим актом -Проблеми натхнення, таланту, майстерності тощо Майже невивченою донині залишається проблема взаємовпливу, а точніше, єдності творчої та буттєвої біографії художника, що дозволяє осмислити його як особливий психологічний тип.

Названа проблема, передбачає вивчення художника не тільки в рамках творчого акту, але й за межами мистецтва як людини зі своєю самобутньою долею, поведінкою, способом життя, постійно вислизала з рук дослідників. Надто вже летючої і нестрогой здавалася ця матерія: психологічну своєрідність в кожному окремому випадку настільки по-різному, що виявлення якого б то не було інваріанта поведінки художника здавалося великою натяжкою. Всілякі "дивацтва" характеру художника, його "аномалії" в буденному житті залишалися долею або усних форм (перекази, анекдоти), або мемуарної літератури.

Тим часом феномен художника як особливий психологічний тип, що передбачає вивчення прихованих, але міцних форм спряженості творчого дару художника і його способу життя, повсякденної поведінки, мотивацій дій, - велика філософська і психологічна проблема. Дослідницький інтерес тут посилюється здогадкою про те, що творчий процес не є вигороджених сферою, а становить єдине ціле з життєвим процесом художника. Не тільки власне творча активність, але й різні форми буттєвої активності художника сполучені з цілями одного типу: створенням твору мистецтва, обробітком сприятливою для цього грунту, винаходом особливих умов, що провокують художнє відкриття.

Безумовно, у всякого людського заняття є свої небезпеки, свої хитросплетіння, свої спокуси, що йдуть врозріз з ідеалом досконалого життя. Художня творчість в такій же мірі, як і будь-яка інша професійна діяльність - вченого, політика, бізнесмена - формує своєрідні психологічні риси особистості. Питання зводиться до того, чи не є самими спокусливими саме ті небезпеки, які таяться в покликанні художника, живлячи його натхнення якимось незвичайним, особливим гріховним жаром? "Так, саме так йде справа", - відповідав на це питання Ж. Маритен. Французький вчений глибоко оголив парадоксальність внутрішнього світу художника, чиє таїнство "відкрито як для Неба, так і для Ада". Художник постає перед нами одночасно як "безумець, захоплений ірраціональним поривом, і ремісник, самим витонченим чином вправлятися свій виконавський розум".

Психологи фіксують тісний зв'язок між психічними станами і характером. "Психічні стани кумулюються, стають характерними. У цьому - віддалений ефект події життя" [1]. Отже, завдання полягає у виявленні того, що являють собою ці стійкі стану, виникнення яких провокує художньо-мистецький акт. Наступний крок - вивчення того, як повторювані, константні стану художньої творчості призводять до "згущення" певних психічних ознак, роблять їх характерними для внутрішнього устрою творця.[1]

  • [1] Логінова Н. Л. Розвиток особистості та її життєвий шлях // Принцип розвитку в психології. М., 1978. С. 163.
 
<<   ЗМІСТ   >>