Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Естетика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕСТЕТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПРО МИСТЕЦТВО

Предмет естетики. Естетичні категорії

Слово "естетика" - одне з найбільш вживаних в нашому повсякденному житті, розсіяно в різних її сферах. Кажуть про естетику одягу, естетиці спектаклю, естетиці фільму, естетиці інтер'єру і т.д. Як відомо, поняття естетики позначає і філософську науку про мистецтво.

Різноманіття використання поняття "естетика" за межами науки - свідчення його широкої змістовності, тривалості історичного шляху, в ході якого виникали різні його іпостасі. При всій відмінності вживання на повсякденному і професійному рівнях ("естетика інтер'єру", "естетика вистави") це поняття позначає якийсь єдиний принцип, узагальнююче чуттєво-виразне якість як творів мистецтва, так і предметів повсякденного побуту, феноменів природи. На це звернув увагу ще німецький просвітитель А. Баумгартен, коли в середині XVIII ст. ввів в обіг саме поняття "естетика" (від грец. - чуттєвий, що відноситься до чуттєвого сприйняття).

Однак історія естетики як світової науки сходить своїм корінням до глибокої давнини, до стародавніх міфологічним текстам. Завжди, коли мова йшла про принципах чуттєвої виразності творінь людських рук і природи, виявлялося єдність в будові предметів і явищ, здатних повідомляти почуття емоційного підйому, хвилювання, безкорисливого милування, тобто закладалися традиції естетичного аналізу. Так склалося уявлення про світі виразних форм (створених людиною і природою), які виступали предметом естетичної рефлексії.

Активно обговорювалося їх будова і внутрішня структура - зв'язок чуттєвої оболонки з символічним, духовним змістом, совмещенность в естетичному явищі усвідомлюваних і невимовних за допомогою слів якостей і т.д. Властивості творів і супутні їм почуття емоційного підйому описувалися через категорію прекрасного, що став центральним в естетичній науці. Всі інші естетичні категорії (піднесене, трагічне, комічне, героїчне тощо) знаходили свій сенс тільки через співвіднесеність із категорією прекрасного, демонструючи безбережні відтінки різних типів чуттєвого сприйняття світу.

Тривалий час предмет естетики у вітчизняній науці визначали тавтологічно - як вивчення естетичних властивостей навколишнього світу - саме тому, що будь-яку розмову про активність художньої форми був неприпустимий. Разом з тим, коли, спираючись на німецьку традицію, А. Ф. Лосєв висловлював точку зору, що естетика вивчає "природу всього різноманіття виразних форм" навколишнього світу, мова йшла саме про виразних формах, переплавляють сутність і явище, чуттєве і духовне, предметне і символічне. Процес художнього формоутворення потужний культурний фактор структурування світу, здійснення засобами мистецтва загальних цілей культурної діяльності людини - перетворення хаосу в порядок, аморфного - в цілісне. У цьому розумінні поняття художньої форми використовується в естетиці як синонім твори мистецтва, як знак його самовизначення, виразно-смислової цілісності.

Строго кажучи, вся будівля естетичної науки будується на єдиної категорії прекрасного. Доброго - прерогатива етики; істинне - науки; інші, більш приватні естетичні категорії (трагічне, сентиментальне, піднесене і т.п.) є категоріямі- "гібридами", що вміщають в себе і етичне, і релігійний зміст. Естетичні категорії - це найбільш загальні ознаки, за допомогою яких описуються процеси художньої творчості , сприйняття, будова і своєрідність творів мистецтва, чуттєво-виразні якості природи, дизайну, спорту.

Серед інших категорій естетики прекрасне володіє особливим універсалізмом. Знайомі емоційні реакції - "прекрасна річ!", "Прекрасний твір!" - Виступають як первинний відгук на естетично-позитивне, представляючи собою найбільш загальну оцінку естетично привабливих явищ мистецтва і дійсності. У цьому сенсі прекрасне тотожне всього, що постає як естетично виразне, і служить синонімом поняття художності. Такого роду ідеї схиляють багатьох дослідників до думки, що прекрасне є єдина власне естетична категорія, а всі інші виступають "категоріями-гібридами", що включають в себе в рівній мірі як естетичне, так і етичне ("благородне", "трагічне") і навіть релігійне (поняття "заспокійливо", "просвітлює") зміст.

Мова та інструментарій естетики постійно розвивається. До початку XX в. в арсеналі естетичної науки налічувалося величезне число категорій, значна частина яких стала спадщиною античності. Італійський естетик Б. Кроче, зокрема, відніс до їх числа наступні: трагічне, комічне, піднесене, патетичне, зворушливе, сумне, смішне, меланхолійне, трагікомічне, гумористичне, величне, сповнене гідності, серйозне, важливе, імпонує, благородне, пристойне, граціозне, привабливе, привабливе, кокетливе, ідилічне, елегійне, веселе, насильницьке, наївне, жорстоке, ганебне, жахливе, огидне, страшне, нудотне.

Чи всі ці категорії мають естетичну природу? Думається, немає. Трагічне, наприклад, має явно виражений етичний сенс, на відміну, скажімо, від драматичного. Коли ми характеризуємо якийсь конфлікт як трагічний, ми даємо йому етичну оцінку. А коли висловлюємо судження про жанр трагедії, то вступаємо в область естетичних оцінок, обговорюємо певний тип художньої конструкції, оцінюємо прийоми втілення змісту, способи розгортання інтриги і т.п. У підсумку, бажаючи зробити загальний висновок, природним буде відзначити: "Це - прекрасна трагедія, а це - посередня". Таким чином, поняття "прекрасне", стаючи синонімом художності, виявляється незмірно ширше всіх інших естетичних оцінок, воно як би "підпорядковує" їх собі, призводить до єдиного знаменника естетично досконалого, естетично значного.

Важливо розуміти, що фокусування в якому-небудь понятті певного типу емоційних реакцій зовсім не означає, що перед нами - той чи інший тип естетичного ставлення. Так, трагічні або сентиментальні почуття, взяті самі але собі, складають предмет для вивчення своєрідності психологічних реакцій. Естетичними їх робить заломлення і вираженість в певній якості художньої форми. Більше того, саме поширеність, повсюдність і масовість трагічних, мелодраматичних і комічних емоційних реакцій породили в мистецькій сфері такі популярні межепохальние стійкі жанри, як трагедія, мелодрама, комедія. Саме ж по собі трагічне або сентиментальна ставлення в житті (як і будь-яке інше, за винятком прекрасного) по суті не є власне естетичним переживанням естетичним ставленням. Всі почуття набувають естетичний статус лише тоді, коли позначуване ними зміст виявляється відповідно оформленим, починає діяти на художньої "території", коли емоційне переживання виражає себе через твір мистецтва, що додає йому особливу естетичний вимір, виразність, структуру, розраховану на певний ефект. Точно в такій же мірі і природні явища здатні посилати естетичний імпульс, коли їх сприйняття спирається на художній принцип, вгадують за явищем - сутність, за поверхнею - символ. "Все природне прекрасно, коли має вигляд зробленого людиною, а мистецтво прекрасно, якщо походить на природу", - зазначав І. Кант.

Часто, не помічаючи того, що естетичним началом стають уяву і пам'ять, "оформляють" наші емоції, людина ототожнює емоційна, і естетичне переживання. "Що пройде, то буде мило" - ця приказка відбила механізм породження естетичних уявлень. Спостереження про те, що саме наша пам'ять естетизує життя, висловлював і М. М. Бахтін. Дистанція часу надає емоційним переживанням закінчені форми, породжує своєрідний "гербарій почуттів": це вже не стільки саме почуття, скільки оповідь про почуття з усіма необхідними елементами, що повідомляють йому композиційну цілісність, виразність, тобто естетичну структуру. Тільки з цих позиції можлива "каталогізація" типів естетичного ставлення і судження про їх гармонійності (прекрасне, витончене, граціозна) або дисгармоничности (жахливе, трагічне, потворне і т.п.).

Дані зауваження надзвичайно важливі, так 'як допомагають усунути плутанину в предметі і структурі естетики, що приводить і донині до помилкових патетичним заявам типу "естетика - це етика майбутнього" і т.п.

 
<<   ЗМІСТ   >>