Повна версія

Головна arrow Етика та Естетика arrow Естетика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Передмова

Шановний читачу, перед вами - третє видання підручника "Естетика". Цей підручник був створений в результаті перемоги автора на Всеросійському конкурсі "Нові книги для вищої школи" і неодноразово випускався в нашій країні, починаючи з 1998 р На даний текст внесено зміни та доповнення, що відображають новітні процеси розвитку естетики як світової науки, що інтегрують комплекс сучасних зарубіжних досліджень в області естетики, а також враховують нові методичні вимоги до вітчизняної навчальній літературі. Попередні видання підручника викликали великий суспільний інтерес і відгук у пресі. Були опубліковані обширні рецензії в журналах "Людина", "Мистецтвознавство", "Діалог мистецтв", "Мистецтво", "Пінакотека", а також в "Літературній газеті", "Независимой газете", щомісячнику РАН "Пошук" та багатьох інших. Автор взяв до уваги зроблені акценти, обдумав висловлені побажання, в результаті чого з'явився новий, удосконалений варіант книги.

У новому підручнику збережена принципова лінія автора - розглядати основні проблеми і поняття естетики не в герметичній замкнутості, а в живому зіткненні з художньою практикою. З урахуванням цього склалася структура підручника, в якому головний акцент зроблено на подоланні статики у викладі основних проблем і понять естетичної павуки. Провідним принципом аналізу, що забезпечує коректність естетичних узагальнень, виступає принцип історизму, діахронії. Такий підхід, що дозволяє піти від умоглядних схем, уникнути схоластичности естетичних суджень, супроводжує розгляд змісту основних естетичних категорій - мистецтва, художньої свідомості, художнього образу, художнього стилю, художньої композиції, художнього змісту і форми, художньої творчості та інших - в процесі їх історичного становлення . Тим самим естетичні узагальнення не привносить ззовні, а розкриваються як невід'ємна внутрішня сторона еволюціонує художнього процесу.

Синтез історичного і теоретичного, застосований до естетичного знанню, виявляється, на переконання автора, найбільш продуктивним у навчальному та методичному відносинах: студент не заучивает готові теоретичні формули і визначення, а навчається бачити їх рухливе історичне наповнення, не механічно засвоює методологію соціологічного і культурологічного аналізу мистецтва , а набуває вміння самостійно розуміти витоки смислообразованія в мистецтві, особливості художньо-символічного "словника" різних епох, оцінювати тенденції розвитку європейської культури в минулому і сьогоденні.

Підручник складається з дев'яти розділів і 35 глав. Враховуючи інтенсивний розвиток проблематики та інструментарію естетичного знання в останні роки, в окремі розділи виділені теми соціології, культурології та психології мистецтва. Кожна тема забезпечена питаннями, покликаними допомогти студентам у поглибленій підготовці і самостійної наукової роботи.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

 • • основні етапи розвитку світової естетичної думки, еволюцію уявлень про природу мистецтва і його можливості;
 • • особливості художніх потреб різних епох, історичну модифікацію художніх смаків;
 • • особливості художньо-символічного "словника" різних культур;

вміти

 • • розуміти специфіку мови мистецтва, закономірності його еволюції;
 • • розуміти міру художньої умовності в різних видах мистецтв;
 • • оперувати основними поняттями естетики не тільки крізь формули і визначення, але з урахуванням їх реальної історичної рухливості;

володіти

 • • основними поняттями філософії мистецтва;
 • • навичками осягнення смислообразованія в мистецтві;
 • • критеріями естетичної оцінки класичних і сучасних явищ мистецтва.
 
<<   ЗМІСТ   >>