Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Антикризове управління

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Антикризове управління - Коротков Е.М.

У підручнику дається концепція антикризового управління, яка відображає сучасні проблеми його методології та організації.

Антикризове управління розглядається як тип управління, орієнтованого на передбачення, розпізнавання кризових ситуацій, а також готовність до управління в умовах кризи та виходу з нього з новим імпульсом подальшого розвитку організації. При цьому значний акцент робиться на розумінні суб'єктивних і об'єктивних причин виникнення кризи в умовах циклічного розвитку організації, можливостей прогнозування криз та врахування ризиків.

Підручник містить низку нових тем, збагачують концепцію антикризового управління та поглиблювали його проблематику, такі як латентні кошти в механізмі антикризового управління, керування людським капіталом, аксіологія антикризового управління, ділова репутація як фактор антикризового управління, система відповідальності та ін

Для студентів, які навчаються за напрямом Менеджмент, а також аспірантів, викладачів і практичних працівників.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Соціально-економічна система (організація): функціонування і розвиток Поняття і різновиди соціально-економічних систем Функціонування і розвиток соціально-економічної системи (організації) Закономірності розвитку соціально-економічних систем (організацій) Діалектика розвитку: якісні та кількісні зміни, спади і підйоми, цикли і небезпекиРОЗДІЛ 2. Кризи в розвитку соціально-економічних систем: причини, фактори і наслідки Циклічність розвитку соціально-економічної системи Поняття кризи, причини його виникнення і основні риси Ознаки і характеристики кризи, його розпізнавання і дозвіл Типи криз та їх особливості Макро- і мікроекономічні кризи в розвитку соціально-економічної системи (організації) Антикризове управління: сутність, потреба, форми Можливість і необхідність антикризового управління Проблематика і типологія антикризового управління Фактор комунікацій в антикризовому управлінні Перетворення в антикризовому управлінніДроблення фірмиЗлиття фірмПоглинання фірмиБанкрутство Ефективність антикризового управління Державне регулювання кризових ситуацій Система і механізм антикризового управління Поняття системи антикризового управління та її основні характеристики Механізм і специфіка методів антикризового управління Латентні кошти в механізмі антикризового управління Людський капітал в механізмі антикризового управління Аксіологічні кошти антикризового управління Інвестиційна політика в антикризовому управлінні Процес і технології антикризового управління Поняття технології антикризового управління Розробка управлінських рішень в технології антикризового управління Аналітичні операції в технології антикризового управління Ризики в технології антикризового управління Контролінг в технології антикризового управління Діагностика криз у процесах антикризового управління Діагностика та її роль в сучасному антикризовому управлінні Оцінка кризових явищ у процесах антикризового управління Технологія діагностики кризи: етапи та методи Інформаційне забезпечення технології діагностики Прогнозування кризових ситуацій при діагностиці організації Сталий розвиток організації та антикризове управління Стійкість у циклічному розвитку організації Розробка і реалізація стратегії антикризового управління Конкурентоспроможність організації та її роль у сталому розвитку Ділова репутація організації як чинник її сталого розвитку та якості антикризового управління Система відповідальності в системі антикризового управління Неспроможність організації та процедури санації Виникнення неспроможності та банкрутства організації. Проведення реорганізаційних процедур в умовах неспроможності організації Санація в механізмі антикризового управління Розробка та реалізація програми санації Професіоналізм менеджера антикризового управління Кризи і безпека розвитку соціально-економічної системи Безпека соціально-економічної системи (організації) і фактори її забезпечення Види безпеки та їх прояв у розвитку організації Показники безпеки соціально- економічної системи (організації) Основні напрямки вдосконалення державного управління економічною безпекоюТермінологія концепції антикризового управління
 
>>