Повна версія

Головна arrow Логіка arrow Логіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Інші рішення парадоксу

Отже, існують висловлювання, говорять про свою власну істинність або хибність. Ідея, що такого роду висловлювання не є осмисленими, дуже стара. Її відстоював ще давньогрецький логік Хрісіпп.

У Середні століття англійський філософ і логік У. Оккам заявляв, що твердження «Будь-яке висловлювання хибно» безглуздо, оскільки воно говорить в числі іншого і про власну хибність. З цього твердження прямо випливає протиріччя. Якщо всяке висловлювання .южно, то це відноситься і до самого даному утвердженню; але те, що воно помилково, означає, що не всяке висловлення помилкове. Аналогічно йде справа і з твердженням «Усяке висловлення правдиве». Воно також має бути віднесено до безглуздим і також веде до протиріччя: якщо кожне висловлення істинно, то істинно і заперечення самого цього висловлення, тобто вислів, що не всяке висловлювання істинно.

Чому, однак, висловлення не може осмислено говорити про свою власну істинність або хибність?

Вже сучасник Оккама, французький філософ XIV ст. Ж. Буридан, не був згоден з його рішенням. З погляду звичайних уявлень про безглуздість, вирази типу «Я брешу», «Усяке висловлення правдиве (хибне)» і т.п. цілком осмислені. Про що можна подумати, про те можна висловитися, - такий загальний принцип Бурідана. Людина може думати про істинність твердження, яке він вимовляє, значить, він може і висловитися про це. Не всі твердження, говорять про самих себе, відносяться до безглуздим. Наприклад, твердження «Ця пропозиція написано по-російськи» є істинним, а твердження «У цій пропозиції десять слів» неправдою. І обидва вони абсолютно осмислені. Якщо допускається, що твердження може говорити і про самого себе, то чому воно не здатне зі змістом говорити і про таку свою властивість, як істинність?

Сам Буридан вважав вислів «Я брешу" не безглуздим, а помилковим. Він обгрунтовував це так. Коли людина стверджує якусь пропозицію, він стверджує тим самим, що воно істинне. Якщо ж пропозиція говорить про себе, що воно саме є хибним, то вона являє собою тільки скорочену формулювання більш складного виразу, стверджує одночасно і свою істинність, і свою хибність. Цей вираз суперечливо і, отже, помилково. За воно не безглуздо.

Аргументація Бурідана і зараз іноді вважається переконливою.

Є й інші напрямки критики того рішення парадоксу «Брехун», яке було в деталях розвинене Тарським. Чи справді в семантично замкнутих мовами - а такі адже всі природні мови - немає ніякого протиотрути проти парадоксів цього типу?

Якби це було так, то поняття істини можна було б визначити строгим чином тільки в формалізованих мовах. Тільки в них вдасться розмежувати предметний мова, якою міркують про навколишній світ, і метамова, на якому говорять про це мовою. Ця ієрархія мов будується за зразком засвоєння іноземної мови за допомогою рідного. Вивчення такої ієрархії призвело до багатьох цікавих висновків, в певних випадках вона істотна. Але її немає в природній мові. Чи дискредитує це його? І якщо так, то в якій саме мірі? Адже в ньому поняття істини все-таки вживається, і зазвичай без всяких ускладнень. Чи є введення ієрархії єдиним способом виключення парадоксів, подібних «Брехунові»?

У 30-і рр. XX ст. відповіді на ці питання представлялися безсумнівно ствердними. Однак зараз колишньої одностайності вже пет, хоча традиція усувати парадокси даного типу шляхом «розшаровування» мови залишається панівною.

Останнім часом все більше уваги привертають егоцентричні вирази. У них зустрічаються слова, подібні «я», «це», «тут», «тепер», і їх істинність залежить від того, коли, ким, де вони вживаються.

У затвердження «Це висловлення є помилковим» зустрічається слово «це». До якого саме об'єкту воно відноситься? «Брехун» може говорити про те, що слово «це» не відноситься до сенсу даного твердження. Але тоді до чого воно відноситься, що означає? І чому даний сенс не може бути все-таки позначений словом «це»?

Не вдаючись тут у деталі, варто відзначити тільки, що в контексті аналізу егоцентричних виразів «Брехун» наповнюється зовсім іншим змістом, ніж раніше. Виявляється, він вже не застерігає від змішування мови і метамови, а вказує на небезпеки, пов'язані з неправильним вживанням слова «це» і подібних йому егоцентричних слів.

Проблеми, зв'язуються протягом століть зі «Брехуном», радикально змінювалися залежно від того, чи розглядалося він як приклад двозначності, або ж як вираз, зовні являє як зразок змішання мови і метамови, або ж, нарешті, як типовий приклад неправильного вживання егоцентричних виразів. І немає впевненості в тому, що з цим парадоксом не опиняться зв'язаними в майбутньому й інші проблеми.

Відомий сучасний фінський логік і філософ Г. фон Врігт писав у своїй роботі, присвяченій «Брехунові», що даний парадокс пі в якому разі не повинен розумітися як локальне, ізольоване перешкоду, переборні одним винахідливим рухом думки. «Брехун» торкається багатьох найбільш важливі теми логіки і семантики. Це і визначення істини, і тлумачення суперечності і докази, і ціла серія важливих відмінностей: між пропозицією і виражається їм думкою, між вживанням вираження і його згадкою, між змістом імені і позначається їм об'єктом.

Аналогічно йде справа і з іншими логічними парадоксами. «Антиномии логіки, - пише фон Врігт, - спантеличили з моменту свого відкриття і, ймовірно, будуть спантеличувати нас завжди. Ми повинні, я думаю, розглядати їх не стільки як проблеми, що очікують рішення, скільки як невичерпне сирий матеріал для роздумів. Вони важливі, оскільки роздум про них зачіпає найбільш фундаментальні питання усієї логіки, а значить, і всього мислення ».

На закінчення цієї розмови про «брехун» можна згадати курйозний епізод з того часу, коли формальна логіка ще викладалася в школі. У підручнику логіки, виданому в кінці 40-х рр. XX ст., Школярам восьмого класу пропонувалося в якості домашнього завдання - у порядку, так би мовити, розминки - знайти помилку, допущену в цьому простенькому на вид затвердження: «Я брешу». І, нехай це не здасться дивним, вважалося, що школярі в більшості своїй успішно справлялися з таким завданням.

 
<<   ЗМІСТ   >>