Повна версія

Головна arrow Логіка arrow Логіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Дедуктивна аргументація

Дедуктивна аргументація являє собою виведення обгрунтовуваного положення з інших, раніше прийнятих положень. Якщо висунуте положення вдається логічно (дедуктивно) вивести зі вже встановлених положень, це означає, що воно прийнятно в тій же мірі, що і ці положення. Обгрунтування одних тверджень шляхом посилання на істинність або прийнятність інших тверджень - не єдина функція, виконувана дедукцією в процесі аргументації. Дедуктивне міркування служить також для верифікації (непрямого підтвердження) тверджень: з проверяемого положення дедуктивно виводяться його емпіричні слідства; підтвердження цих наслідків оцінюється як індуктивний довід на користь вихідного положення. Дедуктивне міркування використовується також для фальсифікації тверджень шляхом показу того, що випливають з них слідства помилкові. Не досягла успіху фальсифікація являє собою ослаблений варіант верифікації: невдача у спростуванні емпіричних наслідків перевіряється гіпотези є аргументом, хоча і надто слабким, на підтримку цієї гіпотези. І нарешті, дедукція використовується для систематизації теорії або системи знання, простежування логічних зв'язків входять до неї тверджень, побудови пояснень і розумінь, що спираються на загальні принципи, пропоновані теорією. Прояснення логічної структури теорії, зміцнення її емпіричної бази і виявлення загальних передумов є важливим внеском в обгрунтування входять до неї тверджень.

Дедуктивна аргументація універсальна, застосовна у всіх областях знання і в будь-якій аудиторії. «І якщо блаженство є не що інше, як життя вічна, - пише середньовічний філософ Еріугена, - а життя вічна це пізнання істини, то блаженство - це не що інше, як пізнання істини». Це теологічне міркування являє собою дедуктивний умовивід, а саме силогізм.

Питома вага дедуктивної аргументації у різних галузях знання істотно різний. Вона дуже широко застосовується в математиці і математичній фізиці і тільки епізодично в історії або естетиці. Маючи на увазі сферу докладання дедукції, Аристотель писав: «Не слід вимагати від оратора наукових доказів, точно так само, як від математика не слід вимагати емоційного переконання». Дедуктивна аргументація є дуже сильним засобом і, як всяке таке засіб, повинна використовуватися вузьконаправлено. Спроба будувати аргументацію у формі дедукції в тих областях або в тій аудиторії, які для цього не годяться, призводить до поверхневих міркуванням, здатним створити тільки ілюзію переконливості.

Залежно від того, наскільки широко використовується дедуктивна аргументація, всі науки прийнято ділити на дедуктивні і індуктивні. У перших використовується переважно або навіть єдино дедуктивна аргументація. По друге така аргументація грає лише свідомо допоміжну роль, а на першому місці стоїть аргументація емпірична, що має індуктивний, імовірнісний характер. Типовою дедуктивної наукою вважається математика, зразком індуктивних наук є природні науки. Однак поділ наук на дедуктивні та індуктивні, широко розповсюджене ще на початку XX ст., Зараз багато в чому втратило своє значення. Воно орієнтоване на науку, розглянуту в статиці як систему надійно і остаточно встановлених істин.

Поняття дедукції є загальнометодологічні поняттям. У логіці йому відповідає поняття докази.

 
<<   ЗМІСТ   >>