Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Безпека банківської діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Злочини проти власності, в яких вексель є засобом скоєння злочину

Шахрайство при видачі векселів

Спосіб обману при видачі векселя полягає в тому, що натомість цінного паперу набувачеві видається документ, плата за яким спочатку не передбачається. У злочинних цілях використовується інтелектуальний підроблення або інший умисний дефект форми векселя, тобто заздалегідь задумані порушення правил видачі векселя, що позбавляють цінний папір вексельної сили.

Під інтелектуальним фальсифікацією прийнято розуміти складання документа, що містить завідомо неправдиві відомості, що мають юридичне значення для підтвердження взаємних зобов'язань між сторонами в галузі цивільного права. При цьому формою документ правильний, проте викладені в ньому відомості не відповідають дійсності. Інтелектуальний підроблення встановлюється на основі логічного аналізу змісту документів і його реквізитів шляхом встановлення їх невідповідності відомим фактам. Помилковим, стосовно до описуваної ситуації, є запис у векселі "зобов'язуюсь сплатити".

Приклад. У лютому 2011 р в Москві завершено розслідування за фактом шахрайських дій М., колишнього голови правління комерційного банку «І.». Так, М. збув одному з клієнтів банку вексель зазначеної кредитної організації номіналом 3150000 руб. без оформлення договору купівлі-продажу та акту прийому-передачі. Гарантійний лист банку про зобов'язання викупити зазначений вексель, передане набувачу цінного паперу, не містило таких обов'язкових реквізитів, як дата, помер і адресат. Пред'явити зазначений вексель до оплати в банк "І." потерпілий згодом не зміг, так як угода але купівлі-продажу векселя не була належним чином оформлена, а грошові кошти, передані в оплату векселя М., в касу банку нс надійшли. Аналогічним чином М. заволодів грошовими коштами в розмірі 8500000 крб. ще одного з громадян, надавши йому вексель номіналом 10 млн руб.

Видача незабезпечених векселів. Найбільш поширеним видом шахрайства зазначеного виду у вексельній сфері є видача простого векселя без наміру його оплатити. "Векселедавець" у більшості випадків просто не має коштів для плати за векселем і спочатку не має наміру його оплатити. Для створення видимості надійності своєї організації і високої ліквідності цінних паперів шахраї в одних випадках використовують назви зареєстрованих ними лжекоммерческіх організацій, співзвучні з відомими фірмами, в інших - набувають організацію з хорошою діловою репутацією.

Приклад. З метою отримання бюджетних грошей, виділених на прокладку ліній сучасного зв'язку уздовж нафтопроводу Східний Сибір - Тихий океан, шахраї придбали бренд компанії ТОВ "А.", що володіла хорошою репутацією на будівельному ринку в сфері зв'язку та комунікацій (залишивши колишнім власникам її персонал, інфраструктуру, обладнання тощо). Отримавши від компанії "Т." в рахунок виконання майбутніх робіт аванс на суму 2,3 млрд руб., "клон" ТОВ "А." перевів 850 млн руб. з цієї суми в комерційний банк "С." в оплату отриманої там банківської гарантії на 1,2 млрд руб. і, крім того, видав цьому банку "вексель" на суму 350 млн руб. Надалі, використовуючи банківську гарантію, "клон" ТОВ "А." отримав від компанії "Т." ще один платіж на 1,2 млрд руб. Виконувати будь-які зобов'язання за договором шахраї спочатку не збиралися.

Після виявлення афери новому керівництву компанії "Т." вдалося повернути з банку "С." лише 850 млн руб. "Вексель" ТОВ "А." на 350 млн руб. виявився нічим не забезпеченим. Вказану суму і решту грошей, отримані фірмою-одноденкою з брендом ТОВ "А.", шахраї вивели на рахунки в офшорах.

Придбання незабезпечених векселів не завжди є результатом омани обманутого покупця. Відомо чимало фактів, коли організації, у тому числі кредитні, навмисне набувають такі векселі в обмін на реальні цінності. Мова йде про спеціально створюваних ситуаціях умисного банкрутства, коли керівництво організації попросту розкрадає кошти акціонерів і вкладників.

Виведення активів кредитної організації проводиться але нехитрій схемі, а саме: недобросовісні керівники банків реалізують високоліквідні цінні папери, виручені грошові кошти викрадають і номінально заміщають реальні активи неліквідними (незабезпеченими) цінними паперами, у тому числі векселями фірм-одноденок [1].[1]

Додаткові способи маскування незабезпеченості векселя. В окремих випадках шахраї, переконуючи набувача векселя в надійності виданої ними цінного паперу, посилаються на внесену до вексель запис, згідно з якою векселедавець доручає обслуговуючому його банку здійснювати платежі за виданими ним векселям за рахунок коштів на його розрахунковому рахунку. Зі змісту зазначеної записи випливає, що платіж має бути зроблений у банку за місцем знаходження розрахункового рахунку векселедавця. При цьому банк у разі потреби підтверджує свою готовність виконати доручення. Недостатньо досвідчений в вексельному та фінансовому праві набувач векселя вважає, що банк таким чином бере на себе й зобов'язання про оплату векселя.

Коли ж векселедержатель при настанні терміну платежу звертається до вказаного банку з вимогою про оплату векселя, то дізнається, що цінний папір оплаті не підлягає у зв'язку з відсутністю коштів на розрахунковому рахунку векселедавця, а сам банк ніяких зобов'язань за векселем не несе. Справа в тому, що банк, на який векселедавець покладає обов'язок платити за векселем, не є особою, яка несе в силу ст. 47 Положення про переказний і простий вексель відповідальність за оплату векселя перед векселедержателем. Таку відповідальність несе сам векселедавець, який призначив уповноважену особу для платежу.

Пряма вказівка векселедавцем на банк (чи іншу організацію), як на платника (а не посередника в оплаті) за векселем, також не є гарантією майбутньої оплати цінного паперу. Таку вказівку підлягає виконанню лише в тих випадках, коли передбачуваний платник акцептує цінний папір. У разі відмови в акцепті банк точно так само, як і в описаному вище випадку, не несе ніякої відповідальності перед векселедержателем. Всі претензії по оплаті векселя слід адресувати до векселедавця.

Видача векселя з завідомим дефектом форми. Дефект форми векселя згідно зі ст. 76 Положення про переказний і простий вексель означає відсутність будь-якого з обов'язкових реквізитів (позначень) векселя, що позбавляє цінний папір сили простого векселя. Перелік обов'язкових реквізитів векселі міститься в ст. 75 Положення про переказний і простий вексель. В тому числі:

 • 1) найменування "вексель", включене в текст і висловлене тією мовою, якою цей документ складений;
 • 2) просте і нічим не обумовлене обіцянку сплатити певну суму;
 • 3) зазначення строку платежу;
 • 4) зазначення місця, в якому повинен бути здійснений платіж;
 • 5) найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений;
 • 6) зазначення дати і місця складання векселя;
 • 7) підпис того, хто видає документ (векселедавця).

При цьому наявність реквізитів оцінюється не тільки

за формальною присутності, але й по змістовному ознакою (наприклад, за ознакою справжності підпису).

Застосовуючи в цілях обману умисний дефект форми векселя, шахраї користуються недоліками правової підготовки і ділового досвіду у добросовісних учасників вексельного обігу. Ці обставини дозволяють шахраям застосовувати витончені форми обману потерпілих під виглядом "помилок" при оформленні векселі, що тягнуть його недійсність, або істотно зменшують розміри зобов'язань векселедавця. Відрізнити в даному випадку обман від випадкової помилки зовсім неважко, однак набувачі векселів не завжди розпізнають згадані вище навмисні порушення процедури оформлення цінних паперів. Це дозволяє злочинцям відмовлятися від виконання зобов'язань і маскувати шахрайські дії шляхом додання їм видимості цивільно-правового делікту.

Самим достовірним ознакою обману в зазначених випадках служить відмова від виконання передбачених векселем зобов'язань. При сумлінному ж омані зобов'язаної за векселем особи будь-яких правових перешкод для виконання зобов'язань не є.

Підписання векселі неуповноваженою особою. Найбільш поширеними видами дефекту форми векселя (і способами ухилення від виконання зобов'язань за векселем), як показує практика, є підписання векселі неуповноваженою особою.

Згідно з вимогами вексельного законодавства векселедавець повинен підписати вексель власноруч або видати довіреність на підписання названої цінного паперу іншій особі. В останньому випадку підпис супроводжується припискою "за дорученням".

Підписання векселя від імені організації-векселедавця вимагає повноважень, спеціально обумовлених у статуті чи положенні. Аналогічні вимоги встановлені і до підпису від імені організації-аваліста (вексельного поручителя). Підпис особи, що не має відповідних повноважень або вийшов за їх межі (наприклад, за межі визначеної статутом банку суми, яку йому дозволено авалировать без узгодження), не тягне будь-яких зобов'язань з боку організації, від імені якої підписана цінний папір. У такому випадку згідно зі ст. 8 Положення про переказний і простий вексель "кожен, хто підписав переказний вексель як представник особи, від імені якої він не був уповноважений діяти, сам зобов'язаний за векселем". Тобто дана особа відповідає за вексельними зобов'язаннями як приватна особа в межах власного майнового стану. Імовірність же того, що приватна особа здатне відшкодувати багатомільйонні суми зобов'язань, даних від імені організації, практично відсутня. Крім того, громадяни, які підписали подібні цінні папери, нерідко просто ховаються від Векселеприобретателем і судових органів.

Іноді як неуповноваженої особи виступає керівник організації, що перевищив межі відведених йому повноважень.

Приклад. У 2011 р Генеральна прокуратура РФ повідомила про закінчення розслідування і направлення до суду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього директора племзаводу "П", який, зловживаючи своїми повноваженнями, незаконно видав від імені племзаводу простий вексель номіналом 60 млн руб., А виручені гроші використав для оплати придбання в особисту власність московської фірми ТОВ "Т." [2].[2]

Відмови від плати за векселями у зв'язку з підписанням цінних паперів уповноваженою особою - явище нерідке. Такі дії можуть бути правомірною спробою захисту організації-векселедавця від наслідків шахрайських дій її окремих працівників. Однак практиці відомі інші випадки, коли організація-векселедавець робила ставку на майбутній відмова від випущених нею векселів як на самостійний напрям своєї фінансової політики.

Підписання векселя з відступом від способу відтворення підпису. Дефект підписи векселі може виразитися не тільки в підписанні документа уповноваженою особою, а й у способі відтворення підпису.

Згідно з правилами видачі векселя (а також здійснення авалю) підпис особи, уповноваженої від імені векселедавця, повинна бути виконана особисто, без застосування факсимільного штемпеля. Порушення цих вимог визнається судовою практикою достатньою підставою для відмови від плати але векселем.

Приклад. Зокрема, при розгляді спору про стягнення суми за векселем з аваліста було встановлено, що підпис особи, яка підписала вексель від імені юридичної особи-векселедавця, була відтворена за допомогою штемпеля.

Аваліст в обгрунтування своєї відмови платити вказував на дефект форми векселя, який повинен був містити власноручний підпис уповноваженої особи, оскільки інші способи оформлення документа вексельним правом виключені.

Векселедержатель, посилаючись на п. 2 ст. 160 ГК РФ, вважав вексель належно оформленим. Нагадаємо, що названа норма вказує, що "використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках і в порядку, передбачених законом, іншими правовими актами або угодою сторін".

Проте арбітражний суд в даному випадку визнав наявність дефекту форми векселя і звільнив аваліста від відповідальності на підставі ст. 32 Положення про переказний і простий вексель. При цьому суд вказав, що в нормативному порядку інший, крім власноручного, спосіб оформлення підписи на векселі не встановлений [3].[3]

Видача векселя із зобов'язанням виплати вексельної суми при настанні певних умов. Досить поширеним видом дефекту форми векселя є включення в даний документ записів, що зв'язують виплату вексельної суми якими б то не було умовами. Такі записи суперечать природі простого векселя, який відповідно до ст. 75 Положення про переказний і простий вексель повинен містити просте і нічим не обумовлене обіцянку сплатити певну суму.

Судовими інстанціями, зокрема, було встановлено факт дефекту форми векселя, викликаний включенням в нього умови про настання терміну платежу після закінчення 20 днів з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок векселедавця. Суд зазначив, що включення в вексель вказівки, що зв'язує обов'язок оплати з настанням події, щодо якої невідомо, чи наступить воно, свідчить про умовне характері зобов'язання. Крім того, Положення про переказний і простий вексель виключає можливість вказівки термінів за векселем способами іншими, ніж встановлено ст. 33 Положення. Отже, такий документ не може бути визнаний має силу векселі через дефект форми.

До числа умов, які обмежують виплату за векселем і тому позбавляють документ вексельної сили, відносяться часті на практиці випадки включення в вексель умов про погашення заборгованості у негрошовій формі.

Приклад. ЗАТ "М." шляхом індосаменту набуло простий вексель, виписаний ВАТ "К." 6 лютого 1997, зі строком платежу але пред'явленням, але не раніше 7 березня 1997 року, але якому підлягало оплаті 500 млн руб. з умовою: продукцією ВАТ "К.".

Дана умова було включено в текст бланка векселя і розташоване перед підписом векселедавця. Пред'явлений у встановлений термін до оплати спірне вексель не був оплачений векселедавцем з мотивів відсутності з його боку зобов'язання сплатити грошову суму, оскільки документ містить спеціальну обмовку про постачання продукції ВАТ "К." на суму, зазначену у векселі.

Президія ВАС РФ своєю постановою визнав відмову від сплати за векселем грошової суми обгрунтованим, відзначивши що, позначка про оплату векселя продукцією ВАТ "К." засвідчує негрошове зобов'язання, а зобов'язання щодо передачі даної продукції на суму, зазначену у векселі. За таких умов документ, представлений позивачем і названий їм векселем, слід розглядати як боргове письмове зобов'язання, а правовідносини сторін у цьому випадку регулюються нормами цивільного права [4].[4]

У 1997 р групою шахраїв були зроблені спроби отримання кредитів у ряді комерційних банків під заставу так званих золотих векселів (рис. 6.2).

Зазначені векселі були навмисне складені з таким дефектом форми, як відсутність "простого і нічим не обумовленого обіцянки сплатити певну суму".

У числі гучних афер на вексельному ринку відомий випадок випуску в 1995 р незабезпечених векселів инвестици-

Золотий вексель з дефектом форми

Мал. 6.2. Золотий вексель з дефектом форми

онной компанії "Енергоатом" на суму понад 22 трлн руб. Половину "цінних паперів" шахраї встигли реалізувати через спеціально створені в Москві, Санкт-Петербурзі Воронезької, Свердловській, Самарській, Архангельської, Тюменській областях фірми-одноденки. Фальшивки обмінювалися на продукцію промислових підприємств - автомобілі, вино-горілчані вироби і медикаменти.

Жоден з набувачів векселів не звернув уваги на те, що найменування векселедавця "Інвестиційна компанія" Енергоатом "" в тексті векселя відрізняється від реквізитів підпису особи, яка видала вексель, в яких значилося "Закрите акціонерне товариство" Енергоатом "" (рис. 6.3). Зазначений прийом дозволив шахраям застрахуватися від арбітражних позовів, так як дефект форми цінного паперу автоматично зробив її нікчемною. Показово, що навіть незважаючи на широкий розголос у ЗМІ та порушену кримінальну справу, ці векселі неодноразово зустрічалися на вексельному ринку.

Унікальне поєднання різних дефектів форми містив

Простий вексель з дефектом форми

Мал. 6.3. Простий вексель з дефектом форми

Переказний вексель з дефектами форми

Мал. 6.4. Переказний вексель з дефектами форми

вексель якоїсь фірми-одноденки АТЗТ "Алмази Якутії", представлений на рис. 6.4.

Сповнений на бланку, виготовленому але досить складної технології (металографія) з використанням спеціальних матеріалів (папір, фарби), вексель характеризується:

 • - Відсутністю найменування "вексель", включеного до тексту самого документа;
 • - Різночитаннями в найменуванні векселедавця;
 • - Відсутністю вказівки терміну та місця платежу;
 • - Відсутністю підпису аваліста та ін.

У ряді випадків для надання видимості ліквідності вексель постачають підробленим індосаментом або іншими реквізитами від імені відомих кредитних організацій. З цією метою використовуються підроблені рекомендаційні листи від імені різних державних органів. Так, наприклад, ЦБ РФ листом від 26.02.1996 № 28-1-15 / 236 інформував кредитні організації про появу векселів з підробленим авалем від імені Центрального банку РФ. Векселі супроводжувалися листом Банку Росії, підтверджуючим аваль і містить висновок про відповідність авальованого векселя "вимогам женевських вексельною конвенцією 1930 p", а також про можливість його використання "при проведенні операцій на внутрішньому і зовнішньому фінансових ринках". До векселем додавалося також повідомлення на адресу комерційного банку, виконане на підроблений бланку ЦБ РФ з недійсним номером, яке підтверджує "стійке фінансове становище, бездоганну репутацію та ступінь надійності" платника за векселем.

У 1997 р на вексельному ринку з'явилися переказні векселі "Фінансово- енергетичного союзу" серії Ф-2, з підробленим авалем від імені Мінфіну Росії (рис. 6.5).

Як і в попередньому випадку, векселі сопровожда-

Переказний вексель з підробленим авалем

Мал. 6.5. Переказний вексель з підробленим авалем

лись підробленими документами від імені Банку Росії і Міністерства економіки РФ (рис. 6.6).

У листі від імені ЦБ РФ повідомлялося, зокрема, що: "Переказні векселі Фінансово-енергетичного союзу (ФЕС) ... відповідають женевської конвенції" Про векселі "і можуть бути використані на внутрішньому фінансовому ринку Російської Федерації".

Підроблений лист від імені Міністерства економіки РФ сповіщало, що: "Міністерство економіки РФ вважає за необхідне авалировать Мінфіном РФ векселі Фінансово-енергетичного союзу (ФЕС) сер. Ф-2 ... так як вони будуть використовуватися для розв'язання кризи неплатежів в енергетичному комплексі Російської Федерації ".

За даним фактом Мінфін Росії змушений був через ЗМІ випустити спеціальне спростування.

У числі інших недобросовісних вивертів, що роблять вексель недійсним, зустрічаються: передача дійсного векселі особи за відсутності безперервного ряду індосаментів, з цієї причини набувач цінного паперу нс може розглядатися законним векселедержателем і не може здійснювати права за векселем; свідомо неправильне виконання написів про посередництво, про акцепт, про аваль; недійсними будуть будь-які зобов'язання векселедавця, зафіксовані не в самому векселі, а в інших хоча б і пов'язаних з ним документах.

Навмисна дефектність оформлення векселя може виразитися у видачі документа від імені філії організації, який таким правом не наділений. Вексель може бути виданий від імені банку, позбавленого ліцензії на право здійснення банківських операцій. Зловмисники здійснюють і інші аналогічні "помилки".

Копії підроблених супровідних документів до векселів

Мал. 6.6. Копії підроблених супровідних документів до векселів "Фінансовоенергетіческого союзу"

 • [1] Згідно з даними Агентства але страхування внесків (АСВ), за період 2007-2012 рр. процедурами банкрутства піддалися більше 290 банків. З них станом на жовтень 2012 р зазначену процедуру проходять 122 кредитні організації. Утретє активів банків-банкрутів у багатьох випадках є результатом розкрадання. За фактами шахрайства власників і топ-менеджерів ряду кредитних організацій-банкрутів АСВ подано 156 заяв в правоохоронні органи. 27 колишніх власників і керівників банків засуджені.
 • [2] Заступник Генерального прокурора Російської Федерації направив до суду кримінальну справу стосовно колишнього директора ВАТ "Племзавод" Пушкінський "", який викрав майно Російської Федерації на суму понад 400 млн руб. // Генеральна прокуратура РФ: [офіц. сайт]: Взаємодія зі ЗМІ: Новини прокуратур суб'єктів Федерації: 16.03.2011. URL: genproc.gov.ru/news/news-71369/ (дата звернення: 19.01.2013).
 • [3] Див .: Огляд практики вирішення спорів, пов'язаних з використанням векселя в господарському обороті: додаток до інформаційного листа Президії ВАС РФ від 25.07.1997 № 18.
 • [4] Див .: постанова Президії ВАС РФ від 06.04.1999 № 588/99.
 
<<   ЗМІСТ   >>