Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Безпека банківської діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні способи розкрадання грошових коштів з використанням систем віддаленого управління рахунком ("Банк-Клієнт" і "Інтернет-банкінг")

Для здійснення розкрадань з використанням систем віддаленого управління рахунком шахраї створюють і авторизують повністю підроблене електронне платіжне повідомлення або спотворюють реквізити реально існуючого платіжного повідомлення.

У жовтні 2011 р шахраї зламали систему "Банк- Клієнт" в одній з московських компаній, склали платіжне доручення на суму понад 2 млн руб. і перевели ці гроші на рахунки фірми-одноденки, проте були затримані при переведенні в готівку грошей.

У випадках використання реально існуючих платіжних повідомлень грошові суми, спрямовані на рахунок клієнта банку, переадресовуються на рахунок співучасника злочинців.

Для виготовлення підроблених платіжних доручень на паперових носіях виготовляються підроблені відбитки печаток (з підроблених кліше, шляхом сканування і т.п.). Можливі випадки використання справжніх печаток, тимчасово потрапили в руки злочинців. Підробляються підписи уповноважених осіб банку. Електронні ж копії платіжних доручень можуть бути завірені електронними аналогами підписів, носії яких тимчасово вийшли з законного володіння або викрадені в уповноважених осіб.

У якості "проміжного" одержувача викрадених грошей зазвичай виступає фізична особа, яка не обізнане про справжньої суті підготовку операції. Такі особи надають свої документи для відкриття рахунку у філіях банку, отримують надійшли на нього гроші і передають їх зловмисникам. Діють вони за незначне комісійну винагороду. У разі виявлення причетності до розкрадання вони стверджують, що надійшли на їх рахунок суми мали законне походження.

Попередження шахрайства при розрахунках платіжними дорученнями

 • 1. Для попередження шахрайства в гілці слід '.
 • • у випадках передачі в банк платіжних документів на паперовому носії перевірити за зовнішніми ознаками відповідність підписів уповноважених осіб та печатки на переданій в банк документі зразкам підписів і відбитка печатки, що містяться в переданої банку картці;
 • • перевірити відповідність порядкового номера надійшов платіжного доручення номерами попередніх документів;
 • • перед списанням коштів з рахунку клієнта всіма можливими способами упевнитися в достовірності платіжного доручення, а саме:
  • - Встановити канал надходження документа в банк (ретельно перевіряти і фіксувати дані особи, що здає платіжні доручення; звертати увагу на осіб, які раніше не контактували з банком);
  • - Перевірити відсутність зовнішніх ознак підчисток і виправлень;
  • - Перевірити наявність на документі обов'язкових для платіжного доручення реквізитів;
  • - Зіставити наявні в платіжному дорученні реквізити з реквізитами платника (банку-платника) і одержувача (банку-отримувача);
 • • перевірити наявність основного договору, що став підставою для переказу коштів. Зіставити зміст цих документів з вмістом платіжного доручення. Наявність розбіжностей у змісті зазначених документів потрібно розглядати як ознаку можливої підробки платіжного доручення і підстава для глибшої перевірки. У зв'язку з тим що виявити ознаки матеріального підроблення важко, слід отримати в необхідних випадках пряме підтвердження факту видачі платіжного доручення від організації-платника;
 • • вживати заходів профілактичного характеру, що перешкоджають зарахуванню викрадає коштів на рахунки лжефирм і підставних осіб. З цією метою потрібно ретельно виконувати правила відкриття розрахункового (лицьового) рахунку, уважно вивчати представлені установчі та особисті документи майбутніх власників рахунку;
 • • ретельно відстежувати і негайно реагувати на випадки надходження непідтверджених платіжних доручень та спроби несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформаційної системи банку.
 • 2. Для попередження шахрайства в організації- плательщике слід:
  • • встановити обмежений доступ співробітників до роботи з розрахунковими документами та інформації про ведуться і планованих розрахунках. Не допускати відхилень від порядку проведення операцій, які мають здійснюватися тільки уповноваженими на те особами і в суворій відповідності з певними повноваженнями і процедурою прийняття рішень;
  • • виключити можливість несанкціонованого доступу неуповноважених осіб до печаток і дискетам з електронними підписами розпорядників кредитів.
 • 3. Для попередження шахрайства в організації - одержувача коштів слід:
  • • упевнитися в надійності та платоспроможності передбачуваного контрагента (за стандартною схемою). Перевірити на відповідність фактичним даним такі реквізити передбачуваного контрагента, як найменування платника, номер його рахунку, ІПН, назва та місце знаходження банку платника, його БИК;
  • • перевірити відомості про мету придбання товару і механізмі його подальшого використання. Якщо, наприклад, купується м'ясо птиці для реалізації, з'ясувати, чи має передбачуваний контрагент штатом працівників, торговими або переробними площами, складами, холодильниками, транспортом;
  • • при пред'явленні розрахункових документів перевірити за зовнішніми ознаками їх відповідність вимогам Положення про правила здійснення переказу грошових коштів, а саме:
   • - Наявність необхідних і відсутність надлишкових, не передбачених Положенням реквізитів. Правоохоронній практиці відомий випадок викриття шахрая, що пред'явив постачальнику товарів останній примірник платіжного доручення, скріпленого підписами уповноважених осіб та печаткою (реквізитів, які проставляються лише на першому примірнику);
   • - Відсутність виправлень, помарок, підчисток використання корегуючої рідини;
   • - Відсутність внутрішніх невідповідностей між платіжним дорученням і основним договором;
  • • ретельно перевірити особисті документи одержувача товару і пропоновану цією особою довіреність. Зняти ксерокопію паспорта цієї особи. Як правило, шахраї використовують втрачені чи викрадені паспорти з переклеєної фотографією. Сліди переклеювання можна виявити при уважному огляді, особливо при використанні лупи та джерела ультрафіолетового випромінювання (такі детектори у вигляді авторучок продаються навіть у кіосках друку).

Найбільш надійним способом захисту від обману з боку маловідомого контрагента є укладення договору з умовою попередньої оплати та відпуск товару після підтвердження банку про надходження грошей на рахунок одержувача.

Особливості підготовки до скоєння злочинів з використанням систем віддаленого управління рахунком

Для здійснення розкрадань з рахунків юридичних осіб злочинні групи за участю персоналу банку (і персоналу організації-клієнта), як правило, виконують такі підготовчі дії:

 • - Незаконне заволодіння паролем-ключем до електронної системи "Банк-Клієнт" працівником організації;
 • - Створення і використання шкідливих комп'ютерних програм з метою незаконного отримання інформації про ключі і паролі банківських систем управління рахунками;
 • - Створення і використання шкідливих комп'ютерних програм з метою їх впровадження в комп'ютери клієнтів для незаконного отримання інформації про ключі і паролі доступу до системи дистанційного обслуговування рахунку;
 • - Незаконне отримання інформації про паролі клієнтів систем "Інтернет-банкінг" від так званих інформаційних брокерів (шляхом особистого контакту або безособового спілкування через Інтернет);
 • - Неправомірний доступ до охоронюваної законом комп'ютерної інформації банку, що забезпечує платіжний технологічний процес;
 • - Неправомірний доступ до охоронюваної законом комп'ютерної інформації клієнта банку, що забезпечує платіжний технологічний процес;
 • - Створення лжекоммерческой організації та відкриття її банківського рахунку, на який планується перевести викрадені грошові кошти;
 • - Відкриття рахунку на власне ім'я або ім'я родичів з метою подальшого переказу викрадених грошових коштів;
 • - Відкриття рахунку на ім'я підставної фізичної особи з метою подальшого переказу викрадених грошових коштів;
 • - Оформлення зарплатних карток на ім'я уявних працівників фіктивних організацій з метою отримання готівки.
 
<<   ЗМІСТ   >>