Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Безпека банківської діяльності

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Захист від злочинів, зазіхаючи на власність банку

У результаті вивчення даної глави студент повинен:

 • знати способи вчинення розкрадань в процесі кредитних операцій; у сфері розрахунково-касового обслуговування; у процесі обслуговування клієнтів з використанням акредитивів, платіжних доручень, чеків, систем віддаленого управління рахунком і банківських карт;
 • вміти виявляти типові ознаки цих злочинних посягань;
 • володіти навичками попередження і припинення протиправних дій у зазначених вище сферах.

Розкрадання грошових коштів при здійсненні кредитних операцій

Видача кредитів являє собою найбільш поширену послугу кредитних організацій. Правовою основою взаємовідносин кредитора і позичальника є кредитний договір (ст. 819 ЦК України), за яким банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї.

Згідно із загальними правилами кредитування банківські кредити надаються як фізичним, так і юридичним особам (включаючи підприємців без утворення юридичної особи). Юридичні особи отримують кредитну суму тільки шляхом безготівкового зарахування на розрахунковий, поточний рахунок, фізичні особи - як у безготівковому порядку, так і готівкою грошовими коштами.

Найбільш поширеними формами банківського кредиту є:

 • • терміновий кредит - разове надання грошових коштів на певний термін;
 • • кредитна лінія - багаторазове надання коштів у рамках встановленого ліміту;
 • • іпотека - кредит під заставу нерухомості;
 • • споживчий кредит (для фізичних осіб).

Споживчий кредит надається населенню на придбання товарів тривалого користування та на нагальні потреби (оплата освіти, ремонту житла і т.д.). Основні форми споживчого кредиту:

 • • покупка товарів у розстрочку;
 • • покриття кредитної картки;
 • • персональні позички на особисте споживання.

Договір позики у відповідності зі ст. 814 ГК РФ може бути укладений з умовою використання позичальником отриманих коштів на певні цілі (цільова позика). У цьому випадку позичальник зобов'язаний забезпечити можливість здійснення позикодавцем контролю за цільовим використанням суми позики.

Кредитор має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого кредитним договором кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута в строк (ст. 821 ЦК України).

У разі порушення позичальником передбаченої кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту (ст. 814 ЦК України) кредитор має право також відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором.

Кредити, надані банком, можуть забезпечуватися заставою нерухомого та рухомого майна, у тому числі державних та інших цінних паперів, банківськими гарантіями та іншими засобами, передбаченими федеральними законами або договором (ст. 33 Федерального закону "Про банки і банківську діяльність").

Найбільш поширеними видами застави є:

 • 1) заставу товарів в обороті;
 • 2) тверда застава (заклад) - майно, передане заставодержателю у володіння;
 • 3) цінні папери, передані в депозитарій або в банк;
 • 4) нерухоме майно.

При порушенні позичальником зобов'язань за договором банк вправі достроково стягувати надані кредити і нараховані за ними відсотки, якщо це передбачено договором, а також звертати стягнення на заставлене майно в порядку, встановленому федеральним законом.

Поширеність кредитних операцій зробила зазначену сферу вельми привабливою для осіб з протиправними устремліннями. Випадки незаконного заволодіння майном (грошима) банку під виглядом отримання кредиту широко поширені як в сучасній Росії, так і за кордоном. Зокрема, мова йде про шахрайство.

Шахрайство, тобто розкрадання чужого майна або придбання права на чуже майно шляхом обману або зловживання довірою - кримінально каране діяння, передбачене ст. 159 КК РФ.

Шахрайство в кредитній сфері - найбільш поширений вид злочинних посягань на грошові кошти банків. Згідно з результатами дослідження, проведеного на замовлення Уряду РФ в 2010 р, цей вид злочинів склав 54% від загального числа посягань на безпеку банківської діяльності. З них на сферу кредитування фізичних осіб довелося 38 і 16% - на сферу кредитування юридичних осіб. Злочинна діяльність у сфері кредитування характеризується високим ступенем організованості. У процесі дослідження встановлено, що 93% випадків шахрайства в цій сфері здійснені у формі співучасті (за участю двох і більше осіб). З них 51% випадків становили злочини, вчинені групою осіб за попередньою змовою, 39% випадків шахрайства здійснені у складі ОЗГ і 3% випадків - у складі злочинного співтовариства [1].[1]

Па протягом 2008-2012 рр. Банк Росії фіксує стійке зростання простроченої (понад 90 днів) заборгованості по позиках, у тому числі проблемних і безнадійних.

У підсумку прорахунки або зловмисні дії у сфері кредитування можуть поставити під загрозу стабільність функціонування окремих вітчизняних банків і банківської системи в цілому. Показово, що в 18 кредитних організаціях, щодо яких в 2010 р здійснювалася процедура банкрутства, загальна частка безнадійних позик, за даними Банку Росії, становила 21,4% [2].[2]

За оцінками експертів, від 50 до 75% сум неповернених кредитів викрадається шахраями.

Привабливість кредитної сфери для осіб з протиправними устремліннями визначається:

 • - Поширеністю кредитних операцій;
 • - Мінімальної небезпекою викриття злочинних посягань на місці злочину або по гарячих слідах;
 • - Можливістю маскування вчиненого злочину протягом відносно тривалого часу;
 • - Низькою активністю і результативністю правоохоронних органів, слідства і суду, які обумовлені труднощами виявлення та доведення злочинів цього виду.

У 2011 р засуджений колишній співробітник служби безпеки Пермського філії банку ВТБ24, який організував розкрадання у кредитної організації споживчих кредитів па загальну суму 12 млн руб. Злочин було скоєно в 2007 р, проте правоохоронні органи, незважаючи на неодноразові звернення банку, необгрунтовано відмовляли в порушенні кримінальної справи аж до 2009 р

Згідно з опублікованими МВС Росії статистичними даними, близько 15% постанов про відмову в порушенні кримінальних справ, винесених слідчими за заявами потерпілих, скасовуються як необгрунтовані. У ході дослідження відзначені випадки умисного заниження наслідком оцінки небезпеки злочинів у кредитній сфері шляхом свідомо невірної кваліфікації шахрайства як незаконного отримання кредиту;

- Можливістю ухилення від кримінального покарання шляхом переведення кримінально караного діяння в цивільно правовий спір.

 • [1] Гамаа В. Л., Ткачук І. Б. Система заходів забезпечення безпеки банківської діяльності від організованих злочинних посягань: звіт про науково-дослідній роботі (заключний) / Фінансовий університет при Уряді РФ. М., 2 010.
 • [2] Звіт про розвиток банківського сектора і банківського нагляду в 2011 році / Банк Росії. М., 2012. URL: cbr.ru/publ/main. asp? Prtid = Nadzor (дата звернення: 08.01.2013).
 
<<   ЗМІСТ   >>