Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Безпека банківської діяльності

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Курс "Безпека банківської діяльності" є продовженням циклу робіт теоретичного і прикладного характеру, в число яких входять монографія і три навчально-практичних посібники, присвячених даній тематиці. У цьому виданні підручника відображені зміни, що відбулися законодавчій та іншій нормативної правової бази забезпечення безпеки банку, а також особливості сучасної організації протидії загрозам банківської справи.

Представлені в підручнику матеріали містять системний опис загроз безпеці банківської діяльності, правових та організаційних засад протидії цим загрозам, а також техніки забезпечення безпеки банку. Дається докладний опис особливостей найбільш поширених видів злочинів, зазіхаючи на провідні елементи безпеки банку, і способів їх вчинення. Пропонуються раціональні способи і прийоми виявлення, попередження та припинення зазначених злочинних посягань.

Вміщені у книзі матеріал и можуть бути використані для побудови оптимальної моделі захисту банку від кримінальних посягань, створення типових програм виявлення, попередження і припинення конкретних протиправних діянь ненасильницького характеру.

Аналіз проблем організації захисту банку і розробка відповідних рекомендацій виконано на основі федеральних конституційних і федеральних законів, актів Президента та Уряду Російської Федерації, відомчих і локальних нормативних актів. Для розробки методичних рекомендацій широко використані результати сучасних криміналістичних досліджень.

Курс дає необхідні знання в області захисту банківських інструментів і технологій майбутнім працівникам функціональних і контролюючих підрозділів кредитних організацій. Керівники та працівники служб безпеки банку отримають з пропонованих матеріалів сучасні рекомендації правового, організаційно-управлінського, технічного, розшукового і криміналістичного характеру, які сприятимуть підвищенню ефективності їх професійної діяльності.

У результаті вивчення матеріалу підручника навчається буде:

  • знати правові, організаційні та технічні основи забезпечення безпеки банку;
  • вміти здійснювати внутрішньоорганізаційну діяльність кредитних організацій, спрямовану на створення і функціонування системи їх безпеки;
  • володіти навичками виявлення, попередження та запобігання конкретних видів злочинних посягань на інтереси кредитної організації.

Наявні в роботі рекомендації будуть також корисні при підготовці матеріалів для звернення до судових органів з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної банку протиправними посяганнями.

Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку за спеціальністю "Фінанси і кредит" і іншим економічним спеціальностям. Його з успіхом можна використовувати для післявузівської перепідготовки економічних кадрів, підвищення кваліфікації, а також в якості практичного посібника для працівників служб безпеки та внутрішнього контролю банків, слідчих (дізнавачів) правоохоронних органів, що спеціалізуються на розслідуванні злочинів у сфері економічної діяльності, прокурорських працівників, які здійснюють нагляд за розслідуванням. Підручник може бути використаний викладачами, науковцями освітніх установ юридичного та економічного профілю і буде цікавий широкому колу читачів, які цікавляться проблемами забезпечення безпеки в кредитно-фінансовій сфері.

Автори щиро дякують акціонерів, керівництво і співробітників Банку "Транспортний" за сприяння в підготовці та виданні цього підручника.

 
<<   ЗМІСТ   >>