Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Інвестиції - Аскинадзи В.М.

У книзі розглянуті ключові аспекти інвестиційного процесу. Розкрито поняття інвестиційної діяльності економічна сутність інвестицій, форми та об'єкти інвестування. Значне місце відведено аналізу інвестиційної діяльності у формі капітальних вкладень, методів оцінки ефективності інвестиційних проектів. Докладно аналізуються зміст класичних моделей Марковіца та Шарпа, послідовність розв'язання задачі з оптимізації портфеля акцій. Наведено основні стратегії формування портфеля облігацій, досліджуються інвестиційні можливості з використанням опціонів і ф'ючерсів. Висвітлюються теорії ціноутворення фінансових засобів, способи оцінки результатів інвестиційної діяльності. У заключній главі книги розглядаються особливості інвестування в нефінансові активи.

Книга адресована студентам (бакалаврат і магістратура) економічних і управлінських спеціальностей, а також викладачам вищих навчальних закладів. Вона також може бути корисною тим особам, які хотіли б отримати комплексні знання з проблем інвестування.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Інвестиції та інвестиційна діяльність Основні положення інвестиційного процесу Класифікація інвестицій Фактори, що впливають на інвестиційну діяльність Оцінка дохідності та ризику інвестицій Складові необхідної прибутковості інвестиційОцінка фактора інфляціїОцінка фактора ризику Оцінка ризику інвестицій Простий і складний відсоток Державне регулювання інвестиційної діяльності Регулювання інвестування в реальні активи Регулювання інвестування в цінні папери Інвестиційна діяльність у формі капітальних вкладень Поняття капітальних вкладень, суб'єкти та об'єкти капітальних вкладеньОб'єкти капітальних вкладеньСуб'єкти капітальних вкладень Інвестиційний проект: сутність, класифікація, життєвий цикл, особливості фінансування Класифікація інвестиційних проектів Інвестиційний цикл і його фази Фінансування інвестиційного проектуДжерела фінансування ІПФорми фінансування ІП Ефективність інвестиційного проекту і методи її оцінки Ефективність інвестиційних проектів: поняття, видиЕфективність проекту в цілому Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів Економічний зміст приведеної вартості Чиста приведена вартість Чиста приведена вартість довгострокових проектів Оцінка ефективності інвестиційних проектів з використанням NPV Основні правила обчислення NPVПравило 1: облік потоків грошейПравило 2: облік додаткових сум грошей Розрахунковий період і кроки розрахунку Зміст грошових потоківРозрахунок потреби в оборотному капіталі Оцінка фінансової реалізованості інвестиційного проекту Альтернативні способи оцінки ефективності інвестиційних проектів Термін окупності інвестиційного проектуОптимальний термін окупності проектуТочний термін окупностіДисконтований термін окупності Внутрішня норма прибутковості Індекс рентабельності Ризики інвестиційних проектів Класифікація інвестиційних ризиків Методи якісної оцінки ризиківМетод аналізу доречності витратМетод аналогій Методи кількісної оцінки ризиківАналіз чутливості проектуАналіз сценаріївІмітаційне моделювання методом Монте-КарлоАналіз граничного рівня стійкостіЗаходи зниження ризику інвестиційного проекту Інвестиційний портфель акцій і його оптимізація Інвестиційний портфель і портфельне інвестування Сутність і основні етапи портфельного інвестуванняОсновні етапи формування інвестиційного портфеля Класифікація інвестиційних портфелів Управління портфелем Модель Марковіца Основні припущення моделі МарковіцаВимірювання ризику окремої акції портфеляВимірювання дохідності та ризику портфеляПрибутковість портфеляВимірювання ризику портфеля Співвідношення ризику і прибутковості портфеля. Кордон ефективних портфелів Визначення межі ефективних портфелів. Вибір оптимального портфеляМатематичний спосібРоль коротких продажів у формуванні ефективного портфеляЗнаходження оптимального портфеля Модель Шарпа Загальний опис моделіПобудова регресійної моделі Визначення параметрів αi і βi регресійній моделіОбчислення дисперсії випадкової помилки Використання моделі Шарпа для побудови кордону афективних портфелівВизначення дохідності та ризику окремої акції портфеляВизначення очікуваної прибутковості і дисперсії портфеляФормулювання мети інвестора в моделі ШарпаПобудова кордону ефективних портфелів Порівняння результатів моделей Шарпа і Марковіца Модель САРМ та її використання в портфельному аналізі Основні припущення моделі САРМ Безризикові цінні папери Очікувана прибутковість і ризик портфеля з урахуванням безризиковою компонентиОчікувана прибутковість і ризик портфеля у разі безризикового позикиТеорема сепаратні Лінія ринку капіталів Оцінка взаємозв'язку дохідності та ризику фінансових інструментів Практичне використання моделі САРМ Управління портфелем облігацій Сутність і основні властивості облігацій Особливості інвестування в облігації Загальні підходи до оцінки ціни відчуження облігації Особливості оцінки облігацій Взаємозв'язок основних параметрів облігацій Оцінка складових віддачі облігаціїВимір сумарної віддачі у разі продажу облігації до терміну погашення Прибутковість облігації: види, фактори впливу Основні види прибутковості облігації Фактори, що визначають прибутковість облігації Волатильність і дюрація облігації Волатильність ціни облігаціїВластивості волатильності Дюрація облігації: поняття і основні властивостіВластивості дюрації Використання дюрації для оцінки ризику облігацій Формування портфеля облігацій та управління ним Формування портфеля та управління ним з метою отримання стабільного доходу Формування портфеля та управління ним для акумулювання необхідної суми грошейІмунізація портфеля Формування портфеля та управління нею з метою збільшення сумарної віддачі Оцінка результатів інвестиційної діяльності Визначення прибутковості реалізованих інвестиційОцінка прибутковості в разі припливів і відтоків грошових коштівЗважена за часом прибутковість TWRГрошово зважена доходність MWR Оцінка інвестиційної діяльності з урахуванням співвідношення дохідності та ризику МераТрейнора Міра Дженсена Міра Шарпа Порівняння заходів Трейнора, Дженсена і Шарпа Інвестиційні можливості з використанням похідних фінансових інструментів Сутність і основні види похідних фінансових інструментів Ціноутворення опціонів Оцінка опціонів у момент їх виконанняКупівля опціонівПродаж опціонівПрибуток і втрати від опціону Основні правила ціноутворення опціонів Паритет європейських опціонівПаритет опціонів на акції, по яких виплачується відомий дивідендПаритет американських опціонів Біноміальна модель ціноутворення опціонів Проста Біноміальна модель Біноміальна модель для декількох періодів оцінкиБіноміальна модель для американських опціонів Метод Блека - Шоулеса Інвестиційні можливості з використанням опціонів Продаж забезпечених опціонів на покупкуПродаж опціонів на продаж і покупка безризикових облігацій Купівля забезпечених опціонів на продаж Використання опціонів для спекулятивних ігор на підвищення або зниження ціни акції Інвестиційні можливості з використанням ф'ючерсів Основні характеристики ф'ючерсів Довгі й короткі позиції за ф'ючерсними контрактами Кліринг за ф'ючерсними контрактами Ціноутворення ф'ючерсних контрактівВзаємозв'язок ф'ючерсних і прогнозованих спот-цін Інвестування в нефінансові інструменти Інвестування в предмети антикваріату Загальний стан ринку антикваріату в світі і в Росії Інвестування в антикварні мебліФактори, що впливають на вартість антикварних меблівМінімальний обсяг початкових інвестиційРівень комісійних виплат і транзакційних витратОчікувана віддача інвестиційРизики інвестуванняПереваги та недоліки інвестуванняРекомендації при інвестуванні Інвестиції в антикварні твори живописуФактори, що впливають на вартість антикварного твори живописуПереваги та недоліки інвестуванняМінімальна сума інвестиційВитрати інвестуванняПрибутковість інвестиційРекомендації при інвестуванні в антикварну живописТип інвестора в твори антикварної живопису Інвестиції в антикварні книгиФактори, що впливають на інвестиційну привабливість рідкісних книгОсновні об'єкти інвестуванняПереваги та недоліки інвестуванняРизики інвестуванняМінімальна сума інвестиційВитрати інвестуванняПрибутковість інвестиційРекомендації при інвестуванні Інвестування в старовинні монетиФактори, що впливають на інвестиційну привабливість монетОсновні об'єкти інвестуванняПереваги та недоліки інвестуванняРизики інвестуванняМінімальна сума інвестиційВитрати інвестуванніПрибутковість інвестиційРекомендації при інвестуванні Інвестування в колекційні вина Стан ринку Особливості інвестування в колекційні винаОсновні об'єкти інвестуванняПереваги та недоліки інвестуванняРизики інвестування Інвестування в дорогоцінні камені Дорогоцінні камені і їх види Особливості інвестування в дорогоцінні каменіФактори, що впливають на інвестиційну привабливість дорогоцінних каменівОцінка діамантівОцінка кольорових дорогоцінних каменівОсновні об'єкти інвестуванняПереваги та недоліки інвестуванняРизики інвестуванняРекомендації при інвестуванні
 
>>