Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Публічні санкції

Заходи адміністративного примусу, які застосовуються в умовах надзвичайного стану, включають адміністративні санкції до порушників даного правового режиму і заходи адміністративного припинення, застосування яких пов'язане з необхідністю захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб. На відміну від адміністративних санкцій заходи адміністративного припинення застосовуються також і до осіб, що дотримують правовий режим надзвичайного стану.

Тимчасове вилучення майна як міра адміністративного припинення передбачає призупинення права власності вилученого майна або обмеження окремих правомочностей - володіння, користування, розпорядження ним. Дана міра, як правило, застосовується щодо рухомого майна: у громадян можуть бути вилучені зброя і боєприпаси, отруйні речовини, а у організацій поряд із зазначеним майном також бойова і навчальна військова техніка. При необхідності забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у громадян можуть бути тимчасово вилучені також транспортні засоби. Тимчасовому вилученню підлягають матеріальні і культурні цінності в разі евакуації даного майна за наявності обставин, передбачених п. "До" ст. 11 Федерального конституційного закону "Про надзвичайний стан". Зазначений Федеральний конституційний закон не завжди деталізує сутнісні особливості тимчасово вилученої речі. Наприклад, за змістом п. "В" ст. 13 цього Закону "мобілізація ресурсів організацій" може бути витлумачена і як міра адміністративного припинення, що передбачає тимчасове вилучення майна.

Тимчасове вилучення майна не передбачає припинення права власності вилученої речі у разі її реквізиції. Незважаючи на те що дана міра адміністративного примусу прямо не передбачена Федеральним конституційним законом "Про надзвичайний стан", застосування реквізиції в умовах надзвичайного стану допускається з підстав, визначених п. 1 ст. 242 ГК.

Адміністративний огляд може бути застосований як до сумлінних громадянам, так і до порушників режиму надзвичайного стану. Адміністративний огляд речей, житла і транспортних засобів громадян передбачений п. "Г" ст. 12 зазначеного Федерального конституційного закону тільки в разі насильницьких протиправних дій (тобто за наявності обставин, зазначених у п. "А" ст. 3 цього Закону).

Адміністративний огляд осіб, що знаходяться при них речей і транспортних засобів передбачений при порушенні правил комендантської години. У зазначених випадках огляд передує застосуванню інших примусових дій, наприклад адміністративного арешту, або здійснюється незалежно від них.

Адміністративний арешт являє собою санкцію, застосовувану до порушників правил комендантської години, при припиненні насильницьких протиправних дій, зазначених у п. "А" ст. 3 Федерального конституційного закону "Про надзвичайний стан". За змістом п. "А" і "в" ст. 12, ч. 1 ст. 31 і ч. 2 ст. 33 цього Федерального конституційного закону застосуванню даної міри завжди передує доставляння особи або його адміністративне затримання при недотриманні правил комендантської години або при інших порушеннях режиму надзвичайного стану. Строк адміністративного затримання осіб, які порушили правила комендантської години, обумовлений закінченням терміну комендантської години; громадяни, які не мають при собі документів, що засвідчують особу, затримуються до визначення їх особистості, але не більше ніж на три доби, за рішенням начальника ОВС або його заступника. На відміну від адміністративного арешту затриманню можуть бути піддані не тільки порушники, але й сумлінні громадяни.

Адміністративне затримання відноситься до превентивних дій, попереджуючим заподіяння майнової шкоди або тілесного (фізичного) шкоди, зумовленої надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру, в тому числі епідеміями та епізооотіямі. У зазначених випадках затримання являє собою міру адміністративного припинення, що передує видворенню громадян за межі території, на якій введено карантин.

Адміністративне видворення застосовується щодо осіб, які не проживають на території, на якій введено надзвичайний стан. Адміністративне видворення, застосовуване як вимушеної заходи щодо осіб, тимчасово відселяються з території стихійних і інших лих, завжди пов'язане з правоохоронними діями: наданням евакуйованим (відселяти) особам стаціонарних або тимчасових житлових приміщень, наданням сприяння в їх працевлаштуванні, відшкодуванням заподіяної їм матеріальної шкоди . У зазначених випадках на осіб, які підлягають адміністративному видворенню, поширюється статус осіб, які постраждали внаслідок превентивних правоохоронних дій, з наданням їм відповідних заходів майнової та соціальної підтримки.

Зазначені заходи адміністративного примусу застосовуються відповідно до Федеральним конституційним законом "Про надзвичайний стан" і являють собою самостійні процесуальні дії державних органів та їх посадових осіб щодо забезпечення правового режиму надзвичайного стану. Порядок провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачений КпАП, у зазначених випадках не застосовується.

Таким чином, вищою посадовою особою території, на якій введено надзвичайний стан, є комендант або керівник відповідного органу особливого управління. Процедура застосування адміністративних санкцій і заходів адміністративного припинення визначається наказами та розпорядженнями коменданта вказаної території, а у разі створення на такій території спеціальних органів особливого управління - також наказами та розпорядженнями даних органів.

 
<<   ЗМІСТ   >>