Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відповідальність за порушення прикордонного режиму

До порушень прикордонного режиму відноситься винна невиконання посадовими особами, громадянами, суб'єктами підприємництва та публічними органами, організаціями, установами обов'язків, встановлених Законом РФ "Про Державну кордоні Російської Федерації". При кваліфікації таких правопорушень співробітники прикордонних та інших публічних органів, а також приватноправові особи притягаються до цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності.

Цивілістична відповідальність співробітників прикордонних та інших правоохоронних органів, а також співробітників органів публічного контролю обумовлена шкодою (збитком), заподіяною їх незаконними діями (бездіяльністю). До таких діянь ставляться застосування заходів адміністративного припинення (у тому числі вогнепальної зброї та спеціальних засобів) у тих випадках, коли їх застосування не відповідало правовим передумовам, встановленими ст. 35, 36 Закону РФ "Про Державну кордоні Російської Федерації", зокрема, коли протидію протиправному діянню або затримання порушників може бути здійснено іншими засобами.

Заподіяння фізичного (тілесного) шкоди, майнового збитку, морального та репутаційного шкоди може бути обумовлено не тільки діями, а й бездіяльністю посадової особи, які не вживають заходів щодо припинення правопорушення, наприклад у випадках, коли за фактом вчиненого адміністративного правопорушення не виробляються відповідні процесуальні дії: не складається протокол або виноситься ухвала про відмову в порушенні справи. Іноді заподіяння збитку (шкоди) є наслідком видання акта індивідуального застосування - визначення про проведення адміністративного розслідування, постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення та інших правозастосовних актів. У цих випадках потерпілий оскаржує в суді правомірність прийняття такого акта.

Майнова шкода, фізичний (тілесний), моральну шкоду, завдані фізичній особі, а також шкоду, заподіяну діловій репутації юридичної особи, відшкодовуються за рахунок федерального бюджету, бюджету суб'єкта РФ або місцевого бюджету відповідно до правил цивільного судочинства.

Суб'єктами адміністративної відповідальності за порушення правил прикордонного режиму є вітчизняні та зарубіжні суб'єкти підприємництва (стосовно правопорушень, передбачених ч. 1 і 2 ст. 8.17, ст. 8.20, ч. 3 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.2, ч. 2 ст. 18.3 КоАП), громадяни, що порушують правила користування об'єктами тваринного світу і інші правила природокористування (ст. 7.11, 8.33, 8.35 КоАП), а також посадові особи або юридичні особи, які не дотримуються дозвільні правила чи інші обов'язки (ст. 8.16, ч . 3 ст. 8.17, ст. 8.19 КоАП). Суб'єкти підприємництва при вчиненні зазначених правопорушень притягуються до адміністративної відповідальності як посадових осіб (щодо таких порушників завжди застосовуються більш обтяжливі публічні санкції порівняно з громадянами). Правила публічного санкціонування, за порушення яких встановлена адміністративна відповідальність, включають в себе ліцензійні вимоги, а також вимоги, встановлені дозволом на здійснення господарської діяльності, виданим прикордонним органом (ч. 1 і 2 ст. 8.17, ч. 1 ст. 8.18 КоАП).

При порушенні посадовою особою прикордонного органу справи про адміністративне правопорушення можуть бути застосовані розглянуті вище заходи адміністративного припинення, а також інші превентивні заходи, зокрема заходи фізичного впливу, вогнепальну зброю та інші спеціальні засоби, наприклад наручники, гумові палиці, пристрої, що блокують рух транспортного засобу . На відміну від заходів адміністративного припинення, що застосовуються до осіб, підозрюваним у скоєнні порушення, зазначені превентивні заходи можуть бути застосовані лише до осіб, протиправні дії яких явно свідчать про скоєний правопорушення, наприклад при переслідуванні порушників державного кордону, у разі протидії нападу порушника. Наручники і гумові палиці застосовуються до порушників, що не виконують вимоги посадової особи, необхідні для порушення справи про адміністративне чи іншому правопорушенні. Співробітник прикордонного органу або військовослужбовець вправі застосувати фізичну силу і спеціальні засоби тільки в цілях припинення вже вчиненого діяння чи цілях протидії підготовлюваного правопорушенню. У всякому разі зазначені превентивні дії спрямовані на запобігання або припинення здійснення умисних протиправних дій. У цих цілях може застосовуватися також бойова техніка прикордонних органів, військ ППО і ВМФ Міноборони Росії.

Військовослужбовці внутрішніх військ вправі застосовувати зброю і бойову техніку в разі їх безпосередньої участі в пошуку порушників державного кордону, а також при забезпеченні громадського порядку в прикордонних районах при виникненні надзвичайних обставин або введення режиму надзвичайного стану. Військовослужбовці застосовують зброю і бойову техніку за рішенням командирів (начальників), а також незалежно від такого рішення в разі раптового або збройного нападу та в інших надзвичайних обставинах. Зброю на ураження застосовується до морських суден і літальних апаратів у випадках, якщо припинення правопорушення іншими способами неможливо і тільки після відповідних превентивних дій (передачі радіокоманд, візуальних сигналів чи попереджувальних пострілів) Застосування зброї на поразку не допускається до пасажирських судам або якщо в результаті його застосування можуть постраждати інші судна, літальні апарати або сторонні особи, що знаходяться в районі припинення правопорушення. Уповноважені посадові особи прикордонних органів у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляють в МЗС Росії про виробництво попереджувальних пострілів і застосуванні зброї проти іноземних суден. Якщо застосування зброї спричинило поранення або загибель людей, відповідні відомості негайно передаються до органів прокуратури.

Розглянуті вище адміністративні проступки кваліфікуються за фактом порушення прикордонного режиму суб'єктами приватного права. До публічних посадовим особам адміністративні санкції застосовуються значно рідше. Наприклад, суб'єктом адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 і 2 ст. 8.16 КоАП, може бути і капітан морського судна або судна внутрішнього водного плавання, що перебуває у державній власності. Службові особи державних і муніципальних органів можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності внаслідок невиконання запиту прикордонного органу про подання інформації (правопорушення кваліфікується за ст. 19.7 КоАП), а також у разі невжиття заходів за поданням прикордонного органу про усунення причин і умов адміністративного правопорушення (ст. 19.6 КоАП).

Посадові особи органів ветеринарного і транспортного контролю порушують справи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 19.5 КоАП (невиконання у встановлений термін законного припису органу державного контролю). Юрисдикційна діяльність здійснюється всіма органами виконавчої влади, які беруть участь у забезпеченні прикордонного режиму.

Таким чином, до суб'єктів розглянутих адміністративних правопорушень відносяться по перевазі приватноправові фізичні, юридичні особи; кваліфікація адміністративних правопорушень, скоєних співробітниками прикордонних органів, можлива лише у виняткових випадках.

Посадові особи прикордонних органів та органів публічного контролю за порушення ними прав або невиконання ними обов'язків, обумовлених забезпеченням прикордонного режиму, притягуються до дисциплінарної відповідальності за скоєні ними дисциплінарні проступки незалежно від застосування до них заходів адміністративної відповідальності (тобто при здійсненні правопорушення до них можуть бути застосовані і адміністративні покарання, і дисциплінарні санкції).

В якості злочинних діянь кваліфікуються порушення прикордонного режиму у випадках, встановлених ч. 1-2 ст. 322 КК (незаконне перетинання державного кордону), ч. 1-2 ст. +3221 КК (організація незаконної міграції). Провадження господарської діяльності на державному кордоні може містити ознаки екологічного злочину у випадках, передбачених правилами ч. 1 і 2 ст. 253 КК. Адміністративна відповідальність не корелюється із заходами кримінального примусу, протиправні дії порушника кваліфікуються як проступку чи злочину. Процесуальні дії, встановлені КоАП, припиняються, якщо за фактом правопорушення порушено кримінальну справу (п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП).

 
<<   ЗМІСТ   >>