Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Заходи адміністративного припинення

Прикордонні органи здійснюють владні повноваження при застосуванні заходів адміністративного припинення, встановлених Законом РФ "Про Державну кордоні Російської Федерації" і КпАП. Відповідно до зазначених законами до відання прикордонних органів віднесені різні владні дії. Заходи адміністративного припинення застосовуються до сумлінних громадянам з метою забезпечення контролю за дотриманням ними правил прикордонного режиму. Такі заходи застосовуються також до осіб, підозрюваним у порушенні зазначених правил, і до порушників.

Запобіжний захід у вигляді обмеження пересування громадян встановлюється прикордонними органами при проведенні пошуку порушників державного кордону, а також у випадках перешкоджання її незаконним масовим перетину. Ця міра застосовується внутрішніми військами МВС Росії спільно з прикордонними органами.

Адміністративне затримання фізичних осіб та їх доставляння до місця розташування підрозділів прикордонних органів застосовуються до осіб, підозрюваним у порушенні прикордонного режиму. При адміністративному затриманні вітчизняного або іноземного судна воно конвоюється в найближчий російський порт для з'ясування обставин правопорушення.

Законом РФ "Про Державну кордоні Російської Федерації" визначені різні строки адміністративного затримання. Уніфікований строк адміністративного затримання встановлений у ч. 2 ст. 27.5 КоАП, він не повинен перевищувати 48 годин. Граничний термін адміністративного затримання, визначений зазначеним вище Законом, за загальним правилом не повинен перевищувати 72 годин, з повідомленням про це письмово прокуророві протягом 24 годин з моменту затримання. При відсутності у підозрюваного у вчиненні правопорушення документів, що засвідчують особу, особа може бути піддано адміністративному затримання терміном до 10 діб з санкції прокурора.

При проведенні адміністративного затримання прикордонні органи та органи відомчого контролю проводять перевірку документів, усне опитування і отримують письмові пояснення громадян. У тих випадках, коли при перевірці документів необхідно дослідження їх достовірності та достовірності зазначених у них відомостей, документи вилучаються для проведення експертизи. При перевірці достовірності та достовірності документів може бути використана спеціальна інформація, у тому числі відомості, отримані при проведенні негласних форм оперативно-розшукової діяльності, наприклад прослуховування телефонних переговорів, зняття інформації з технічних каналів зв'язку або оперативного впровадження. Перевірка документів здійснюється на основі інформації, наявної в розпорядженні публічного органу, або на основі відомостей, отриманих за його запитом від державних і муніципальних органів чи інших осіб. Запит про надання інформації в зазначених випадках підлягає неухильному виконанню. Невиконання цих вимог (у тому числі їх неналежне виконання при недотриманні термінів подання інформації) кваліфікується за ст. 19.7 КоАП. Відомості, необхідні для уточнення інформації, отриманої при перевірці документів, можуть бути отримані при проведенні усного опитування особи або у формі письмових пояснень. Відмова від надання таких відомостей кваліфікується за ч. 1 ст. 19.4 КоАП. При порушенні справи про зазначені адміністративні правопорушення необхідно враховувати особливості витребування інформації - на письмовий запит або на основі усного вимоги посадової особи органу публічного контролю: невиконання такої вимоги містить кваліфікуючі ознаки правопорушення, встановленого ч. 1 ст. 19.4 КоАП.

Запобіжний захід у вигляді особистого огляду проводиться посадовими особами прикордонних і митних органів у межах прикордонної зони. Співробітники органів, що здійснюють імміграційний та санітарно-карантинний контроль, проводять особистий огляд в пунктах пропуску через державний кордон. Проведення особистого огляду з метою забезпечення прикордонного контролю істотно відрізняється від заходи адміністративного припинення, передбаченої ст. 27.7 КоАП. Суть цих відмінностей в наступному:

  • 1) особистий огляд проводиться на основі різних процесуальних вимог. Проведення особистого огляду з метою забезпечення прикордонного контролю допускається тільки за письмовим рішенням начальника органу публічного контролю або його заступника. Відповідно до ч. 1 ст. 27.2, ч. 1 ст. 27.3 КоАП особистий огляд проводиться за усною вимогою посадової особи, уповноваженої на застосування цієї заходи адміністративного припинення;
  • 2) особистий огляд являє собою винятковий метод прикордонного контролю, і його застосування допускається лише у відношенні осіб, щодо яких є відомості про їхній намір приховати товари (предмети), незаконно переміщувані через державний кордон. Особистий огляд відповідно до КпАП являє собою єдине процесуальна дія, здійснюване при доставлянні та адміністративне затримання та що застосовується до обличчя, підозрюваному в скоєнні проступку, в якості уніфікованої процедури. Таким чином, КпАП не розглядає особистий огляд як виняткової міри примусу;
  • 3) особистий огляд, що проводиться в цілях прикордонного контролю, передбачає обстеження медичним співробітником особи, підозрюваної у вчиненні правопорушення;
  • 4) особистий огляд проводиться співробітником органу публічного контролю тільки в присутності понятих. Відповідна міра адміністративного припинення, передбачена в КпАП, може бути проведена і без понятих.

Міра адміністративного припинення у вигляді вилучення речей і документів може застосовуватися за результатами особистого огляду і незалежно від його проведення - з метою здійснення прикордонного контролю. В останньому випадку документи тимчасово вилучаються у добросовісних громадян для підтвердження достовірності зазначених у них відомостей. Вилученню підлягають також недійсні документи. На відміну від аналогічної заходи адміністративного припинення, встановленої ст. 27.10 КоАП, вилучення речей і документів, що проводиться на території прикордонного режиму, може бути здійснене і в відсутності понятих.

При здійсненні заходи адміністративного припинення у вигляді відбору проб (зразків) передбачається вилучення певної кількості вантажів, товарів для подальшого проведення експертизи. Ця міра застосовується за результатами проведення огляду транспортних засобів, вантажів, товарів і являє собою єдину процесуальну форму контролю. Відбір проб (зразків) застосовується з метою запобігання або припинення правопорушення, і в цьому випадку обмежуються майнові права підозрюваного. Розглянута захід адміністративного захід може бути застосований до майна сумлінного особи в превентивних правоохоронних цілях, наприклад при проведенні співробітниками Росспоживнагляду заходів санітарно-епідеміологічного нагляду.

Прикордонні органи вправі робити арешт майна. Цей захід адміністративного припинення застосовується щодо товарів, вантажів і транспортних засобів тільки при наявності підозр у їх незаконному переміщенні через державний кордон. Власник майна або інша особа, у якого воно знаходиться, не вправі розпоряджатися арештованим майном протягом усього строку здійснення процесуальних дій, що підтверджують або спростовують наявність факту правопорушення. Арешт товарів, вантажів і транспортних засобів допускається тільки в межах прикордонної території за відсутності на ній митних органів.

Реквізиція транспортних засобів здійснюється посадовими особами прикордонних органів при проведенні оперативно-розшукових заходів, наприклад при пошуку осіб, підозрюваних у скоєнні правопорушення. Реквізиція може бути застосована до транспортних засобів будь-яких форм власності. При цьому такі кошти тимчасово вилучаються у власника чи іншої особи, у якого вони знаходяться на законних підставах, і використовуються з метою здійснення пошукових заходів чи інших суспільних потреб. Реквізиція транспортних засобів проводиться з дотриманням встановлених процесуальних гарантій захисту майнових прав, при цьому шкода, завдана власникові транспортних засобів, відшкодовується за рішенням суду. Реквізовані транспортні засоби повертаються їх власникові (володільцеві) після припинення дії обставин, у зв'язку з якими була застосована реквізиція, наприклад після проведення в прикордонній території оперативно-розшукових заходів.

Супровід транспортних засобів, вантажів і товарів здійснюється співробітником контрольного органу від державного кордону до пункту пропуску через неї з метою виключення несанкціонованої посадки чи висадки осіб і навантаження (вивантаження) вантажів, товарів. Дана міра адміністративного припинення не застосовується при здійсненні адміністративно-процесуальної діяльності, передбаченої КпАП.

З метою прикордонного контролю розрізняється проведення огляду транспортних засобів, вантажів та товарів та їх огляду. При здійсненні процесуальної дії у вигляді огляду розкриваються упаковки вантажів і товарів або вантажних приміщень, контейнерів, знімаються відповідні пломби, печатки, при цьому може бути порушена конструктивна цілісність оглядуваним речей. Огляд транспортного засобу відповідно до КпАП не допускає заподіяння механічного впливу оглядуваним речам й іншої шкоди.

При порушенні справи про адміністративне чи іншому правопорушенні співробітники прикордонних органів вправі проводити огляд приміщень і прилеглих до них територій. На відміну від аналогічної заходи адміністративного припинення, встановленої ст. 27.8 КоАП, огляду підлягають не тільки приміщення, які використовуються в службових цілях, але і житлові приміщення. При цьому присутність понятих не є обов'язковою процесуальної заходом. Огляд приміщень (територій) допускається за наявності розглянутих вище надзвичайних обставин (таких, як проведення оперативно-розшукових заходів і в інших подібних випадках).

Заходи адміністративного припинення у вигляді огляду приміщень та територій, встановлені правилами ст. 119 МКМС, ст. 175 Федерального закону "Про митне регулювання в Російській Федерації" і ст. 27.8 КоАП, застосовуються щодо об'єктів нерухомості, використовуваних в комерційних цілях і знаходяться у власності суб'єктів підприємництва.

На відміну від зазначених вище заходів огляд приміщень та територій пунктів пропуску через державний кордон проводиться з метою прикордонного контролю. В даному випадку огляд здійснюється щодо нерухомості, використовуваної виключно в публічних цілях і, що знаходиться у федеральній власності або у власності суб'єктів РФ. Зазначена міра адміністративного припинення застосовується посадовими особами ФМС Росії, ФМС Росії, Росспоживнагляду і Ространснагляду, здійснюється відповідно до Митного, імміграційний, санітарно-карантинний і транспортний контроль, і передбачає проведення перевірок не лише службових, але і побутових приміщень, при цьому особи, виявлені в пунктах пропуску, можуть бути піддані особистому огляду.

Таким чином, при проведенні огляду приміщень та територій посадові особи органів публічного контролю наділяються різними повноваженнями. Співробітники прикордонних органів, органів ФМС Росії і ФМС Росії відповідно до їхніх повноважень, встановлених Законом РФ "Про Державну кордоні Російської Федерації" вправі проводити огляд будь-яких об'єктів нерухомості, незалежно від форм власності. Огляд проводиться в плановому порядку; за наявності відомостей про протиправні дії в пунктах пропуску проводяться позапланові контрольні заходи.

Тимчасова заборона діяльності та інші заходи адміністративного припинення застосовуються співробітниками прикордонних органів при здійсненні процесуальних дій, встановлених КпАП.

Заходи адміністративного припинення застосовуються з метою забезпечення прикордонного режиму, і в цьому випадку посадові особи прикордонних органів здійснюють владні дії, встановлені Законом РФ "Про Державну кордоні Російської Федерації". При порушенні справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 7.11, 8.16-8.20, 8.33, 8.35, ч. 2 ст. 8.37, ст. 8.38, 18.1-18.7, 18.14, ч. 2 ст. 19.4 КоАП, і при розгляді справ про зазначені правопорушення посадові особи прикордонних органів застосовують тільки заходи адміністративного припинення, встановлені КоАП, та здійснюють інші передбачені цим Кодексом процесуальні дії, зокрема приймають рішення про проведення адміністративного розслідування. Співробітники прикордонних органів наділені обширними адміністративно-юрисдикційними повноваженнями. Зокрема, вони мають право застосовувати заходи адміністративного припинення, передбачені ст. 27.2-27.3, 27.7-27.10, 27.14, 27.16 КоАП (у тому числі адміністративне затримання і тимчасова заборона діяльності - п. 4 ч. 1 ст. 27.3, ст. 8.38, ч. 2 ст. 27.16 КоАП).

 
<<   ЗМІСТ   >>