Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративна відповідальність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Адміністративні правопорушення проти порядку управління

Порядок управління - це зведення приписів адміністративного законодавства, що встановлює публічні процедури діяльності державних і муніципальних органів, права та обов'язки їх посадових осіб.

До адміністративних проступків, які посягають на порядок управління, згідно КпАП відносяться діяння, порушують:

  • o встановлені федеральним законом публічні інформаційні обов'язки (ст. 19.7, ч. 1, 2 ст. 19.71, ст. 19.72-19.174, ч. 1, 2 ст. 19.8);
  • o правила проведення публічного контролю (ч. 1-4 ст. 19.4, ч. 1-3 ст. 19.41, ст. 19.5,19.61);
  • o порядок діяльності пенітенціарних та інших правоохоронних органів (також і у випадках невиконання актів, винесених такими органами, див. ч. 1-3 ст. 19.3, ст. 19.6,19.12);
  • o правила публічного санкціонування, в тому числі правила присвоєння найменувань географічних об'єктів (ст. 19.10), вимоги до обороту речей із зображеннями публічної символіки (ст. 19.11), правила обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (ст. 19.14), вимоги паспортної системи ( ст. 19.15-19.18), правила технічного регулювання, ліцензування та публічної реєстрації (див. відповідно ч. 1-3 ст. 19.19, ч. 1-3 ст. 19.20, ст. 19.21-19.22);
  • o інші вимоги, які зобов'язують громадян і посадових осіб дотримуватися правил і виконувати громадські обов'язки, встановлені федеральним законом (див. ст. 19.1, 19.2,19.75-2, ч. 1,2 ст. 19.77, ст. 19.23-19.34 КпАП).

Вищевказані правила і вимоги встановлюють безпосередні обтяження речових і немайнових прав громадян або передбачають релятивних обмеження таких прав і тому можуть бути введені тільки федеральним законом (див. Ч. 3 ст. 55 Конституції РФ).

Для адміністративних правопорушень, встановлених гол. 19 КпАП, характерна варіабельність публічних санкцій, при вчиненні особою таких проступків передбачено застосування всіх видів покарань, окрім позбавлення спеціального права.

Максимальна сума корпоративного штрафу, який обчислюється у фіксованій грошовій сумі - у розмірі до 1 млн руб., Встановлена ч. 1, 3 ст. 19.82 КоАП. У випадках, передбачених ст. 19.28 КоАП, розмір адміністративного штрафу визначається на основі рідко вживаного в юрисдикційної діяльності критерію, а саме - в розмірі, кратному сумі грошових коштів, цінних, паперів, іншого майна і наданих майнових послуг (див. П. 2 ч. 1 ст. 3.5 КоАП ), при цьому в даному випадку штраф може бути застосований у максимальному розмірі, встановленому ч. 3 ст. 3.5 КоАП, - в стократному розмірі відповідної суми або вартості (стосовно ч. 3 ст. 19.28 КоАП). Частини 1-3 ст. 19.28 встановлюють мінімальний розмір адміністративного штрафу, який обчислюється на основі цього критерію, його сума, при вчиненні кваліфікованого правопорушення визначеного ч. 3 цієї статті, не може бути менше 100 млн руб. Якщо виходити з фіксованих розмірів адміністративного штрафу, його мінімальна сума в такому розмірі передбачена тільки в цьому випадку.

Конфіскація як додаткове покарання призначається на безальтернативній основі поряд з адміністративним штрафом, у випадках, встановлених ст. 19.12, 19.23, ч. 1-3 ст. 19.28 КоАП. Досить часто використовуються адміністративні покарання, що тягнуть релятивних майнові обмеження порушника. Застосування дискваліфікації передбачено ч. 3 ст. 19.41, ч. 1, 2, 21, 22, 26, 27, 3, 5,11,13,14, 17 ст. 19.5, ч. 2 ст. 19.61, ч. 3 ст. 19.71, ст. 19.73, ч. 2 ст. 19.81, ч. 1 ст. 19.20 та ч. 3, 6 ст. 19.30 КоАП. При вчиненні правопорушень, встановлених ч. 6, 8,16 ст. 19.5 і ч. 1, 3 ст. 19.20 КоАП, може бути застосоване адміністративне призупинення діяльності як санкції, альтернативної адміністративному штрафу. Адміністративний арешт передбачений шістьма санкціями - ч. 1-5 ст. 19.3 і ч. 1 ст. 19.24 КоАП.

Стосовно до досліджуваних адміністративних правопорушеннях необхідно брати до уваги особливості їх суб'єктного складу. При вчиненні правопорушень, передбачених ч. 6, 8, 16 ст. 19.5 і ч. 1-3 ст. 19.20 КоАП, індивідуальні підприємці несуть відповідальність в якості самостійних суб'єктів, при кваліфікації таких правопорушень не застосовується загальна дефініція, встановлена прим. до ст. 2.4 КоАП, ототожнюються юрисдикційний статус індивідуального підприємця і посадової особи. При вчиненні правопорушень, встановлених ч. 11 ст. 19.5 і ч. 1, 2 ст. 19.77 КоАП, індивідуальні підприємці несуть відповідальність як юридичні особи.

В інших випадках індивідуальні підприємці несуть відповідальність, встановлену санкцією відповідної статті гол. 19 КпАП для посадових осіб.

При кваліфікації правопорушень, передбачених ст. 19.28 КоАП, використовуються поняття "посадової особи" і особи, "що виконує управлінські функції", встановлені відповідно прим. 1-3 до ст. 285 і прим. 1 до ст. 201 КК.

Суб'єктом адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2, 27 ст. 19.5, ст. 19.6, ч. 1-2 ст. 19.61, ч. 3 ст. 19.71, ст. 19.74, 19.77, ч. 2 ст. 19.81, ч. 1-2 ст. 19.9, ст. 19.10, ч. 1 ст. 19.17, ч. 2, 3 ст. 19.19 та ч. 1 ст. 19.32 КоАП, може бути тільки посадова особа, стосовно до ч. 1, 2 ст. 19.77 і ст. 19.23 суб'єктом правопорушення може бути тільки юридична особа.

Правопорушення, передбачені ст. 19.16 КоАП, кваліфікуються з необережною формою вини, при цьому проступок визнається вчиненим з недбалості.

 
<<   ЗМІСТ   >>